Designelmélet I.

Printer-friendly version

A tárgy bemutatja az esztétika olyan alapvető, a design szempontjából is releváns fogalmait mint a forma, funkció, stílus, az észlelés és jelentés, az ízlés és az esztétikai ítélet. Az elméleti megközelítést a modern design- és építészettörténet fontos korszakaiból, klasszikus alkotásai közül választott példák elemzésével ötvözi. A design tárgykörét tágan fogja fel, amelybe a tárgytervezésen túl beletartozik az építészet, illetve a városi és természeti környezet alakítása is. Hangsúlyosan foglalkozik a tárgyalkotás és a befogadás folyamatával, meghatározó tényezőivel, illetve a tárgyelemzés és -értékelés módszereivel.

Kurzusok ebben a félévben

Ebben a félévben nem indul.

Korábbi kurzusok