BME FTT

HU
EN

Célkitűzések

A kurzuson a döntést tágan értelmezzük, beleértjük az ítéletalkotást (Milyen véleményt alakítunk ki? Mit gondolunk?), a problémamegoldást (Hogyan oldunk meg egy feladatot?) és a választást (Hogyan választunk alternatívák közül?) is. Az egyéni és a csoportos, a racionális és a heurisztikus döntéseket egyaránt tárgyaljuk: A döntések racionális és pszichológiai tényezői. Döntési hibák és javításuk módszerei. Milyen tényezők befolyásolják a csoportos döntéseket? Melyek a csoportos döntés veszélyei, és hogyan védhetők ki? Hogyan lehet elérni, hogy a résztvevők tudása jobban hasznosuljon a döntésekben? Milyen döntéshozatali szabályok vannak, és hogyan kell választani közülük? Hogyan kell az eredményes döntéshozatali értekezleteket előkészíteni és vezetni?

Témák

Oktatásmódszertan

Kommunikáció írásban és szóban.

Tanulástámogató anyagok

Az aktuális félév jegyzetei, előadás diái, időpontjai és egyéb anyagai a GTK moodle oldalán, az edu.gtk.bme.hu -n érhetők el.