Meggyőzéstechnika (2009-10-I kedd 14:00-15:45)

Printer-friendly version

Meggyőzéstechnika (KommMédia)

 • Mennyire vagyunk racionálisak vagy befolyásolhatóak hétköznapi döntési helyzetekben?
 • Vajon a reklámok tényleg kevésbé hatnak ránk, ha néhány bejáratott cinikus megjegyzéssel próbáljuk távol tartani magunkat tőlük?
 • Hogyan tesznek minket kiszámíthatóvá a hétköznapi döntési/meggyőzési szituációkban alkalmazott ökölszabályaink, sémáink?
 • Hogyan alakítjuk öntudatlanul is a társadalmi valóságot, környezetünket a bennünk élő sztereotípiákon keresztül?
 • Vajon tényleg boldogabbak a gazdag és sikeres emberek, mint a szerény körülmények között, esetleg fogyatékkal élő embertársainak? Hogyan tartjuk fenn pozitív önértékelésünket, boldogságszintünket? Hogyan használják fel az itt alkalmazott technikáinkat profi befolyásolók arra, hogy befolyásolják döntéseinket?
 • Vajon közülünk hányan volnának képesek másoknak testi vagy lelki fájdalmat okozni a tömeg nyomásának, vagy tekintélyek erejének engedve?
 • A politikusok vajon tényleg egymással vitatkoznak a tévében, vagy valójában csak a nézők különböző csoportjaink üzengetnek?
 • Hogyan lehet a vita a jó minőségű közösségi döntések meghozatalának eszköze?

Ha érdekelnek az ilyen és ezekhez hasonló kérdések, akkor jelentkezz a Meggyőzéstechnika kurzusra! Tanszékünk kurzuslistáján más tárgyak is foglalkoznak kapcsolódó tárgykörökkel, olyanok mint az Érveléstechnika, vagy a Társas lény.

2009-10-I Meggyőzéstechnika (graduális)

Részletes leírás: 

 

A Meggyőzés alapjai c. tárgy keretében a meggyőzés jelenségével, pszichológiai előfeltételeivel, társadalmi jelentőségével és a kivitelezéséhez használt technikai rendszerek jellemzésével fogunk foglalkozni. A következő kérdéseket fogjuk körüljárni (a végső válasz reménye nélkül): 

 

Az aktuális félév témái(Az alábbi témákból lesz a vizsga is)  
Mi a befolyásolás és a meggyőzés, milyen változatos formákban találkozunk velük, és milyen szempontból lehet ezeket vizsgálni? Meggyőzés,
kommunikáció alapfogalmai
 
Mit nevezünk racionalitásnak, és mik a racionálisnak tekintett stratégiák alkalmazásának az előfeltételei? (logika, racionális döntéselmélet) Lehet racionális döntési folyamatnak nevezni egy ökölszabály alkalmazását?

Racionalitáselméletek,
a racionalitás hatóköre

Mi egy érv, hogyan értelmezzünk egy vitát? A kontextus szerepe az értelmezésben. Milyen vitatípusok léteznek?
Hogyan  lehetséges jó minőségű döntéseket hozni egy vita eredményeképpen? 
A racionális vita
Milyen pszichológiai szabályszerűségek játszanak közre a döntéseink meghozatalában? Hogyan használhatják ki ügyes kommunikátorok ezeket a szabályszerűségeket saját céljaik érvényesítéséhez? (attitűdök, normakövetés, társadalmi kategorizáció, emlékezés, disszonanciaelméletek)

Milyen heurisztikus stratégiákat szoktunk alkalmazni a hétköznapi világunkban való tájékozódás során? Milyen esetekben bizonyulnak ezek a stratégiák sikeresnek, és milyen esetben vezetnek ezek szisztematikusan tévútra?
A keretezés jelensége, avagy miért és hogyan mondjuk el ugyanazt másképpen?

Tájékozódás a társas világban

Attitűdök, sztereotípiák

Disszonanciaelméletek

 

A csoportközi konfliktusok elemzése a szociálpszichológia szemszögéből. Csoportos döntési folyamatokat befolyásoló tényezők elemzése. Csoportközi konfliktusokm, csoportgondolkodás
Csoportközi konfliktusok békés megoldásának módjai. A tárgyalás folyamata.
Az ellenséges és a megállapodás központú tárgyalási stratégiák. Tárgyalás tervezése és értékelése.
A tárgyalás típusú vita,
Tárgyalási stratégiák
Hogyan konstruálunk tényeket? Hogyan, milyen folyamat eredményeképpen válnak a bizonytalan ismeretek ténnyé? Milyen társadalmi stratégiákat alkalmaznak az ismeretek megbízhatóságának a fokozására, hogyan tehetünk szert relatíve megbízható ismeretekre?

Mit nevezünk ténynek és milyen folyamat során jön létre?

Ha a fájlok letöltésével, megnyitásával bármi problémád adódik, jelezd a bme.meggyozes (a) gmail.com email címen. (Az előadások anyagai PPT formátumban legkésőbb az előadás utáni napon felkerülnek a honlapra.) 

Interneten elérhető, ajánlott irodalom: Ezeknek az anyagoknak az elolvasása segíthet az órán hallottak megértésében és szükséges az esetleges házidolgozat megírásához. Zentai István - A meggyőzés útjai
Zentai István - A meggyőzés csapdái
További ajánlott irodalom: Zentai István - Meggyőzéstechnika és kritikai gondolkodás a mindennapi gyakorlatban

  Creative Commons License

(c) Binzberger Viktor & Kertész Gergely, 2006-2009.

Ezt az oldalt, a jegyzetek és előadásanyagokat a Creative Commons Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc alatt tesszük közzé.

Követelmények: 

 

Az előadáshoz tartózó követelmények:

A teljesítéséhez meg kell írni két zh-t, az egyiket kötelező a félév közben, egy másikat lehetséges pótolni a vizsgaidőszakban is. Összesen körülbelül 30h munkával lehet elérni a jeles szintet, ami összesen kb. 3 napi készülést jelent.

 Részletesebben a zh-król:

 • A félév 8. és az utolsó előadásán lesz egy-egy ZH, amelyek közül a jelenlét legalább az egyiken mindenkinek kötelező. Nincsen mintaZH, a kérdéseket nem lehet elvinni.
 • Módja: feleletválasztós teszt, PowerPointban vetített kérdések, kitöltés külön űrlapon
  • A = 1, 2. és 3. válasz megfelelő
   B = 1. és 3. válasz megfelelő
   C = 2. és 4. válasz megfelelő
   D = csak a 4. válasz megfelelő
   E = mind a négy válasz megfelelő
 • Anyag: az előadáson vetített fóliák szövege: definíciók, fogalmak, kísérletek, és gyakorlati példák. Valamint kijelölt részek a megadott, általában internetes szakirodalomból. Ezek alapján kell többé-kevésbé gondolkodtató kérdésekre választ adni (pl. „Milyen elmélettel magyarázható ez a példa?”, "Kinek a nevéhez fűződik ez a kísérlet?", "Mi jellemző az attitűdökre?", "Igaz-e az, hogy a kategorizáció ...?")

 

A zh-k eredménye (pontszám) legkésőbb a vizsga másnapján (éjfélig) felkerül erre a honlapra, hogy hamar lehessen dönteni a pótlásról.

Az órák friss hírei: 

 

Meggyőzéstechnika vizsgaidőpontok az utolsó óra után:

dec. 15. (KA61)  és  18. (KA61) -> 10-12h

jan. 11.  (KA65)   , 18. (KA65) , 25. (KA65) -> 10-12h

 

10-11h - 1. zh megírása/pótlása

11-12h - 2. zh megírása/pótlása

 

Akik félévközi jegyes tárgyként vették fel az ótát, azok csak a decemberi időpontokra jöhetnek el! A többiek bármelyikre. A félévközisek csak az egyik zh-t pótolhatják a vizsgások mindkettőt.