Paksi Dániel

Paksi Dániel's picture
Beosztás:
Tanszéki tisztség:
vendégoktató
Fogadóóra:
kedd 14-16, E 612
E-mail: daniel.paksi [kukac] filozofia.bme.hu

Oktatás

Kutatás

Kutatási terület:
evolúció- és emergencia-elméletek, Polányi Mihály filozófiája

Történelem és filozófia szakos végzettségű filozófus (és „másodállásban” író) vagyok. A legfontosabb szakmai célkitűzésem a széles értelemben vett kultúra (társadalom, történelem, tudomány, stb.) evolúciós magyarázata. Amiből persze rögtön következik, hogy nem vagyok hagyományos értelemben vett bölcsész, ugyanakkor hiszek abban, hogy bármiféle tudomány alapja a filozófia. Jelenleg a tudományos tevékenységem elsősorban Polányi Mihály méltatlanul nem ismert ún. posztkritikai filozófiájára, valamint az emergencia fogalmára koncentrál, amely egy köztes lételméleti álláspont a modern nyugati filozófiára jellemző két véglet, vagyis a materializmus (csak anyag van) és a dualizmus (az anyag mellett létezik egy örök vagy Isten teremtette lélek) között, és amely azt állítja, hogy a kezdeti anyagi feltételekből egy evolúciós fejlődés során jött létre pl. az emberi lélek (a mai neo-darwini elmélet ezt tagadja).

Publikációk

Teljes publikációs lista:
Kiemelt publikációk:

[1] Személyes valóság. Polányi Mihály posztkritikai filozófiájának értelmezése és a személyes tudás fogalmának elmélyítése és megalapozása az evolúciós gondolat alapján. Budapest: L’Harmattan. 2014. Terjedelem: 634 oldal.

[2] Relativism or Absolutism? David Bloor and the Traps of an Unfortunate Dichotomy. Common Knowledge. 2015. Szerkesztés alatt.

[3] The Meaning of Randomness: The Laplacian Fault of neo-Darwinians According to Michael Polanyi. 2015. Appraisal. Vol. 10. No. 3. Megjelenés alatt.

[4] Emergens evolúció és személyes tudás. Élet és tudomány. 2014/50. 1587-1589.

[5] Az organizáció általános elmélete. I. Csányi Vilmos általános evolúcióelméletének kritikai elemzése. In: Emergens evolúció. 143-171. Szerk.: Kertész Gergely és Paksi Dániel. Budapest: L’Harmattan. 2012.

[6] Az organizáció általános elmélete. II. Csányi Vilmos általános evolúcióelméletének megújítása. In: Emergens evolúció. 173-195. Szerk.: Kertész Gergely és Paksi Dániel. Budapest: L’Harmattan. 2012.

[7] Polanyi and Evolution. In: Knowing and Being in the Intersection of Philosophical Traditions, Reconsidering Polanyi. Szerk.: Margitay Tihamér. 151-172. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 2010.

[8] A relativizmus csapdái. Geng Viktorral. Kellék 41. 2013. 115-130.

[9] Autonomous Robots and Tacit Knowledge (with Mihály Hélder). Appraisal. Vol. 9. No. 2. 2012. 8-14.

[10] Emergence and Reduction in the Philosophy of Michael Polanyi. Part II. Appraisal. Vol. 8. No. 4. 2011. 28-42.

Doktori tanulmányok

Felvétel éve:
2005
Témavezető:
Abszolutórium időpontja:
Tuesday, 2008, July 1
Eljárás megindítva:
2009/03/20