BME FTT

HU
EN

Célkitűzések

A kurzus legfőbb célja az argumentációs készségek fejlesztése és kritikai attitűd kialakítása érveléselemzési eszköztárak elsajátítása által. A racionális és a törvényszéki tárgyalás típusú viták, eszköztáraik megismerése, érvelési gyakorlatok értékelése különböző vitatípusok mentén. 

Témák

Oktatásmódszertan

Előadások, elemzési gyakorlatok, projektfeladatok, önálló és csoportos munkavégzés, offline és online kommunikáció írásban és szóban. 

Tanulástámogató anyagok

Az aktuális félév jegyzetei, előadás diái, időpontjai és egyéb anyagai a GTK moodle oldalán, az edu.gtk.bme.hu -n érhetők el.