BME FTT

HU
EN

KUTATÁSI TERÜLETEK

A Filozófia és Tudománytörténet Tanszék olyan interdiszciplináris oktatási és kutatási műhely, ahol a válogatott tudományterületekről érkező kutatók és doktoranduszok végeznek integratív kutatásokat az alábbi területeken:

Filozófia: episztemológia, racionális döntéselmélet, cselekvés- és felelősségelmélet, emergencia, etika, technika-filozófia, a mesterséges intelligencia és a döntéstámogató rendszerek filozófiai problémái, oktatásfilozófia, a paleobiológia filozófiai kérdései, valamint Polányi Mihály filozófiája.

A Polányi-kutatás kiemelt jelentőséggel bír, hiszen Tanszékünket erős szálak kötik a Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság munkásságához és folyóiratához, a Polanyianához. A tudomány személyes, társas és morális vonatkozásai – Polányi Mihály filozófiája alapján címmel kutatóink eredményesen pályáztak az NKTH Jedlik Ányos Program (2005) 6. alprogramjában.

Az Új Tehetséggondozó Programok és Kutatások a Műegyetem Tudományos Műhelyeien c. TÁMOP keretében megvalósult Emergencia Worksop Tanszékünk rendszeres programjává vált.

Filozófiai területen kutató munkatársaink mind magyar nyelvű (Pl. DOSZ Ütközéspontok) mind nemzetközi (Pl. Decision, Rational and Joint Action; The Value of Truth, CLMPS) filozófiai konferenciák állandó résztvevői és szervezői, továbbá tagjai olyan hazai kutatócsoportoknak is, mint az MTA BTK Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoportja valamint rendszeres támogatottjai a Bolyai János kutatási ösztöndíjnak.

Érveléstechnika: dialektika, pragmadialektika, argumentáció-elmélet, vizuális érvelés és retorika, jogi érvelés tanulmányok.

Tanszékünk számos munkatársa vett részt tevékenyen az Integrált Érvelés Tanulmányok OTKA K-109456 pályázatban, melynek keretében olyan empirikusan motivált kutatási irányok lehetőségét vizsgálták, mint a retorikai elemzések és a szociálpszichológia integrációja a normatív elköteleződésű pragmadialektikai elméletbe. Kutatásunk célja az integrációs problémák feltárása és az akadályok eltakarítása, ezzel az elmélet alkalmazási területének bővítése. A Tanszék által – szintén az OTKA keretében – szervezett Jogi érvelés konferencia a jogtudomány és argumentációelmélet kapcsolatainak feltérképezését és lehetséges közös kutatási irányok kialakítását szolgálták.

Tudománytörténet: kriptológia-, matematika-, közgazdaságtan-, építészet- és asztrológia-történet, kutatásmódszertan-történet, szín és optika-elméletek, kulturális antropológia-elmélettörténet.

A tudománytörténet és kutatásmódszertan területei szerves részét képezik nemcsak kutatási, hanem oktatási profilunknak is, ennek megfelelően olyan kurzusokkal is részt veszünk a műegyetemi oktatásban, mint Kutatásmódszertan, Áltudomány és tudomány, Technológia és ember/Technológia és társadalom.

Esztétika és dizájn: modern és kortárs építészet- és városelmélet, illetve történet, esztétika és dizájnelmélet, kortárs dizájnelmélet és az ahhoz kapcsolódó tárgyorientált elméletek, építéstudomány.

E tudományterületekkel is képviseltetjük magunkat a Műegyetem oktatási palettáján, és olyan kurzusokkal színesítjük annak kínálatát, mint Budapest, világváros; Filozófia és művészet, Esztétika és Dizájnelmélet. A tárgykörben 2018-ban, a MOMÉ-val karöltve szervezett Design és Tudomány Konferenciánk a területen való tudományos kapcsolatépítési törekvéseinket is jelzik.

Kommunikáció: tudománykommunikáció, válságkommunikáció, médiaelemzési módszerek, politikai kommunikáció, meggyőzéstechnika, tárgyalástechnika, szociálpszichológia és társas megismerés, újságíró-perek, valamint olvasás-szövegértés.

Mivel Tanszékünk a BME GTK Kommunikáció- és médiatudomány szakot működtető Szociológia és Kommunikáció Tanszék társtanszéke, és annak mesterszakán a Kommunikációtervező specializáció gazdája, így mind oktatási, mind kutatási szempontból jelentős elköteleződésünk van a terület iránt. Ezt nemcsak az említett szakon való jelentős oktatási tevékenységünk, hanem a Tanszék által szervezett Kríziskommunikációs konferencia és a hozzá kapcsolódó Válságkommunikációs JEL-KÉP különszám, a PaksII beruházás kommunikációját vizsgáló kutatások, a tárgyalástechnika tárgykörében végzett modell-építési törekvések, valamint kollégáink fentebb sorolt kutatási területei is jelzik. Kutatásainkkal visszatérő előadói/résztvevői vagyunk a BME-n működő Visual Learning Lab konferenciáinak és workshopjainak is.

Oktatásfejlesztés: gamification, Kutatók Éjszakája, Gyerekegyetem, Doktorandusz Kurzusok.

Tanszékünk kollégái, széles körű kutatási tevékenységük mellett, jelentős mértékben kiveszik részüket a BME-n folyó oktatásból, és a képzésben való aktív részvétel gyümölcsözően hat oktatási gyakorlataink fejlesztésére is. Több oktatónk végez eredményes oktatásfejlesztési és -módszertani kutatásokat a gamification és a tréningfejlesztés témakörében – legyen szó akár közép- vagy felsőoktatásról, akár felnőttképzésről. A tudományos élet jövő generációjának ösztönzésére, a tudomány mint életpálya iránti elköteleződés erősítésére tanszéki kollégáink rendszeres aktív résztvevői a Kutatók Éjszakája és a Gyerekegyetem programsorozatoknak, továbbá a műegyetemi készségfejlesztő Doktorandusz Kurzusoknak.

eduCLAIMS egy 2021-es K+F projektünk, az eduCLAIMS leírása itt érhető el:

https://www.filozofia.bme.hu/projects/educlaims