BME FTT

HU
EN
Tanács János

egyetemi docens

oktatas.tanacs@gmail.com

A BME Gépészmérnöki Karán végeztem, majd a Külvárosi Tankör Alapítvány Középiskolában tanítottam matematikát és természetismeretet. A BME Technika-, Mérnök- és Tudománytörténet Doktori Iskolában szereztem meg a doktori fokozatomat. Két fő kutatási témám közül az egyik a Bolyai-geometria története, amelyet fogalmi, matematika-módszertani és társas megismerési szempontokból kutatok. Másik kutatási területem az érveléselmélet- és gyakorlat, amelyen belül specifikusan a jogi érvelések, illetve az oknyomozó-tényfeltáró újságírással kapcsolatos perek érveléstechnikai tanulságai foglalkoztatnak. Oktatási profilomba az érveléstechnika, a tárgyalástechnika és az előadástechnika oktatási tartozik, amelyet a graduális szabadon választott tárgyaktól a doktori képzés tárgyaiig változatos formában művelek.