BME FTT

HU
EN
Láng Benedek egyetemi tanár lang.benedek@gtk.bme.hu

Láng Benedek történész (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 1998) és középkorász (PhD, Central European University, Medieval Studies Department, 2003). A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Oktatási profiljába tartozik a tudománytörténet és a tudományfilozófia számos kérdése, valamint a tudománytörténetírás historiográfiája. 

Tudománytörténészként olyan nem hagyományos kutatási témákat von be a vizsgálatba, amelyek tudományos voltát a történelem folyamán különféle társadalmi csoportok vitatták vagy elutasították (mint nem-tudományosat, mint veszélyeset, vagy mint túlzottan technikai jellegűt), és amelyek következésképpen nem magától értetődően érdemeltek ilyen típusú feldolgozást. Különféle korokban kutatja tudományos, nem-tudományos és áltudományos elemek egymáshoz való viszonyát; igyekszik felderíteni, hogy az adott korban hol húzódott az elfogadott tudomány határa. Többek közt vizsgálta a középkori asztrológia, a 15-16. századi tanult mágia, a kora-újkori mesterséges nyelvek, a modern kori „áltörténetírás”, és a kora-modern kriptográfia történetét. Legfontosabb monográfiája, az Unlocked Books, Manuscripts of Learned Magic in the Medieval Libraries of Central Europe, a Penn State University Press gondozásában jelent meg 2008-ban. Több magyar könyv szerzője, a Mágia a középkorban (2007, Typotex), A tudomány határai (társszerzők: Kutrovátz Gábor és Zemplén Gábor, 2008, Typotex), és A rohonci kód (2011, Jaffa) az olvasók és a recenzensek köreiben kedvező fogadtatást kapott. Jelenleg a kora-újkori magyarországi titkosírás-használatról folytat levéltári kutatásokat.