BME FTT

HU
EN
Bárdos Dániel egyetemi adjunktus bardos.daniel@gtk.bme.hu Hétfő 10:00-11:00, E 605. (előzetes bejelentkezés szükséges)

Felsőfokú tanulmányaimat az ELTE TTK földtudományi alapképzésén kezdtem, majd a PTE BTK-n folytattam szabadbölcsészeten, filozófia szakirányon, végül filozófia mesterszakon végeztem. Harmadévtől tagja voltam a Kerényi Károly Szakkollégiumnak is. Eleinte az elmefilozófia és az általános tudományfilozófia érdekelt, az alapképzés vége felé kezdtem el foglalkozni a biológia filozófiájával, aminek kapcsán érdeklődésem nagyon hamar a paleobiológiát övező konceptuális-filozófiai jellegű kérdések felé fordult. Különdíjas OTDK pályamunkámat, majd mesterszakos diplomamunkámat is a témához kapcsolódóan írtam, utóbbiban a megszakított egyensúlyi modell és az evolúció minimalista modelljeinek polémiája kapcsán a gyengén emergens és magyarázatilag redukálhatatlan fajszintű tulajdonságok létezésének lehetőségét vizsgáltam.

Doktori képzésem alatt továbbra is a paleobiológia filozófiájával, elsősorban az evolúciós elmélet hierarchikus kiterjesztésének lehetőségével és a fajszelekció problémájával, valamint ehhez kapcsolódóan az emergencia és a redukció általánosabb kérdéseivel foglalkozom. Emellett a jövőben témám tudománytörténeti, történeti episztemológiai aspektusait is szeretném behatóbban vizsgálni.