Primary tabs

Szabó Krisztina's picture

Szabó Krisztina

Fogadóóra:
Szerda 9-11, E607 (Általában is és egyedi időpontokért javasolt emailben egyeztetni)
E-mail: kriszti.szabo [kukac] filozofia.bme.hu

In English In English

Alapszakos tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetem Kommunikáció és médiatudomány szak Szervezeti szakirányán, ill. Magyar irodalom- és nyelvtudomány minor szakán végeztem. Ezután a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kommunikáció- és médiatudomány mesterszakos hallgatója voltam Kommunikációtervező és Kulturális iparágak szakirányokon, ahol 2013-ban kitüntetéssel diplomáztam.

Egyetemi éveim alatt kétszer is elnyertem a Köztársasági Ösztöndíjat (2010, 2012). A KommON BME Kommunikációs Szakkollégium egyik alapító, ma senior tagja vagyok, ahol 2012-től egy éven át az Oktatási Munkacsoport vezetőjeként dolgoztam, majd három évig a KommON Felügyelőbizottságának elnöke voltam. Tanulmányaim mellett - alkalmanként - a Magyar Demokrata Hetilap kultúra rovatában publikálok.

2016 augusztusában abszolváltam a BME GTK Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskolában, ahol 2016 őszétől egyetemi tanársegédként dolgozom tovább. A 2017-18-as tanévre elnyertem a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjat, és hét hónapot töltöttem Angliában (University of Bedfordshire), ahol doktori disszertációmon dolgoztam. 

Az alábbi tárgyakat oktatom:

2014 őszétől: Érvelés, tárgyalás, meggyőzés (szabadon választható)

2015 tavaszától: Tárgyalási stratégiák és taktikák (KommMédia BA)

2016 őszétől: Tárgyalás- és előadástechnika (szabadon választható)

2017 tavaszától: Nyilvános kommunikáció (KommMédia MA)

2018 őszétől: Tárgyalási stratégiák és taktikák (KommMédia MA)

Disszertációm témája: A megismerés horizontváltásai – Szövegbefogadás a XXI. században. Ezen belül az online térben való szövegértést és olvasást – az irodalmi hermeneutika alapvetéseire támaszkodva – megismerésként tárgyalom, mely kérdéskörben új dimenziókat látszik nyitni a digitális platformok térnyerése és a körülöttük kialakuló vita, ami hosszú távon az ismeretszerzés kulcskérdéseiről való gondolkodás fontos állomása lehet.

További témák, melyekkel egyetemi tanulmányaim alatt foglalkoztam:

MA diplomamunka (2013): Stratégiai kommunikáció a kulturális életben – A Karinthy Színház kommunikációs stratégiája.

TDK (2012): A vulgarizmusok szerepe és használata a kommunikációban – Durva szavak megjelenésének tendenciája a mai magyar színházi szövegekben – Személyközi kommunikáció, tárgyalástechnika Szekció: II. helyezés.

BA szakdolgozat (2011): Kommunikációs szempontok közösségi krízisek kezelésében – Az ajkai vörösiszap-katasztrófa válságkommunikációja.

Érdeklődési területeim: irodalomtudomány, oktatás/tehetséggondozás, kampánytervezés, stratégiai kommunikáció, kulturális újságírás, könyvkiadás, lektorálás, színház.