Meggyőzéstechnika (2009-10-I kedd 14:00-17:45)

Printer-friendly version

Meggyőzéstechnika (KommMédia)

 • Mennyire vagyunk racionálisak vagy befolyásolhatóak hétköznapi döntési helyzetekben?
 • Vajon a reklámok tényleg kevésbé hatnak ránk, ha néhány bejáratott cinikus megjegyzéssel próbáljuk távol tartani magunkat tőlük?
 • Hogyan tesznek minket kiszámíthatóvá a hétköznapi döntési/meggyőzési szituációkban alkalmazott ökölszabályaink, sémáink?
 • Hogyan alakítjuk öntudatlanul is a társadalmi valóságot, környezetünket a bennünk élő sztereotípiákon keresztül?
 • Vajon tényleg boldogabbak a gazdag és sikeres emberek, mint a szerény körülmények között, esetleg fogyatékkal élő embertársainak? Hogyan tartjuk fenn pozitív önértékelésünket, boldogságszintünket? Hogyan használják fel az itt alkalmazott technikáinkat profi befolyásolók arra, hogy befolyásolják döntéseinket?
 • Vajon közülünk hányan volnának képesek másoknak testi vagy lelki fájdalmat okozni a tömeg nyomásának, vagy tekintélyek erejének engedve?
 • A politikusok vajon tényleg egymással vitatkoznak a tévében, vagy valójában csak a nézők különböző csoportjaink üzengetnek?
 • Hogyan lehet a vita a jó minőségű közösségi döntések meghozatalának eszköze?

Ha érdekelnek az ilyen és ezekhez hasonló kérdések, akkor jelentkezz a Meggyőzéstechnika kurzusra! Tanszékünk kurzuslistáján más tárgyak is foglalkoznak kapcsolódó tárgykörökkel, olyanok mint az Érveléstechnika, vagy a Társas lény.

2009-10-I Meggyőzéstechnika (kommunikáció)

Részletes leírás: 

 

A Meggyőzés alapjai c. tárgy keretében a meggyőzés jelenségével, pszichológiai előfeltételeivel, társadalmi jelentőségével és a kivitelezéséhez használt technikai rendszerek jellemzésével fogunk foglalkozni. A következő kérdéseket fogjuk körüljárni (a végső válasz reménye nélkül): 

 

Az aktuális félév témái(Az alábbi témákból lesz a vizsga is)  

Mi a befolyásolás és a meggyőzés, milyen változatos formákban találkozunk velük, és milyen szempontból lehet ezeket vizsgálni?

Mi a kommunikáció? Pragmatikai alapfogalmak.

Meggyőzés
alapfogalmai

Pragmatikai alapok
 

Mi egy érv, hogyan értelmezzünk egy vitát? Milyen vitatípusok léteznek? Hogyan  lehetséges jó minőségű döntéseket hozni egy vita eredményeképpen?  A racionális vita
Milyen pszichológiai szabályszerűségek játszanak közre a döntéseink meghozatalában? Hogyan használhatják ki ügyes kommunikátorok ezeket a szabályszerűségeket saját céljaik érvényesítéséhez? (attitűdök, normakövetés, társadalmi kategorizáció, emlékezés, disszonanciaelméletek)

Milyen heurisztikus stratégiákat szoktunk alkalmazni a hétköznapi világunkban való tájékozódás során? Milyen esetekben bizonyulnak ezek a stratégiák sikeresnek, és milyen esetben vezetnek ezek szisztematikusan tévútra?
A keretezés jelensége, avagy miért és hogyan mondjuk el ugyanazt másképpen?

Személyészlelés,

Attribúció,

Attitűdök, Sztereotípiák,

Disszonanciaelméletek,

 

Alkalmazkodás a többséghez, csoportgondolkodás. Társas befolyásolás. Engedelmeskedés a tekintélyeknek. Csoportos döntési folyamatokat befolyásoló tényezők elemzése.

Konfliktusok békés megoldásának módjai. A tárgyalás folyamata. Az ellenséges és a megállapodás központú tárgyalási stratégiák.

A többiek hatása az egyéni döntésekre

Tárgyalás mint konfliktusmegoldás

Ha a fájlok letöltésével, megnyitásával bármi problémád adódik, jelezd a bme.meggyozes (a) gmail.com email címen. (Az előadások anyagai PPT formátumban legkésőbb az előadás utáni napon felkerülnek a honlapra.) 

Interneten elérhető, ajánlott irodalom: Ezeknek az anyagoknak az elolvasása segíthet az órán hallottak megértésében és szükséges az esetleges házidolgozat megírásához. Zentai István - A meggyőzés útjai
Zentai István - A meggyőzés csapdái

  Creative Commons License

(c) Binzberger Viktor & Kertész Gergely, 2006-2009.

Ezt az oldalt, a jegyzetek és előadásanyagokat a Creative Commons Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc alatt tesszük közzé.

Követelmények: 

 

Az óra két részből áll. Egy 2x45 perces előadásból és egy 2x45 perces gyakorlatból. A két óra között 15 perc szünetet tartunk. A gyakorlati rész szükség szerinti hosszúságban lesz megtartva 1x45 v. 2x45 perces hosszúságban.

 

Az előadáshoz tartózó követelmények:

A teljesítéséhez meg kell írni két zh-t, az egyiket kötelező a félév közben, egy másikat lehetséges pótolni a vizsgaidőszakban is. Összesen körülbelül 30h munkával lehet elérni a jeles szintet, ami összesen kb. 3 napi készülést jelent.

 

A gyakorlati részhez tartozó követelmények:

Másfelől összen 8 rövid, 1-2 oldalas beadandó feladatot kell elkészíteni. A feladatok a gyakorlati órán kerülnek kiadásra. A beadási határidő minden esetben a következő gyakorlati óra. A beadandók leadása az érvényes jegy megszerzésének feltétele!

 

Az osztályzatba beleszámít: a zh-k pontszáma (70%), a beadandók színvonala (30%).

 

Részletesebben a zh-król:

 • A félév 8. és az utolsó előadásán lesz egy-egy ZH, amelyek közül a jelenlét legalább az egyiken mindenkinek kötelező. Nincsen mintaZH, a kérdéseket nem lehet elvinni.
 • Módja: feleletválasztós teszt, PowerPointban vetített kérdések, kitöltés külön űrlapon
  • A = 1, 2. és 3. válasz megfelelő
   B = 1. és 3. válasz megfelelő
   C = 2. és 4. válasz megfelelő
   D = csak a 4. válasz megfelelő
   E = mind a négy válasz megfelelő
 • Anyag: az előadáson vetített fóliák szövege: definíciók, fogalmak, kísérletek, és gyakorlati példák. Valamint kijelölt részek a megadott, általában internetes szakirodalomból. Ezek alapján kell többé-kevésbé gondolkodtató kérdésekre választ adni (pl. „Milyen elmélettel magyarázható ez a példa?”, "Kinek a nevéhez fűződik ez a kísérlet?", "Mi jellemző az attitűdökre?", "Igaz-e az, hogy a kategorizáció ...?")

 

A zh-k eredménye (pontszám) legkésőbb a vizsga másnapján (éjfélig) felkerül erre a honlapra, hogy hamar lehessen dönteni a pótlásról.

 

Az órák friss hírei: 

Meggyőzéstechnika vizsgaidőpontok az utolsó óra után:

dec. 15. (KA61)  és  18. (KA61) -> 10-12h

jan. 11.  (KA65)   , 18. (KA65) , 25. (KA65) -> 10-12h

 

10-11h - 1. zh megírása/pótlása

11-12h - 2. zh megírása/pótlása

 

Akik félévközi jegyes tárgyként vették fel az ótát, azok csak a decemberi időpontokra jöhetnek el! A többiek bármelyikre. A félévközisek csak az egyik zh-t pótolhatják a vizsgások mindkettőt.

A javított/pótolt beadandókat max. dec. 12-ig adhatjátok le, pontban és szigorúan éjfélig!!!. (Ha dec. 12. 16h-ig nem adjátok le, akkor már csak a következő hét keddjén fogom értékelni az írást.)