BME FTT

Jász Borbála egyetemi adjunktus jasz.borbala@gtk.bme.hu

Tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen filozófia és művészettörténet szakon, valamint a BME Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskolában végeztem. Doktori disszertációmat az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskolájában (Művészettörténet Program) védtem meg. Kutatási területem a filozófia és építészet kapcsolata, valamint a modernista építészetelmélet.

Kurzusaim a Filozófia és Tudománytörténet Tanszéken:

  • Bécs: város, építészet, kultúra
  • Budapest világváros
  • Designelmélet II.
  • Esztétika (építészet, vizuális kultúra, média)
  • Filozófia és művészet
  • Trend és stílus

Kurzusaim a kommunikáció- és médiatudomány képzésben:

  • Vizuális kommunikáció
  • Vizuális tárgy- és térkultúra
  • Vizuális olvashatóság a városban
  • Philosophy of art