BME FTT

HU
EN

Célkitűzések

A tantárgy célja a készségfejlesztés érvelési és vitaszituációkban való sikeres részvételhez. A tantárgy az előkövetelmények elméleti ismeretanyagára alapozva gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőséget teremt komplex viták szimulálásával, hasonlóan az angolszász vitakurzusokhoz. A tantárgy egyaránt hangsúlyt fektet az észszerű és a meggyőző érvelés módszereire, heterogén közönség előtt való nyilvános szereplésre, retorikai készségek, valamint a verbális és nem verbális képességek fejlesztésére. A tárgy további célja a hallgatók kritikai attitűdjének kialakítása és racionális konfliktuskezelési képességeik fejlesztése, változatos vitatémák feldolgozása által.

Témák

Oktatásmódszertan

Gyakorlatok.

Tanulástámogató anyagok

Az aktuális félév jegyzetei, előadás diái, időpontjai és egyéb anyagai a GTK moodle oldalán, az edu.gtk.bme.hu -n érhetők el.