BME FTT

Célkitűzés

A tantárgy célja, hogy a Gazdaság- és Társadalomtudomány Kar (GTK) hallgatói megfelelő fogalmi keretet és személetmódot alakítsanak ki a technika legfontosabb társadalmi és filozófiai problémáinak kezeléséhez. Középpontban a technika fejlődésének, kockázatainak és lehetőségeinek bemutatása áll.

A témát esettanulmányok támogatják. A természettudományból vett esetek az aluldetermináltság általános kérdéseit világítják meg. Az orvosi esettanulmányok a kísérlettervezés nehézségeit és etikai problémáit mutatják be. A műszaki esettanulmányok a technikai fejlődés lehetőségeit, a technológiai bezártságot, és a kockázatok elemzésének nehézségeit szemléltetik. Az óra kitér a technológiai utópiák és disztópiák témakörére is.

Oktatásmódszertan

Előadások, kommunikáció írásban és szóban.

Tanulástámogató anyagok

Tankönyvek, jegyzetek, letölthető anyagok - Textbooks, notes, downloadable materials

  1. Héder Mihály (2015). A mesterséges intelligencia rövid története. Egyetemi jegyzet a Technológia és Ember c. tárgyhoz.
  2. Andrew Feenberg (2009): Democratic Rationalization: Technology, Power and Freedom. Readings in The Philosophy of Technology. Rowman and Littlefield Publishers Inc.
  3. Harry Collins és Trevor Pinch (2007): Dr. Gólem: Útmutató az orvostudományhoz. Budapest: Scolar Kiadó.
  4. Harry Collins and Trevor Pinch (1998): The Golem: What You Should Know about Science. Cambridge: Cambridge University Press, second edition.
  5. Harry Collins and Trevor Pinch (1998): The Golem at Large: What You Should Know about Technology. Cambridge: Cambridge University Press.
  6. Farkas János: A technikaszociológia alapjai
  7. W. E. Bijker, T.P. Hughes and T. J. Pinch (eds) (1987) The Social Construction of Technological Systems. MIT Press.

 

Az aktuális félév jegyzetei, előadás diái, időpontjai és egyéb anyagai a GTK moodle oldalán, az edu.gtk.bme.hu -n érhetők el.