BME FTT

HU
EN

Objectives

A tárgy célja egy átfogó képet felmutatni az európai civilizáció (Nyugat) történetéről. A legtöbb hallgatónak jellemzően a legalapvetőbb történeti eseményekről is csak korlátozott tudása van, és nehézségekbe ütközik az általános műveltséghez tartozó különböző események korban és összefüggésekben való elhelyezése. Sajnos sem a közép-, sem a felsőoktatásban nem jellemző átfogóan, jelentős összefüggéseiben tárgyalni Európa történetét. A tárgy célja rámutatni azokra a legfontosabb történeti eseményekre, azok okai és következményeire, illetve az azokról őrzött tévképzetekre, amelyek az elmúlt másfél évezredben fokozatosan olyanná formálták Európát, amilyennek azt ma láthatjuk. A tárgy elvégzésével a hallgatók egy olyan általános képet sajátítanak el, amelynek a segítségével elhelyezhetik és elmélyíthetik korábbi ismereteiket egy szélesebb spalettán, illetve a későbbi új ismereteket sokkal hatékonyabban fogják tudni feldolgozni és kötni más történelmi eseményekhez.

Methodology of teaching

Lectures, written and oral communication.

Materials supporting learning

The slides and notes, as well as the current dates are always avaialble in moodle: edu.gtk.bme.hu