BME FTT

HU
EN

Célkitűzések

A tantárgy célja, hogy feltérképezze a mesterséges intelligencia és az automatizálás által felvetett etikai problémákat és a lehetséges megoldási stratégiákat. A kurzus elején a hallgatók áttekintést kapnak a mesterséges intelligencia aktuális helyzetéről a technológiai készültség és a piaci elterjedtség dimenzióiban, majd a legfontosabb etikai keret- rendszerek is bemutatásra kerülnek. A kurzus mindkét témát kellő mélységben tárgyalja, ám előismeretet nem igé- nyel, így az anyag megértése bármely műegyetemi hallgatótól elvárható. A szemeszter második felében a két téma szintézise történik, különös figyelemmel a nemzetközi mérnök- és interdiszciplináris (pl. IEEE, ACM, VDI, fontosabb egyetemi központok) szervezetek eredményeire és ajánlásaira a témában. A problémateret mindvégig esettanulmá- nyok illusztrálják (pl. önvezető autó etikai kérdései; ajánlórendszerek, intelligens keresők által generált etikai prob- lémák; munkahelyek MI általi megszűnése; MI és világbiztonság, MI ágensek jogai). A példák az aktualitásoknak megfelelően változhatnak.

Témák

Oktatásmódszertan

Előadások, opcionális önállóan és csoportmunkában készített feladatok.

Tanulástámogató anyagok

Az aktuális félév jegyzetei, előadás diái, időpontjai és egyéb anyagai a GTK moodle oldalán, az edu.gtk.bme.hu -n érhetők el.