BME FTT

HU
EN

Célkitűzések

Felkészíteni a hallgatókat a nyilvános megszólalásokra: szabad beszéd, tudományos és szakmai/üzleti előadások tartására, interjú helyzetekben (televízió, rádió, vitaműsor, állásinterjú) történő megnyilvánulásokra. A félév során elméleti ismeretek elsajátítására és ezek gyakorlatba ültetésére is lesz mód. A tárgy három fő blokkra tagolódik, melyek a nyilvános beszédre való felkészülést (1) tartalom, (2) vizuális és technikai megjelenítés, valamint (3) beszédkészség fejlesztése és helyzetkezelés szerint tárgyalják. Ezek elméleti szinten a retorikát, a verbális és nem verbális kommunikáció alapvető ismérveit, a megszólaló szerepét, a célcsoportra szabott üzenetek kialakításának módját (tartalom, felépítés és forma), továbbá az egyes megnyilatkozásokhoz kapcsolódó befolyásolási technikákat jelentik. Továbbá, a nyilvános beszéd műfajaihoz kapcsolódóan, érinteni fogjuk a helyes kérdéskezelés és a mellébeszélés témaköreit is. Gyakorlati szinten a hallgatók segítséget kapnak írás-, beszéd- és előadói készségeik fejlesztéséhez, hatékony előadás- és prezentáció-készítéshez (PowerPoint, Prezi, flipchart) és megtartásához. Az egyes gyakorlati feladatok (pl. beszédírás és tartás, mini előadások készítése és megtartása, állásinterjú szimulálás és hozzá kapcsolóan önéletrajz, motivációs, ajánló és kísérőlevél írás, továbbá a különféle beszédcentrikus gyakorlatok) segítségével fejlesztjük a hallgatók verbális és nem verbális előadói készségeit, és technikai felkészültségét, melyek számos területen (pl. oktatás, konferenciák, állásinterjúk, üzleti prezentációk, szóvivői képviselet stb.) előnyt jelentenek és segítik a hallgatókat a pályájukon való előrehaladásban.

Témák

Oktatásmódszertan

Kommunikáció írásban és szóban.

Tanulástámogató anyagok

Az aktuális félév jegyzetei, előadás diái, időpontjai és egyéb anyagai a GTK moodle oldalán, az edu.gtk.bme.hu -n érhetők el.