Meggyőzéstechnika (2010-11-I hétfő 14:15-15:45)

Printer-friendly version

Meggyőzéstechnika (KommMédia)

  • Mennyire vagyunk racionálisak vagy befolyásolhatóak hétköznapi döntési helyzetekben?
  • Vajon a reklámok tényleg kevésbé hatnak ránk, ha néhány bejáratott cinikus megjegyzéssel próbáljuk távol tartani magunkat tőlük?
  • Hogyan tesznek minket kiszámíthatóvá a hétköznapi döntési/meggyőzési szituációkban alkalmazott ökölszabályaink, sémáink?
  • Hogyan alakítjuk öntudatlanul is a társadalmi valóságot, környezetünket a bennünk élő sztereotípiákon keresztül?
  • Vajon tényleg boldogabbak a gazdag és sikeres emberek, mint a szerény körülmények között, esetleg fogyatékkal élő embertársainak? Hogyan tartjuk fenn pozitív önértékelésünket, boldogságszintünket? Hogyan használják fel az itt alkalmazott technikáinkat profi befolyásolók arra, hogy befolyásolják döntéseinket?
  • Vajon közülünk hányan volnának képesek másoknak testi vagy lelki fájdalmat okozni a tömeg nyomásának, vagy tekintélyek erejének engedve?
  • A politikusok vajon tényleg egymással vitatkoznak a tévében, vagy valójában csak a nézők különböző csoportjaink üzengetnek?
  • Hogyan lehet a vita a jó minőségű közösségi döntések meghozatalának eszköze?

Ha érdekelnek az ilyen és ezekhez hasonló kérdések, akkor jelentkezz a Meggyőzéstechnika kurzusra! Tanszékünk kurzuslistáján más tárgyak is foglalkoznak kapcsolódó tárgykörökkel, olyanok mint az Érveléstechnika, vagy a Társas lény.

2010-11-I Meggyőzéstechnika (kommunikáció)

Részletes leírás: 

 

A Meggyőzéstechnika c. tárgy keretében a befolyásolás jelenségeivel, pszichológiai előfeltételeivel, társadalmi jelentőségével és a kivitelezéséhez használt technikai rendszerek jellemzésével fogunk foglalkozni.

 

A szemeszter témái:

 Attitűdök és a befolyásolás alapfogalmai
 Pragmatikai alapok, a ki nem mondott üzenetek fontossága
 A meggyőzés fő és mellékútja
 Kognitív disszonancia
 Ellenállás a meggyőzésnek
 Keretezési jelenségek
 Benyomáskialakítás, személyészlelés
 A viselkedési motívációk észlelésének szerepe
 Tekintély és hitelesség, az éthosz szerepe
 Tények gyártásának művészete
 A vitaszituációkról általában, társas hatások

 

  Creative Commons License

(c) Kertész Gergely, 2006-2010.

Ezt az oldalt, a jegyzeteket és előadásanyagokat a Creative Commons Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc alatt teszem közzé.

Követelmények: 

Az óra 4x45 perces előadásból és gyakorlatból áll. Félidőnél kb. 20 perc szünetet tartunk. A gyakorlati részek szükség szerinti sorrendben váltakoznak az elméletiekkel. A bejárás legalább 70%-ban kötelező, katalógus van.

 

Az előadáshoz tartózó követelmények:

A teljesítéséhez meg kell írni két zh-t, az egyiket kötelező a félév közben, egy másikat lehetséges pótolni a pótlási héten is. Az két zh-n összesen körülbelül 40 óra munkával lehet elérni a jeles szintet, ez nagyjából 4 napos koncentrált készülést jelent. 

 

A gyakorlati részhez tartozó követelmények:

Összesen 8 rövid, maximum 2 oldalas beadandó feladatot kell elkészíteni a félév során. A feladatok az órán kerülnek kiadásra, de felkerülnek a honlapra is, az órai diasorok utolsó lapjain lehet megtalálni őket.

A beadási határidő (3 kinyomtatott példányban!) minden esetben a következő óra, de már az óra előtt szükséges elküldeni 2 csoporttársnak, akiknek értékelést kell készíteniük a szövegről. Minden diák legalább 2 hallgatótárs szövegéről kell értékelést írjon, ehhez az alapvető szempontok megjelennek a feladatkiírásban. A diákok által egymásról írott értékelések a leadott házi feladat részét képezik, de elhozni, csak 1 példányban szükséges. A házi feladatokat digitálisan is küldjétek el a bme.meggyozes@gmail.com-ra, a subject mezőbe írjátok bele: "hf". Ha mást is írtok mellé, hagyjatok ki egy space-t. A levélben tüntessetek fel email címet, neptun kódot!

A beadandók tanári értékelése, a leadást követő órára várható. Az értékelés részei a formai szempontok (prezentációs szempontok, külalak) és tartalmi szempontok (szöveg felépítése, megszerkesztettsége, a feladat megfelelő megoldása, a tanult fogalmi apparátus megfelelő használata) egyaránt.

 

A beadandók leadása az érvényes jegy megszerzésének és az órai részvételnek is feltétele! Aki nem hoz magával kinyomtatott példányokat, az nem vehet részt az órán!

 

Az osztályzatba beleszámít:a zh-k pontszáma (40%), a beadandók színvonala (40%) az órai részvétel és közreműködés (20%).

 

A zh-król részletesebben:

A félév 7. és az utolsó óráján lesz egy-egy ZH, amelyek közül a jelenlét legalább az egyiken mindenkinek kötelező. Nincsen mintaZH. Fele részben feleletválasztós teszt, fele részben rövid, kifejtős kérdésekre kell válaszolni. A zh definíciókra, fogalmakra, kísérletekre, és gyakorlati példákra koncentrál. A többé-kevésbé gondolkodtató kérdések ezekre fognak vonatkozni, pl.: „Milyen elmélettel magyarázható ez a példa?”, "Milyen utakon lehetséges attitűdváltozást létrehozni a befogadókban?", "Mi jellemző az attitűdökre az alábbiak közül?", "Igaz-e az, hogy a kategorizáció ...?"

A zh-k eredménye (pontszám) a vizsgát követő első pénteki napon felkerül a honlapra.

 

Kötelező irodalom:

- Pratkanis és Aronson: A rábeszélőgép, AB OVO, 1992

- valamint a honlapról letölthető órai diák.

 

Ha az órai dia fájlok letöltésével, megnyitásával bármi problémád adódik, jelezd a bme.meggyozes (a) gmail.com email címen. (Az előadások anyagai PPT formátumban legkésőbb az előadás utáni napon felkerülnek a honlapra.) 

Az órák friss hírei: 

Pótlási alkalom minden hallgatónak:

2010.12.15. : 09:00 -11:00, E203

 

Az első zh-ig kezdjétek el olvasni a Rábeszélőgép című könyv releváns fejezeteit! 23-62., 93-166.

 

A második zh-ban a könyv fennmaradó részei lesznek számon kérve!