Reprezentációelméletek (KommMédia)

Printer-friendly version

A kurzus célja a megismerés legfontosabb megközelítési módjainak - konceptuális-logikai, társas, naturalizált -, formáinak és elméleteinek bemutatása és ezek kapcsolása elméleti és gyakorlati problémákhoz.

Az integrált megközelítés a megismerést és a tudást az ismeretelmélet, a tudományfilozófia, tudássszociológia és a kognitív pszichológia eredményeit felhasználva vizsgálja; kiemeli az e területek módszereiben és szemléletében rejlő különbségeket és korlátokat.

Az órák a reprezentáció-elméleteket példákon keresztül vizsgálják és hangsúlyt helyeznek az eltérő elemzési és értelmezési lehetőségek bemutatására.

Kurzusok ebben a félévben

Ebben a félévben nem indul.

Korábbi kurzusok