BME FTT

HU
EN
Ziegler Zsolt egyetemi adjunktus ziegler.zsolt@gtk.bme.hu

Filozófiával először a Miskolci Egyetemen kezdtem foglalkozni 2004-ben. A figyelmem hamar az embert övező fogalmi kérdésekre került, különös tekintettel az emberi szabadságra. Azóta is az akarat szabadsága és annak határai áll az érdeklődésem központjában. Miskolci tanulmányaimat követően lehetőségem nyílt Torontóban tölteni egy fél évet, ahol továbbra is filozófiával foglalkozhattam. 2010-ben felvételt nyertem a Közép Európai Egyetem (CEU) filozófia szakára, ahol 2011-ben diplomát szereztem. Még ez évben kezdtem meg doktori tanulmányaim a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Filozófia és Tudománytörténet Tanszéki doktori iskolájában. Jelenleg a relációs felelősség elméletének kimunkálásán dolgozom. A tanszéken számos kurzust volt lehetőségem tartani így: Filozófiát, Epistemology-t (ez utóbbi a Kognitív Tanulmányok Tanszék képzésében szereplő angol nyelven tartott kurzus az – emberi – megismerés lehetőségfeltételeiről) A társas lény – szociálpszichológiai alapismeretek című tárgyat és a Meggyőzéstechnika kurzust. Szabad idővel kapcsolatban hasonló álláspontot képviselek, mint a szabad akarattal; nem létezik.