BME FTT

HU
EN

Célkitűzések

A kurzus megtanítja a hallgatókat angol illetve magyar nyelven esszét írni, melynek színvonala későbbi publikálásra is lehetőséget ad. Emellett a kurzus bevezetést nyújt a kortárs ismeretelmélet főbb kérdéseinek tárgyalásába, melyek relevánsak lehetnek a tudomány- az elme- és a kognitív tudományok filozófiájának megértéséhez. 

Témák

Oktatásmódszertan

Szóbeli és írásbeli kommunikáció, interaktív olvasószeminárium, moodle felületen feladott tanulási feladatok, házimunka.

Tanulástámogató anyagok

Az aktuális félév jegyzetei, előadás diái, időpontjai és egyéb anyagai a GTK moodle oldalán, az edu.gtk.bme.hu -n érhetők el.