BME FTT

HU
EN
Ecsediné Dr. Szabó Krisztina egyetemi adjunktus, tanszékvezető-helyettes szabo.krisztina@gtk.bme.hu

Alapszakos tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetem Kommunikáció és médiatudomány szak Szervezeti szakirányán, ill. Magyar irodalom- és nyelvtudomány minor szakán végeztem. Ezután a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kommunikáció- és médiatudomány mesterszakos hallgatója voltam Kommunikációtervező és Kulturális iparágak szakirányokon, ahol 2013-ban kitüntetéssel diplomáztam.

Egyetemi éveim alatt kétszer is elnyertem a Köztársasági Ösztöndíjat (2010, 2012). A KommON BME Kommunikációs Szakkollégium egyik alapító, ma senior tagja vagyok, ahol 2012-től egy éven át az Oktatási Munkacsoport vezetőjeként dolgoztam, majd három évig a KommON Felügyelőbizottságának elnöke voltam.

2016 augusztusában abszolváltam a BME GTK Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskolában, ahol 2016 őszétől egyetemi tanársegédként dolgoztam tovább.

A 2017-18-as tanévre elnyertem a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjat, és hét hónapot töltöttem Angliában (University of Bedfordshire), ahol doktori disszertációmon dolgoztam.

2020 szeptemberében Assessing the “Invisible” – Critical Discussion about the OECD/PISA Reading Literacy Surveys c. disszertációmat 100% summa cum laude eredménnyel védtem meg az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskola Analitikus filozófiai doktori programjának keretében. Témavezetők: Dr. Danka István; Dr. Tanács János; Prof. Andy Goodwyn.

2020 decemberétől egyetemi adjunktusként dolgozom tovább, 2021-től pedig a Tanszék oktatási tanszékvezető-helyettesi pozícióját töltöm be.

Alapító tagja vagyok a BME FTT-n 2019-től működő Measures of Rationality (A racionalitás mércéi) kutatócsoportnak.