A társas lény (2009-10-I csütörtök 12:15-14:00)

Printer-friendly version

2009-10-I A társas lény LB

Órai anyagok: 
Az órák friss hírei: 

 

Tisztelt hallgatók,

a  félév végén zárthelyi dolgozatot írunk. Erre három időpont adott:  a szorgalmi időszak utolsó hetén; a pótlási héten; a vizsgaidőszak első hetén. Minden alkalommal csütörtök délután 14.00-kor lesz a zh. A szorgalmi időszak utolsó hetén az óra helyén, az azt követő két héten a NEPTUNJ által időben jelzett helyen. A zh. 50 perces lesz, és ha rosszul sikerül, későbbi vizsgaalkalmon pótolható.

A zh-ban két rövid és egy hosszabb, kifejtős kérdésre kell válaszolni.

A beszámolás alapja az órán elmondott anyag.

 

Aki ehhez valamilyen okból nem fér hozzá, a következő tananyagból tud felkészülni:

Atkinson, szerk. Pszichológia, Osiris, 1994.

VIII. rész A társas viselkedés

18. Szociális vélekedések és attitűdök

19. Társas kölcsönhatás és társas befolyásolás

Az Atkinson könyv újabb kiadásaiban a fejezetfelosztás és az oldalszámok megváltoztak, de a két fejezet azonos címmel ezekben is benne van.