Kutatásmódszertan (2009-10-II kedd 17:15-18:45)

Printer-friendly version

Kutatásmódszertan (mérnök)

Életünkben számtalan fontos kérdéssel szembesülünk. Milyen szakra jelentkezzek? Hogyan válasszam ki a páromat? Melyek az univerzum, a makroökonómia vagy a (gép / szoftver / vegyipari folyamat) tervezés alaptörvényei? Szerencsére a környezetünk számtalan választ kínál - megkérdezhetjük a szüleinket és barátainkat, hihetünk a tanárainknak, a józan eszünknek vagy az üveggömbnek. De mit tehetünk, ha a lehető legjobb választ szeretnénk? Mik a tudásszerzés lehetséges módszerei és korlátai? Mi az, amit biztosan tudhatunk és hogyan?

A Kutatásmódszertan kurzus célja, hogy a hallgatókban kritikus szemléletet alakítson ki ismereteikkel szemben, legyenek azok akár saját következtetésük, akár mások közlésének eredményei. A hallgatók megismerhetik a különböző karokon jellemző gondolkodásmódokat és a saját területük sajátosságait a tudomány fejlődését meghatározó elméletek és könnyen érthető példák segítségével. A megszerzett tudás kulcsfontosságú a kutatói és K+F karrier során, de nagyon hasznos a szakmai- és a magánéletben is.

2009-10-II Kutatásmódszertan

Részletes leírás: 

A kurzus célja, hogy a hallgatók tudatos viszonyt alakítsanak ki saját tudományterületük fogalmi és módszertani eszközeivel. A kurzusban a tudományos megismerés alapvető jellemzőit és a kutatás legfontosabb módszertani normáit tárgyaljuk. Elemezzük a tudományos gondolkodás fogalmi alapjait (mit értünk tudás alatt, mi az oksági viszony, mi a természeti törvény), valamint megvizsgáljuk a megismerés folyamatának fázisait (tapasztalás, hipotézis- és elméletalkotás). A kutatási módszerek közül tárgyaljuk a kísérlet, a mérés, a kvantifikáció és a hipotézis-ellenőrzés (bizonyítás és cáfolás) problémáit, a matematika szerepét a természettudományokban. Megvizsgáljuk, mikor tekinthetünk egy elméletet bizonyítottnak, avagy megcáfoltnak, és hogy milyen vizsgálati eredmények támasztanak alá egy adott elméletet. A kurzus folyamán történeti és kortárs példákkal illusztráljuk, hogy a tudomány működése során hogyan valósulnak meg a bemutatott módszertani szabályok.

Követelmények: 

 

A tárgy kétkredites formájának (BMEGT41A002) felvétele esetén a félévközi jegy megszerzésének feltétele mindkét zárthelyi dolgozat legalább elégséges teljesítése. Vizsgaidőpontot NEM kell felvenni, kivéve annak, aki a megszerzett félévközi jegyét vizsgán szeretné javítani, de ez már IV/UV-nek számít.

Ha legalább az egyik zárthelyi dolgozat eredménye legalább elégséges, akkor a pótlási héten bármelyik dolgozat eredménye pótolható vagy javítható. A pótlási héten írt dolgozat eredménye a korábbi eredményeket nem rontja.A tárgy háromkredites formájának (BMEGT41A004) felvétele esetén az aláírás megszerzésének feltétele valamelyik zárthelyi dolgozat legalább elégséges teljesítése. Ez a pótlási héten pótolható.
A vizsgajegy megszerzésének feltétele egy legalább 3000 leütés, kb. egy oldal hosszú házidolgozat készítése. A házidolgozat témája az órán elhangzottak feldolgozása vagy kiegészítése, ezen belül konkrétan az alábbi témák valamelyike: 

  1. Fogalmi-tartalmi kapcsolat két kiválasztott előadás között  (kivéve a bevezető előadást).
  2. Egy előadás vagy előadásjegyzet konstruktív kritikája.
  3. Egy előadáson bemutatott fogalom vagy probléma konkrét esete(i) saját tudományterületemen.

 

A dolgozatot a www.filozofia.bme.hu/kutmodtan/dolgozat/feltoltes lapon lehet beküldeni, vagy ha ez nem működik, elküldeni a hera.gabor [kukac] gmail [pont] com vagy a robert [pont] hudy [alma] gmail [potty] com email-címre.

A leadási határidő június 10. csütörtök, illetve, aki június 11. és 17. között adja le a dolgozatát, annak egy jegyet levonunk a félévközi zh-kon vagy a vizsgán elért eredményéből; a június 17. után leadott dolgozatokat nem fogadjuk el.
A dolgozatokat június 10-ig értékeljük, és ezt kiírjuk a http://www.filozofia.bme.hu/kutmodtan/dolgozat/ertekeles lapra.
Az értékelés +-1 jegyet jelent vagy a megszerzett jegy változatlan marad. A június 10-ig leadott dolgozat egyszer javítható: kérjük írjatok nekünk, és adunk szempontokat a dolgozat javításához, kiegészítéséhez. A javítás határideje is június 17.

 

A vizsgajegy megszerzésének további feltétele egy vizsga felvétele, és mindkét félévközi zárthelyi dolgozat vagy egy vizsgaidőszakban megtartott vizsga legalább elégséges teljesítése.

 

Ha legalább az egyik félévközi zárthelyi dolgozat eredménye legalább elégséges, akkor a pótlási héten bármelyik félévközi dolgozat eredménye pótolható vagy javítható. A pótlási héten írt dolgozat eredménye a korábbi eredményeket nem rontja.A félévközi zárthelyi dolgozatok eredményének számtani átlaga adja a félévközi jegyet, illetve a megajánlott vizsgajegyet. Ha az átlag két jegy közé esik, akkor a második, lényegesen nagyobb anyagot átfogó zárthelyi dolgozat eredménye határozza meg, hogy felfelé vagy lefelé kerekítünk.A tárgy mindkét formája (BMEGT41A002, BMEGT41A004) egyéni kutatómunka és dolgozat készítésével is teljesíthető, az oktatókkal a szorgalmi időszak 5. hetéig egyeztetett témában.A második ZH az utolsó héten lesz az óra időpontjában.