BME FTT

HU
EN
Egres Dorottya egyetemi adjunktus egres.dorottya@gtk.bme.hu

Alapszakos diplomámat az ELTE-n szereztem kommunikáció és médiatudomány szakon, a mesterképzést pedig a BME kommunikáció és médiatudomány szakán folytattam, kommunikációtervezés és kulturális iparágak szakirányokon.

Doktori tanulmányaimat a BME Tudományfilozófia és Tudománytörténet doktori iskolájában végeztem, ahol 2018-ban abszolváltam. 

Disszertációmat az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskolájában védtem meg 2021-ben. Értekezésem címe: Makroszkóp alatt Paks II vitája - Argumentatív stratégiák és koalíciók az atomenergia diskurzusában

Kutatási területeim: érveléselmélet, politikai kommunikáció, nukleáris technológia kommunikációja, politikai és tudományos diskurzusok elemzése. Publikációim

Oktatási tevékenységemet 2016-ban kezdtem. Oktatott tárgyaim: Érvelés és elemzési módszerek (kommunikáció és médiatudomány MA kötelező évfolyamos tárgy), Meggyőzéstechnika (kommunikáció és médiatudomány MA specializációs tárgy kommunikációtervezés specializáción), Nyilvános kommunikáció (kommunikáció és médiatudomány MA kötelező évfolyamos tárgy), Érveléstechnika-logika (szabadon választható tárgy, kötelezően választható tárgy), Érveléstárgyalás-meggyőzés (szabadon választható tárgy)

Egyéb oktatási és tudományos ismeretterjesztő tevékenységek: Logika kurzus a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumban, Logika kurzus a Testnevelési Egyetemen, Érveléstechnika és Tudományos gondolkodás foglalkozások a Mensa HungarIQa Mensa Sulijában, Kutatók Éjszakája, BME Gyerekegyetem, Mindennapi Pszichológia.

 

Studies: BA in communication and media studies ELTE (2009-2012), MA in communication and media studies BME (2012-2014), BME Doctoral School of Philosophy and History of Science (2015-2018)

I defended my doctoral thesis at the ELTE Doctoral School of Philosophy in 2021. My dissertation is titled: Paks II under the Macroscope: Argumentative Strategies and Coalitions in the Discourse of Nuclear Energy.

Research areas: argumentation theory, political communication, communication of nuclear technology, analysis of political and scientific discourse. Publications.

Teaching (from 2016): Argumentation and Analysis Techniques, Persuasion Techniques, Public Communication, Argumentation Techniques and Logic, Argumentation-Negotiation-Persuasion.

Other teaching activities and scientific communication: Logic course at the Hungarian College for Advanced Studies in Bratislava, Argumentation Techniques and Scientific Thinking at Mensa HungarIQa for children, Researchers' Night, BME Children's University, publications in Mindennapi Pszichológia.