Tudományelmélet (2020-21-I csütörtök 16:15-17:45)

Printer-friendly version

2020-21-I Tudományelmélet

Részletes leírás: 

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a tudományos elméletek alapvető kérdéseivel, különös tekintettel az empirikus, azon belül pedig a kognitív tudományok problémáira. A hallgatók bevezetést nyernek az interdiszciplináris tudományokat érintő integrációs probléma és az egymástól eltérő modellek és módszerek összeegyeztethetőségének főbb nehézségeibe.

A kurzus gyarkolati oldalához tartozóan a két zárthelyi dolgozaton túl a hallgatók egy előadás illetve egy esszé megírásával mutatják be a kurzus során nyert tudásukat.

 

 

Követelmények: 

Kötelező olvasmányok:

Bermúdez, José Luis (2014) Cognitive science, Cambridge University Press.

Gelfert, Axel (2016) How to do science with models, Springer.

Schimel, Joshua (2012) Writing Science: How to..., Oxford University Press.

 

Teljesítés feltételei:

Esszé (2000 szó): 50 % - Március 14-ig

Esszé javított változat: 20% - május 12-ig

ZH: Május 20. 14:15. E203

Pót-zh: póthét, TBA

Konzultációk rendje és első alkalom: február 17.  9:00.  E607.

 

Témakörök

1.  Konzultáció rendje

2. Miről szól ez az óra? Miért fontos a tudomány módszertana? Miben különbözik az empirikus tudomány a humántudományoktól? Mik a kognitív tudomány elméletének főbb kérdései? Milyen problémákat vetnek fel az empirikus és multidiszciplináris tudományok?

3. Az integrációs probléma a kognitív idegtudományban:  Olvasmány: Bermúdez (2014) 84-138

4. Az elme információfeldolgozásának problémája I. Olvasmány: Bermúdez (2014) 138-209

5.

6. Az elme információfeldolgozásának problémája II. Olvasmány: Bermúdez (2014) 209-276

7. Az elme szerveződése Olvasmány: Bermúdez (2014) 276-353

8. Elmélet és jelenség különsége Olvasmány: Gelfert (2016) 1-25

9.

10. Tudományos reprezentáció és a tudományos modellek használata Olvasmány: Gelfert (2016) 26-43

11.  A modellalkotás stratégiái Olvasmány: Gelfert (2016) 43-69

12. A tudományos modellek mint a felfedezés eszközei Olvasmány: Gelfert (2016) 71-97

13. A tudományos modellek mint közvetítők Olvasmány: Gelfert (2016) 98-127

14. ZH3

Időtartam: 
2