BME FTT

HU
EN
Paksi Dániel egyetemi adjunktus paksi.daniel@gtk.bme.hu

Történelem és filozófia szakos végzettségű filozófus (és „másodállásban” író) vagyok. A legfontosabb szakmai célkitűzésem a széles értelemben vett kultúra (társadalom, történelem, tudomány, stb.) evolúciós magyarázata. Amiből persze rögtön következik, hogy nem vagyok hagyományos értelemben vett bölcsész, ugyanakkor hiszek abban, hogy bármiféle tudomány alapja a filozófia. Jelenleg a tudományos tevékenységem elsősorban Polányi Mihály méltatlanul nem ismert ún. posztkritikai filozófiájára, valamint az emergencia fogalmára koncentrál, amely egy köztes lételméleti álláspont a modern nyugati filozófiára jellemző két véglet, vagyis a materializmus (csak anyag van) és a dualizmus (az anyag mellett létezik egy örök vagy Isten teremtette lélek) között, és amely azt állítja, hogy a kezdeti anyagi feltételekből egy evolúciós fejlődés során jött létre pl. az emberi lélek (a mai neo-darwini elmélet ezt tagadja).