BME FTT

HU
EN

Célkitűzések

A tantárgy célja, hogy példákon és gyakorlatokon keresztül bemutassa a hallgatóknak a tudománykommunikáció elméleti alapjait, valamit azok hagyományos és nem hagyományos platformjait. A kurzus első részében a hallgatók röviden megismerkednek a tudomány működésével, a tudományról és tudósokról kialakult sztereotípiákról, és a tudománykommunikáció elméleteivel. A tantárgy második részében a tudománykommunikáció hagyományos platformjai kerülnek bemutatásra, úgy mint az online és offline tudományos újságírás, valamint az elektronikus médiumok, vagyis a ismeretterjesztő rádiós és TV-műsorokat. A kurzus harmadik részében a nemhagyományos színterekkel ismerkedhetnek meg a hallgatók, beleértve a komplex tudományos projekteket, az alulról szerveződő kezdeményezéseket (pl. meet-upok) valamint a tudományos blogokat és vlogokat. Szintén elemzésre kerülnek majd az irodalomban és filmekben/sorozatokban bemutatott tudomány- és tudósképek, és olyan érdekességek, mint a science cafék és science art. A tantárgy csoportos és egyéni feladatokon keresztül segíti a hallgatókat a tudománykommunikációs ismeretek elsajátításában, nagy hangsúlyt fektetve a gyakorlati tudás megszerzésére.

Témák

Oktatásmódszertan

Előadások, elemzési gyakorlatok, projektfeladatok, önálló és csoportos munkavégzés, offline és online kommunikáció írásban és szóban, audiovizuális és prezentációs eszközök/technikák, valamint online közösségi platformok használata.

Tanulástámogató anyagok

Az aktuális félév jegyzetei, előadás diái, időpontjai és egyéb anyagai a GTK moodle oldalán, az edu.gtk.bme.hu -n érhetők el.