Primary tabs

Szabó Krisztina

Kutatási terület:
Hermeneutika, irodalomelmélet: szövegértés az online térben, az olvasás mint megismerés
TMTT Publikációs Adattár:
Kiemelt publikációk:

Bővebben lásd: Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT): https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&top10=0&AuthorID=10043179

9. Szabó K. (2016b): Reading from Screen – About the Problem of Developing Online Educational Texts Regarding the Special Ways of Online Reading Strategies. In. Beseda, J. (Eds.): DisCo 2016. Towards Open Education and Information Society. 11th Conference Reader. Prague: Center for Higher Education Studies. (Peer-reviewed) (ISBN:978-80-86302-62-1) pp. 78-89.

8. Szabó K. (2016a): Digital and Visual Literacy: The Role of Visuality in Contemporary Online Reading. In. In the Beginning was the Image: The Omnipresence of Pictures: Time, Truth, Tradition. Series Visual Learning 6. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften. (ISBN:978-3-631-67860-2) pp. 103-112.

7. Szabó K. (2015f): A szavak hatalma: A 2010-es vörösiszap-katasztrófa az üzenet befogadási folyamatok szemszögéből. In. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA (2) http://communicatio.hu/jelkep/2015/2/JelKep_2015_2_Szabo_Krisztina.pdf (DOI: 10.20520/Jel-Kep.2015.2.25) pp. 25-43.

6. Szabó K. (2015e): Digital Reading and Text Comprehension: Comic Reading as a New Metaphor for Digital Reading In. Beseda, J., Machát, Z. (Eds.): DisCo 2015. From Analog Education to Digital Education. 10th Conference Reader. Prague:  Center for Higher Education Studies. (Peer-reviewed, Web of Science) http://www.csvs.cz/konference/disco2015/Disco2015-sbornik.pdf (ISBN:978-80-86302-47-8) pp. 167-178.

5. Szabó K. (2015d): Képregény/olvasás? – Szövegértés a digitális térben In. Szabó I. (szerk.): IV. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2015 Konferencia Kötet. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat. (ISBN:978-963-642-830-3) pp. 155-169.

4. Szabó K. (2015c): Reading on the Internet: Is Online Reading Similar To Comic Reading? In. Jakubowska, L. (Ed.): E-methodology. The International Scientific Journal. Vol. 2. No. 1. Wroclaw: Pro Scientia Publica. (Peer-reviewed) http://nowadays.home.pl/kreator/data/documents/10.15503emet2015.79.87_2.pdf (DOI: 10.15503/emet2015.79.87) pp. 79-87.

3. Szabó K. (2015b): Digital Literacy: Is Digital Reading Similar to Comic Reading? In. Benedek A., Nyíri K. (Eds.): Opus et Educatio: Munka és Nevelés. Vol. 2. No. 1. http://opuseteducatio.hu/en/wp-content/uploads/2015/01/szabo.pdf pp.48-56.

2. Szabó K. (2015a): A digitális szövegértés felmérése – A 2009-es PISA-teszt definíciós problémái. In. Schaub A., Dr. Szabó I. (szerk.):  III. Interdiszciplináris doktorandusz konferencia 2014 = 3rd Interdisciplinary Doctoral Conference 2014. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat. http://idkpecs.hu/idk2014/ (ISBN:978-963-642-741-2) pp. 537-548.

1. Szabó K. (2014): A digitális szövegértés felmérésének kihívásai – Megfontolások a PISA-tesztek módszertani fejlesztésével kapcsolatban. In. Csiszár I., dr. Kőmíves P. M. (szerk): Tavaszi Szél 2014/Spring Wind 2014 IV. kötet: Szociológia és multidiszciplináris társadalomtudomány, pszichológia és neveléstudomány, hittudomány. Debrecen: Doktoranduszok Országos Szövetsége. http://www.dosz.hu/dokumentumfile/TSZ-IV-kotet.pdf. (ISBN:978-963-89560-8-8) pp. 429-438.

 

TÁRSSZERZŐS

 

7. Szabó K., Szemer A. (2017): Engaging Students in Higher Education: The Relation of Gamification, Motivation and Flow. In: Ricercazione. 9:2. Trento: Provincia Autonoma di Trento Editore. (ISSN: 2036-5330) pp. 51-72.

6. Szabó K., Szemere A. (2016b): The Role of Motivation in Higher Educational Gamification Practice – Extending the Issue. In. Beseda, J. (Eds.): DisCo 2016. Towards Open Education and Information Society. 11th Conference Reader. Prague: Center for Higher Education Studies. (Peer-reviewed) (ISBN: 978-80-86302-62-1) pp. 53-71. 

5. Illés, Zs., Szabó K., Szemere A. (2016a):   Társasjátékok alkalmazása az érveléstechnika oktatásban. In. Közbeszéd-Aktusok. A 2015-ös Argumentor Műhelykonferencia Kötete. Nagyvárad: Partiumi Kiadó. Debrecen: Debreceni Egyetem Kiadó. pp. 71-92.

4. Illés Zs., Szabó K., Szemere Sz. (2015d): The Future Possibility and Applicability of Online Games in Higher Education: A Critical Analysis of Argument Wars by iCivics. In. Beseda, J., Machát, Z. (Eds.): DisCo 2015. From Analog Education to Digital Education. 10th Conference Reader. Prague: Center for Higher Education Studies. (Peer-reviewed, Web of Science) http://www.csvs.cz/konference/disco2015/Disco2015-sbornik.pdf (ISBN: 978-80-86302-47-8) pp. 46-63.

3. Illés Zs., Szabó K., Szemere A. (2015c): Tabu az érveléstechnikában: társasjátékok felsőoktatási alkalmazása. In. Keresztes Gábor (szerk.): Tavaszi Szél 2015/Spring Wind 2015 Konferenciakötet: II. kötet. Eger: EKF Líceum Kiadó. (ISBN: 978-615-5250-11-8) pp. 225-236.

2. Illés Zs., Szabó K., Szemere A. (2015b): iCivics: How Can Online Games Work in Higher Education? In. Jakubowska, L. (Ed.): E-methodology. The International Scientific Journal. Vol. 2. No. 1. Wroclaw: Pro Scientia Publica. (Peer-reviewed) http://nowadays.home.pl/kreator/data/documents/10.15503emet2015.163.174.pdf (DOI: 10.15503/emet2015.163.174) pp.163-174.

1. Illés Zs., Szabó K., Szemere A. (2015a): Játék határok nélkül: Kreatív módszerek és alkalmazásuk az érveléstechnika oktatásban. In. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA (4) http://communicatio.hu/jelkep/2015/4/JelKep_2015_4_Illes_Zsofia__Szabo_Krisztina__Szemere_Alexandra.pdf (DOI: 10.20520/Jel-Kep.2015.4.85) pp. 85-94.