BME FTT

HU
EN

Célkitűzések

A tantárgya célja, hogy hozzásegítse a hallgatókat a különböző társas viszonyok megértéséhez, valamint a közösségekben történő hatékony és sikeres részvételhez. A kurzus keretein belül elemzésre kerülnek a személyiség, a társas kapcsolatok és a társadalmi környezet összefüggései annak érdekében, hogy a hallgatók megértsék kommunikációs megnyilvánulások hatásmechanizmusait. A kurzus gyakorlati feladatok és elmélet előadások segítségével vezeti át a hallgatókat azokon a szociálpszichológiai elméleteken, amelyekre a kommunikációs készségek hatással bírnak. A kurzus során megismerkedhetnek a szociálpszichológia fő elméleti alakjaival, mindezt kommunikációs gyakorlatok segítségével is. Az elméletek mindegyike a kommunikációra gyakorolt hatásának fókuszával kerül bemutatásra. Ezen kívül pedig a hallgatók eszközöket kapnak a csoportokban, szervezetekben való tudatos, hatékony viselkedéshez.

Témák

Oktatásmódszertan

Előadások, elemzési gyakorlatok, önálló és csoportos munkavégzés (pl. szituációs gyakorlatok, projektfeladatok), audiovizuális és prezentációs eszközök/technikák.

Tanulástámogató anyagok

Az aktuális félév jegyzetei, előadás diái, időpontjai és egyéb anyagai a GTK moodle oldalán, az edu.gtk.bme.hu -n érhetők el.