BME FTT

HU
EN
Danka István egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes danka.istvan@gtk.bme.hu

Danka István (filozófus, MA: Pécsi Tudományegyetem, 2002; PhD: Leeds-i Egyetem, 2013) kutatásai az oktatásfilozófia, ismeretelmélet, érveléselmélet és nyelvfilozófia egymást sokban átfedő kérdéseire irányulnak. Korábban kutatott az MTA Filozófiai Kutatóintézetében, a müncheni LMU-n, a Bergeni Wittgenstein Archívumban, valamint a Bécsi Egyetemen; oktatott/oktat a Pécsi Tudományegyetemen, az ELTE Eötvös Collegiumban, a Leeds-i Egyetemen és a Neumann János Egyetemen.