BME FTT

HU
EN

KUTATÁSI TERÜLETEK

A Filozófia és Tudománytörténet Tanszék olyan interdiszciplináris oktatási és kutatási műhely, ahol a válogatott tudományterületekről érkező kutatók és doktoranduszok végeznek integratív kutatásokat az alábbi területeken:

Filozófia: episztemológia, racionális döntéselmélet, cselekvés- és felelősségelmélet, emergencia, etika, technika-filozófia, a mesterséges intelligencia és a döntéstámogató rendszerek filozófiai problémái, oktatásfilozófia, a paleobiológia filozófiai kérdései, valamint Polányi Mihály filozófiája.

A Polányi-kutatás kiemelt jelentőséggel bír, hiszen Tanszékünket erős szálak kötik a Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság munkásságához és folyóiratához, a Polanyianához. A tudomány személyes, társas és morális vonatkozásai – Polányi Mihály filozófiája alapján címmel kutatóink eredményesen pályáztak az NKTH Jedlik Ányos Program (2005) 6. alprogramjában.

Az Új Tehetséggondozó Programok és Kutatások a Műegyetem Tudományos Műhelyeien c. TÁMOP keretében megvalósult Emergencia Worksop Tanszékünk rendszeres programjává vált.

Filozófiai területen kutató munkatársaink mind magyar nyelvű (Pl. DOSZ Ütközéspontok) mind nemzetközi (Pl. Decision, Rational and Joint Action; The Value of Truth, CLMPS) filozófiai konferenciák állandó résztvevői és szervezői, továbbá tagjai olyan hazai kutatócsoportoknak is, mint az MTA BTK Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoportja valamint rendszeres támogatottjai a Bolyai János kutatási ösztöndíjnak.

Érveléstechnika: dialektika, pragmadialektika, argumentáció-elmélet, vizuális érvelés és retorika, jogi érvelés tanulmányok.

Tanszékünk számos munkatársa vett részt tevékenyen az Integrált Érvelés Tanulmányok OTKA K-109456 pályázatban, melynek keretében olyan empirikusan motivált kutatási irányok lehetőségét vizsgálták, mint a retorikai elemzések és a szociálpszichológia integrációja a normatív elköteleződésű pragmadialektikai elméletbe. Kutatásunk célja az integrációs problémák feltárása és az akadályok eltakarítása, ezzel az elmélet alkalmazási területének bővítése. A Tanszék által – szintén az OTKA keretében – szervezett Jogi érvelés konferencia a jogtudomány és argumentációelmélet kapcsolatainak feltérképezését és lehetséges közös kutatási irányok kialakítását szolgálták.

Tudománytörténet: kriptológia-, matematika-, közgazdaságtan-, építészet- és asztrológia-történet, kutatásmódszertan-történet, szín és optika-elméletek, kulturális antropológia-elmélettörténet.

A tudománytörténet és kutatásmódszertan területei szerves részét képezik nemcsak kutatási, hanem oktatási profilunknak is, ennek megfelelően olyan kurzusokkal is részt veszünk a műegyetemi oktatásban, mint Kutatásmódszertan, Áltudomány és tudomány, Technológia és ember/Technológia és társadalom.

Esztétika és dizájn: modern és kortárs építészet- és városelmélet, illetve történet, esztétika és dizájnelmélet, kortárs dizájnelmélet és az ahhoz kapcsolódó tárgyorientált elméletek, építéstudomány.

E tudományterületekkel is képviseltetjük magunkat a Műegyetem oktatási palettáján, és olyan kurzusokkal színesítjük annak kínálatát, mint Budapest, világváros; Filozófia és művészet, Esztétika és Dizájnelmélet. A tárgykörben 2018-ban, a MOMÉ-val karöltve szervezett Design és Tudomány Konferenciánk a területen való tudományos kapcsolatépítési törekvéseinket is jelzik.

Kommunikáció: tudománykommunikáció, válságkommunikáció, médiaelemzési módszerek, politikai kommunikáció, meggyőzéstechnika, tárgyalástechnika, szociálpszichológia és társas megismerés, újságíró-perek, valamint olvasás-szövegértés.

Mivel Tanszékünk a BME GTK Kommunikáció- és médiatudomány szakot működtető Szociológia és Kommunikáció Tanszék társtanszéke, és annak mesterszakán a Kommunikációtervező specializáció gazdája, így mind oktatási, mind kutatási szempontból jelentős elköteleződésünk van a terület iránt. Ezt nemcsak az említett szakon való jelentős oktatási tevékenységünk, hanem a Tanszék által szervezett Kríziskommunikációs konferencia és a hozzá kapcsolódó Válságkommunikációs JEL-KÉP különszám, a PaksII beruházás kommunikációját vizsgáló kutatások, a tárgyalástechnika tárgykörében végzett modell-építési törekvések, valamint kollégáink fentebb sorolt kutatási területei is jelzik. Kutatásainkkal visszatérő előadói/résztvevői vagyunk a BME-n működő Visual Learning Lab konferenciáinak és workshopjainak is.

Oktatásfejlesztés: gamification, Kutatók Éjszakája, Gyerekegyetem, Doktorandusz Kurzusok.

Tanszékünk kollégái, széles körű kutatási tevékenységük mellett, jelentős mértékben kiveszik részüket a BME-n folyó oktatásból, és a képzésben való aktív részvétel gyümölcsözően hat oktatási gyakorlataink fejlesztésére is. Több oktatónk végez eredményes oktatásfejlesztési és -módszertani kutatásokat a gamification és a tréningfejlesztés témakörében – legyen szó akár közép- vagy felsőoktatásról, akár felnőttképzésről. A tudományos élet jövő generációjának ösztönzésére, a tudomány mint életpálya iránti elköteleződés erősítésére tanszéki kollégáink rendszeres aktív résztvevői a Kutatók Éjszakája és a Gyerekegyetem programsorozatoknak, továbbá a műegyetemi készségfejlesztő Doktorandusz Kurzusoknak.

eduCLAIMS egy 2021-es K+F projektünk, az eduCLAIMS leírása itt érhető el:

https://www.filozofia.bme.hu/projects/educlaims

Publikációk

Biro, Gabor Istvan
A political economy of power: ordoliberalism in context, 1932-1950
HISTORY OF EUROPEAN IDEAS , 4 p. (2023)
Kutrovátz, Gábor
Kepler’s struggle with the problem of force obstruction
JOURNAL FOR THE HISTORY OF ASTRONOMY 54 : 3 pp. 316-332. , 17 p. (2023)
Marina, Boccardi ; Adriano, Savoini ; Valérie, Daussin ; Jan, Alexandersson ; Stefan, Teipel ; Mihály, Héder
Aligning the Alzheimer’s biomarker validation framework to technology readiness levels Paper: P2-211 (2023)
Egres, Dorottya
Scare Tactics: Argumentative Style in the Online News Media (2023)
10th Conference of the International Society for the Study of Argumentation, Leiden, Hollandia, 2023-07-05, Megjelenés: Hollandia,
Egres, Dorottya
Az egyetértés lehetetlensége a nukleáris technológia vitájában
In: Bárdos, Dániel; Tuboly, Ádám Tamás (szerk.) Emberarcú tudomány : Áltudományok és összeesküvés-elméletek szorításában
Budapest, Magyarország : Typotex Kiadó (2023) 388 p. p. 337
Bíró, G.I.
The Case of the Missing Potatoes: Reconsidering Michael Polanyi’s Spontaneous Order
Global Intellectual History (2023)
Csordás, Hédi Virág ; Karakas, Alexandra
Visual Argumentation in the Framework of the Dual-Inference System
In: Proceedings of the 4th European Conference on Argumentation
College Publications (2023) , 10 p.
Karakas, Alexandra
Hogyan formálhatják a kutatók döntései a kutatási eredményeket? (2023)
Karakas, Alexandra
Technical artefacts and the problem of malfunction 172 p.
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Filozófiatudományi Doktori Iskola, Héder Mihály Disszertáció benyújtásának éve: 2022, Védés éve: 2023 Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2023
Kutrovátz, Gábor
A csillagképek mint organizmusok. Anatómiai leírások Ptolemaiosz csillagkatalógusában
PER ASPERA AD ASTRA: A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVELŐDÉS- ÉS EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEI 9 : 2 pp. 52-66. , 15 p. (2023)
Kutrovátz, Gábor
Kozmikus időutazás haladóknak
Budapest, Magyarország : Typotex Kiadó (2023) , 324 p.
Kutrovátz, Gábor
Egy csillagászati ábra kegyes füllentései. Kopernikusz rajza a Naprendszerről
TERMÉSZET VILÁGA 154 : 2 pp. 50-56. , 7 p. (2023)
Bárdos, Dániel
A kongói dinoszaurusz és az erszényes farkas: Avagy mikortól lesz valami áltudomány
In: Bárdos, Dániel; Tuboly, Ádám Tamás (szerk.) Emberarcú tudomány : Áltudományok és összeesküvés-elméletek szorításában
Budapest, Magyarország : Typotex Kiadó (2023) 388 p.
Bárdos, Dániel ; Tuboly, Ádám Tamás
Tudományok és áltudományok elhatárolásáról: Avagy miért hagytuk abba az aggódást és szerettük meg az elmosódott határokat
In: Bárdos, Dániel; Tuboly, Ádám Tamás (szerk.) Emberarcú tudomány : Áltudományok és összeesküvés-elméletek szorításában
Budapest, Magyarország : Typotex Kiadó (2023) 388 p. p. n/a
Bárdos, Dániel (szerk.) ; Tuboly, Ádám Tamás (szerk.)
Emberarcú tudomány: Áltudományok és összeesküvés-elméletek szorításában
Budapest, Magyarország : Typotex Kiadó (2023) , 388 p.
Geng, Viktor
Légy jó mindhalálig?
In: Nemes, Márk; Jancsó, András (szerk.) Ütközéspontok IX. : Programfüzet. Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófiatudományi Osztály éves doktorandusz konferenciája. Politikai és Társadalomfilozófiai Szekció
Szeged, Magyarország : Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar (2022) 33 p. pp. 49-50. , 2 p.
Bárdos, Dániel ; Csordás, Hédi Virág ; Danka, István ; Karakas, Alexandra
A vita „maximuma”. Amikor a hatásosság fontosabb a racionalitásnál
ELPIS: FILOZÓFIATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 15 : 1-2 pp. 133-152. , 20 p. (2022)
Szabó, Krisztina ; Csordás, Hédi Virág
(Visual) Literacy Challenges in Digital Distance Learning Materials (2022)
10th Budapest Visual Learning Conference, Budapest, 2022.11.17., Megjelenés: Magyarország,
Szabó, Krisztina
“Screengagement” – On Embodied Reading and Learning in the Era of Screen (2022)
10th Budapest Visual Learning Conference, Budapest, 2022.11.17., Megjelenés: Magyarország,
Csordás, Hédi Virág ; Szabó, Krisztina
(Visual) Literacy Challenges in Digital Distance Learning Materials
In: Nyíri, Kristóf (szerk.) Facing the Future, Facing the Screen
Budapest, Magyarország : Hungarian Academy of Sciences (2022) pp. 129-133. , 5 p.
Szabó, Krisztina
“Screengagement” – On Embodied Reading and Learning in the Era of Screen
In: Nyíri, Kristóf (szerk.) Facing the Future, Facing the Screen
Budapest, Magyarország : Hungarian Academy of Sciences (2022) pp. 135-137. , 3 p.
Petschner, Anna
KÉPtelenség? Természettudományos blogok a vizualitás tükrében
FILOLÓGIA.HU 13 : 1-4. pp. 108-118. , 11 p. (2022)
Kutrovátz, Gábor
Az éves parallaxis nyomában: A csillagok geometriai távolságmérésének története
TERMÉSZET VILÁGA 153 : 12 pp. 542-547. , 6 p. (2022)
Karakas, Alexandra
A New Account of the Relation between Art, Science, and Design: Noam Andrews: The Polyhedrists
DISEGNO: A DESIGNKULTÚRA FOLYÓIRATA 6 : 1 pp. 126-130. , 5 p. (2022)
Kutrovátz, Gábor
Az okkultációk szerepei a távcső előtti csillagászati hagyományban
KALEIDOSCOPE: MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 12 : 25 pp. 216-231. , 16 p. (2022)
Sarlós, Gábor ; Egres, Dorottya
Becoming friends - The influence of climate change on European nuclear narratives
In: ECREA 2022 – Electronic Book of Abstracts
(2022) p. 705
Karakas, Alexandra ; Csordás, Hédi Virág
Argumentative artefacts. Toward a theory of multimodal visual argumentation (2022)
Előadás, 4th European Conference on Argumentation, Megjelenés: Olaszország,
Karakas, Alexandra ; Csordás, Hédi Virág
Visual argumentation in the framework of the dual inference system (2022)
Előadás, 4th European Conference on Argumentation, Megjelenés: Olaszország,
Sarlós, Gábor ; Egres, Dorottya
Becoming friends - The influence of climate change on European nuclear narratives (2022)
9th European Communication Conference, 2022-10-22, Aarhus, Dánia,
Megyesi, Beáta ; Tudor, Crina ; Láng, Benedek ; Lehofer, Anna ; Kopal, Nils ; de Leeuw, Karl ; Waldispühl, Michelle
Keys with nomenclatures in the early modern Europe
CRYPTOLOGIA , 43 p. (2022)
Héder, M
The Engineers of the 21st Century
ERCIM NEWS : 131 pp. 14-15. , 2 p. (2022)
Egres, Dorottya
The Relevance of Moral Emotional Appeals in Environmental Politics (2022)
4th European Conference on Argumentation, Róma, Olaszország, 2022-09-30, Megjelenés: Olaszország,
Ziegler, Zsolt
Utilizing Transparency Illusion to Enhance Employee Sincerity
International Journal of Organizational Diversity 22 : 2 pp. 37-49. , 13 p. (2022)
Pintér, Dániel Gergő ; Laza, Bálint
Az episztemikus függés vizsgálata a szakértő-laikus kapcsolatban: A tudománykommunikációs modellek szakértőképének összehasonlító elemzése
FILOLÓGIA.HU 2022/1-4 pp. 6-26. , 21 p. (2022)
Bárdos, Dániel
Kőbe zárt evolúció: A megszakított egyensúly és a paleobiológia korai története
Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó (2022) , 240 p.
Benedek, Láng ; Beata, Megyesi ; Crina, Tudor ; Anna, Lehofer ; Nils, Kopal ; Michelle, Waldispühl
What Was Encoded in Historical Cipher Keys in the Early Modern Era?
In: Dahlke, C; Megyesi, B (szerk.) Proceedings of the 5th International Conference on Historical Cryptology HistoCrypt 2022
Linköping, Svédország : Linköping University Electronic Press (2022) pp. 159-167. , 9 p.
Héra, Gábor
A kapcsolati erőszak eseteinek rendőri kezeléséről
BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 70 : 8 pp. 1627-1640. , 14 p. (2022)
Karakas, Alexandra
Ártatlanok-e a tudományos tárgyak? Hogyan ragadható meg a tárgyak komplex episztemológiai szerepe a tudományban? (2022)
https://fi.abtk.hu/hu/intezeti-tevekenysegek/esemenyek/eloadasok/1623-karakas-alexandra-eloadasa, Előadás,
Ziegler, Z.
A THEOLOGICAL NEWCOMB’S DILEMMA
EUROPEAN JOURNAL OF SCIENCE AND THEOLOGY 18 : 4 pp. 121-131. , 11 p. (2022)
Egres, Dorottya ; Petschner, Anna
Az atomenergia hazai szakértői ökoszisztémája és online kommunikációja
POLANYIANA 31 pp. 87-110. , 24 p. (2022)
Kutrovátz, Gábor
Az ismeretfogyasztói attitűd mint jelenkori probléma
EDUCATIO 31 : 2 pp. 209-222. , 14 p. (2022)
Danka, István ; Tanács, János
Rule-following, Rule-breaking and Conditions for Moral Responsibility in the Case of Chernobyl Nuclear Disaster
POLANYIANA 31 : 1 pp. 3-21. , 19 p. (2022)
Mihály, Héder ; Ferenc, Szigeti
The TRANSCRIPT Tool for Historical Ciphers by the DECRYPT Project
In: Dahlke, C; Megyesi, B (szerk.) Proceedings of the 5th International Conference on Historical Cryptology HistoCrypt 2022
Linköping, Svédország : Linköping University Electronic Press (2022) pp. 208-211. , 4 p.
Héder, M ; Megyesi, B
The DECODE Database of Historical Ciphers and Keys: Version 2
In: Dahlke, C; Megyesi, B (szerk.) Proceedings of the 5th International Conference on Historical Cryptology HistoCrypt 2022
Linköping, Svédország : Linköping University Electronic Press (2022) pp. 111-114. , 4 p.
Bárdos, Dániel ; Tuboly, Ádám Tamás
Különbséget lehet-e tenni tudomány és áltudomány között, és ha igen, hogyan?
QUBIT p. n/a (2022)
Bíró, Gábor István
A Short History of Sociology in Germany
BERLIN REVIEW OF BOOKS Paper: 2022-03-a-short-history-of-sociology-in-germany/ , 2 p. (2022)
Bárdos, Dániel
Vizuális reprezentációk a megszakított egyensúly korai történetében
POLANYIANA 31 : 1 pp. 63-86. , 24 p. (2022)
Kutrovatz, Gábor
A határmegvonás dilemmái és történeti előzményei a tudományelméletben
In: Krekó, Péter; Falyuna, Nóra (szerk.) Sarlatánok kora. Miért dőlünk be az áltudományoknak?
Budapest, Magyarország : Athenaeum Kiadó (2022) 365 p. pp. 36-53. , 18 p.
Bíró, Gábor István
Calculation and Morality: The Costs of Slavery and the Value of Emancipation in the French Antilles
JOURNAL OF THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT 44 : 3 pp. 477-479. , 3 p. (2022)
Karakas, Alexandra ; Tuboly, Ádám Tamás
Jobban elhisszük, hogy idegen civilizáció nyomaira bukkantunk, ha egy elismert harvardi tudós állítja? (2022)
https://qubit.hu/2022/05/03/jobban-elhisszuk-hogy-idegen-civilizacio-nyomaira-bukkantunk-ha-egy-elismert-harvardi-tudos-allitja,
Karakas, Alexandra
Episztemológiai tárgyfallációk
POLANYIANA 31 : 1 pp. 22-37. , 15 p. (2022)
Kutrovátz, Gábor
Lakatos Imre írásai matematikáról és a matematika filozófiájáról
ÉRINTŐ : ELEKTRONIKUS MATEMATIKAI LAPOK 23 : 03 Paper: konyvespolc-2022-11/1166-lakatos-imre-matematikafilozofiajarol (2022)
Egres, Dorottya
„Trágárka” a politikai elit ellen: A politikai modortalanság diszkurzív szankcionálása Nagy Blanka ügyében
MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 23 : 1 pp. 61-70. , 10 p. (2022)
Egres, Dorottya
Elkötelezettek vagy távolságtartók? Argumentatív stíluselemzés az online médiában
In: Szabó, Gabriella (szerk.) Érzelmek és járványpolitizálás. Politikai érzelemmenedzserek és érzelemszabályozási ajánlataik Magyarországon a COVID-19 pandémia idején.
Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös Kiadó (2022) 199 p. pp. 158-172. , 15 p.
Danka, István
Csak a testemen keresztül: Kontempláció és fogalmi gondolkodás a megtestesült elme tézisének fényében
In: Kondor, Zsuzsanna (szerk.) A megtestesült elme. Fókuszban a test
Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó (2022) Paper: m937ame_21
Bíró, Gábor
Calculated values: finance, politics and the quantitative age
HISTORY OF EUROPEAN IDEAS 48 : 6 pp. 865-867. , 3 p. (2022)
Kutrovátz, Gábor
Anatomical identifications of stars: Textual descriptions in Ptolemy's star catalogue
STUDIES IN HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE PART A 91 pp. 94-102. , 9 p. (2022)
Bíró, Gábor
Introduction
In: Bíró, Gábor (szerk.) Humanity and Nature in Economic Thought : Searching for the Organic Origins of the Economy
London, Egyesült Királyság / Anglia : Routledge (2022) 206 p. pp. 1-2. , 2 p.
Bíró, Gábor (szerk.)
Humanity and Nature in Economic Thought: Searching for the Organic Origins of the Economy
London, Egyesült Királyság / Anglia : Routledge (2022) , 206 p.
Paksi, Dániel ; Héder, Mihály
Guide to Personal Knowledge: The philosophy of Michael Polanyi: tacit knowledge, emergence and the fiduciary program
Wilmington (DE), Amerikai Egyesült Államok : Vernon Press (2022) , 233 p.
Héder, Mihály ; Paksi, Dániel
A személyes tudásról: Polányi Mihály filozófiája: a hallgatólagos tudás, az emergencia és a bizalmi program
Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó (2022) , 237 p.
Héder, Mihály ; Bíró, Gábor István
Lectori Salutem
POLANYIANA 30 : 1 pp. 3-5. , 3 p. (2021)
Kutrovátz, Gábor
Aristarchus’ lunar dichotomy as an actual measurement
POLANYIANA 30 : 1 pp. 20-56. , 37 p. (2021)
Héder, M
Emergent Freedom: Modeling Decentralized Behavioral Patterns Against Antidemocratic Strangleholds
In: Technological Imaginaries: the Society for Philosophy and Technology Conference, SPT 2021 : Book of Abstracts
(2021) p. 167
Szabó, Krisztina
Stílusgyakorlatok 2.0.: Hogyan alakítja a webkettes kommunikáció a hivatalos szövegek nyelvi normáit? (2021)
http://tfk.bme.hu/bme-tfk-oszi-konferencia-2021,
Szabó, Krisztina ; Csordás, Hédi Virág
Going online in Covid-19: An empirical research of student’s preferences concerning digital learning material in 2020-21 (2021)
https://www.budpt.eu/,
Bíró, Gábor István
Polanyi's Razor: A Tacitly Grounded Antithesis of the Rawlsian Veil of Ignorance , The Polanyi Society conference, September 25th, 2021. (2021)
Megjelenés: Amerikai Egyesült Államok,
Bíró, Gábor István
Polanyi's Razor:The Tacit Antithesis of the Veil of Ignorance, February 22nd, 2021. (2021)
Megjelenés: Magyarország,
Bíró, Gábor István
The Enlightenment is Dead, Long Live the Enlightenment! Towards a Post-critical Age of Reason, ‘Science, Freedom and Society’ conference, October 23rd, 2021. (2021)
Megjelenés: Amerikai Egyesült Államok,
Bíró, Gábor István
Mozgó homok, inváziós fajok és a változás szele: túl jól sikerült a tudományos kísérlet, ami a Dűnét ihlette
QUBIT : 4 pp. 1-3. , 3 p. (2021)
Bíró, Gábor István
Van-e a növényeknek lelkük?
QUBIT : 3 pp. 1-4. , 4 p. (2021)
Bíró, Gábor István
Maszk, védőoltás, karantén: a konformitásnak hatalmas szerep jut a járvány elleni védekezésben
QUBIT : 2 pp. 1-4. , 4 p. (2021)
Bíró, Gábor István
Fehér Márta mosolya
QUBIT : 1 pp. 1-2. , 2 p. (2021)
Moretti, L. ; Hartl, P. ; Gyarmathy, A.
The value of truth: introduction to the topical collection
SYNTHESE 199 : 1-2 pp. 1453-1460. , 8 p. (2021)
Egres, Dorottya
Style Over Substance? The Discursive Sanctioning of a High Schooler's Public Profanities Towards the Political Elite (2021)
15th Conference of the European Sociological Association 2021-08-31 [Barcelona, Spanyolország], Megjelenés: Spanyolország,
Danka, István ; Tanács, János
Rationalising Rule Violation in the Case of the Chernobyl Disaster: Six Systematic Excuses
INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 21 : 4 pp. 19-37. , 19 p. (2021)
Paksi, Dániel
Emergencia és komplexitás: miben más és miben hasonló egy emergens és egy komplex jelenség?
In: Szigeti, Attila; Ungvári-Zrínyi, Imre (szerk.) Komplexitás a természetben és a társadalomban: filozófiai és tudományközi megközelítések
Kolozsvár, Románia : Pro Philosophia, Egyetemi Műhely Kiadó (2021) 242 p. pp. 53-68. , 16 p.
Egres, Dorottya
Paks 2 ügye nem számháború és nem bújócska, hanem igazi társadalmi kérdés (2021)
Mérce, https://merce.hu/2021/04/26/paks-2-ugye-nem-szamhaboru-es-nem-bujocska-hanem-igazi-tarsadalmi-kerdes/, 2021-04-26,
Egres, Dorottya
„Kivételt vagy mérlegelést nem tűrően” – Az Alkotmánybíróság hat éves döntéshozatala a paksi titoktörvényről (2021)
Mérce, https://merce.hu/2021/02/24/kivetelt-vagy-merlegelest-nem-turoen-az-alkotmanybirosag-hat-eves-donteshozatala-a-paksi-titoktorvenyrol/, 2021-02-24,
Egres, Dorottya
Ismerd meg a közönségedet!
MINDENNAPI PSZICHOLÓGIA 2021 : 5 pp. 56-59. , 4 p. (2021)
Egres, Dorottya
A számok tényleg nem hazudnak?: Önvédelem a statisztikai adatokkal szemben
MINDENNAPI PSZICHOLÓGIA 2021 : 3 pp. 14-18. , 5 p. (2021)
Héder, Mihály
A mesterséges intelligencia és a lánglelkű szabályozás
COMPUTERWORLD 52 : 21 p. 7 (2021)
Bombaerts, Gunter ; Adriano, Luis ; Chance, Shannon ; Čuba, Václav ; Héder, Mihály ; Junaid, Sarah ; Kazakova, Aleksandra ; Kovacs, Helena ; Lennerfors, Thomas ; Martin, Diana et al.
Comparing institutional strategies for engineering ethics education in regional, national and European contexts
In: Heiß, Hans-Ulrich; Järvinen, Hannu-Matti; Mayer, Annette; Schulz, Alexandra (szerk.) SEFI 2021 49th Annual Conference Proceedings: Blended Learning in Engineering Education: challenging, enlightening – and lasting?
Berlin, Németország : Technische Universität Berlin (2021) pp. 1510-1519. , 10 p.
Héder, Mihály ; Bíró, Gábor István
Lectori Salutem: On the issue dedicated to Márta Fehér
POLANYIANA 30 : 1 p. 3 (2021)
Vassányi, Miklós (Forráskiadás készítője) ; Kutrovátz, Gábor (Forráskiadás készítője)
Johannes Kepler a bolygómozgás fizikájáról: Forrásközlés bevezető tanulmánnyal
MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 65 : 4 pp. 247-273. , 27 p. (2021)
Héder, M
AARON
In: Frana, P L; Klein, M J (szerk.) Encyclopedia of Artificial Intelligence : The Past, Present, and Future of AI
Santa Barbara (CA), Amerikai Egyesült Államok : ABC-CLIO (2021) 378 p. pp. 1-2. , 2 p.
Karakas, Alexandra
Báránybőrbe bújt farkasok: A tudománymosás még az áltudománynál is veszélyesebb p. n/a (2021)
https://qubit.hu/2022/01/07/baranyborbe-bujt-farkasok-a-tudomanymosas-meg-az-altudomanynal-is-veszelyesebb?fbclid=IwAR2rT_Ls2kfhJPinOm-o3JgI82htwSp02UFDsFfAR2QoLNWd52LqZfyST5I,
Bárdos, Dániel
A tudatosság születése - Peter Godfrey-Smith: Metazoa. Animal life and the birth of the mind című könyvéről
MŰÚT (ONLINE) Paper: http://www.muut.hu/archivum/37594 (2021)
Bárdos, Dániel
MILYEN LEHET POLIPNAK LENNI?
QUBIT p. https://qubit.hu/2021/05/22/milyen-lehet-polipnak-lenni (2021)
Tuboly, Ádám Tamás ; Bárdos, Dániel
Segíthetnek-e rajtunk a tények ebben az őrült világban?
QUBIT p. n/a (2021)
Bíró, Gábor István
The Politics of Naturalizing the Economy: Organic Aspects in the Economic Thought of Karl and Michael Polanyi
In: Bíró, Gábor (szerk.) Humanity and Nature in Economic Thought : Searching for the Organic Origins of the Economy
London, Egyesült Királyság / Anglia : Routledge (2022) 206 p. pp. 171-194. , 24 p.
Bíró, Gábor
Caught in the Crossfire: Michael Polanyi's Economic Thought Between Socialism and Liberalism
TRADITION AND DISCOVERY 47 : 3 pp. 44-50. , 7 p. (2021)
Vassányi, Miklós ; Kutrovátz, Gábor
Kepler előszava A kozmográfiai értekezések előfutárához – Út a poliéderes hipotézishez 3. rész
TERMÉSZET VILÁGA 152 : 11 pp. 512-516. , 5 p. (2021)
Karakas, Alexandra
Malfunction, maintenance, and materials
In: 'Owain, Pedgley'; 'Valentina, Rognoli'; 'Elvin, Karana' (szerk.) Materials Experience 2 : Expanding Territories of Materials and Design
Oxford, Egyesült Királyság / Anglia : Elsevier (2021) pp. 175-177. , 3 p.
Kutrovátz, Gábor ; Vassányi, Miklós
Kepler útja a poliéderes hipotézishez: Próbálkozások és a hipotézis felbukkanása
TERMÉSZET VILÁGA 152 : 9 pp. 444-448. , 5 p. (2021)
István, Danka
Measurability problems with Skill-Centred Training
In: Kinga, Pázmándi; Kinga, Pétervári (szerk.) Space – Time – Market– Economy
Budapest, Magyarország : HVG-ORAC (2021) 395 p. pp. 219-226. , 8 p.
Héder, M
AI and the resurrection of Technological Determinism
INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 21 : 2 pp. 119-130. , 12 p. (2021)
Kutrovátz, Gábor ; Vassányi, Miklós
Kepler útja a poliéderes hipotézishez: Tudománytörténeti háttér a szférák problémájához
TERMÉSZET VILÁGA 152 : 9 pp. 386-390. , 5 p. (2021)
Petschner, Péter ; Petschner, Anna ; Bagdy, György
Géntől a lélekig - Ötlettől a projektig: RNS-ek a fókuszban. 5. rész
TERMÉSZET VILÁGA 152 : 2 pp. 62-67. , 6 p. (2021)
Láng, Benedek
Előszó
In: Vassányi, Miklós; Kutrovátz, Gábor* A világ bizonyos szimmetriája : A kora újkori csillagászat története válogatott források tükrében
Budapest, Magyarország : Typotex Kiadó (2021) 332 p. p. 7