BME FTT

HU
EN
Szemere Alexandra egyetemi tanársegéd szemere.alexandra@gtk.bme.hu

Tanulmányaimat a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem filozófia-kulturális antropológia szakon. Filozófia szakdolgozatomban az emlékek megbízhatóságának kérdését vizsgáltam, kulturális antropológia szakdolgozatom fő kérdése pedig a sportban megjelenő játéktartalomra vonatkozott: mi alapján beszélünk sportról mint játékról? Ehhez a témához az inspirációt az adta, hogy tizennégy évig versenyszerűen kosárlabdáztam először az Uniqa-Euroleasing Sopron, majd a MEAFC csapatában, ahol számos nemzetközi és országos sikert értünk el. A kosárlabdát követően két évvel ezelőtt kezdtem sziklát és jeget mászni a HSzJSE tagjaként.