BME FTT

Célkitűzés

A tantárgy kurzus célja, hogy a hallgatókban kritikus szemléletet alakítson ki ismereteikkel szemben, legyenek azok akár saját következtetésük, akár mások közlésének eredményei. A hallgatók megismerhetik a különböző karokon jellemző gondolkodásmódokat és a saját területük sajátosságait a tudomány fejlődését meghatározó elméletek és könnyen érthető példák segítségével. A megszerzett tudás kulcsfontosságú a kutatói és K+F karrier során, de nagyon hasznos a szakmai- és a magánéletben is.

Oktatásmódszertan

Előadások, kommunikáció írásban és szóban, önállóan készített feladatok. 

Tanulástámogató anyagok

Tankönyvek, jegyzetek, letölthető anyagok - Textbooks, notes, downloadable materials

  1. Gulyás et al.: Bevezetés a tudományfilozófiába
  2. Héder Mihály. Modellezés és szimuláció a tudományban.
  3. Francis Bacon: Novum Organum. I-től XLIV-ig
  4. Clifford Geertz: Mély játék: Jegyzetek a bali kakasviadalról.

Az aktuális félév jegyzetei, előadás diái, időpontjai és egyéb anyagai a GTK moodle oldalán, az edu.gtk.bme.hu -n érhetők el.