Bevezetés a tudományfilozófiába és a tudománytörténetbe 1. (PhD)

Printer-friendly version

A kurzus a tudományfilozófia standard témáiba nyújt bevezetést. Módszere: közös szövegolvasás, értelmezés, illetve a tárgyalt problémák kontextusának felvázolása. Cél a szövegértelmezés technikáinak készségszintű elsajátítása, valamint a tudományfilozófia fő problémáinak áttekintése.

Kurzusok ebben a félévben

Ebben a félévben nem indul.

Korábbi kurzusok