Filozófia és művészet (2020-21-I szerda 14:15-15:45)

Printer-friendly version

Filozófia és művészet

A tantárgy valamely művészeti forma problémáin, példáin keresztül igyekszik bemutatni klasszikus filozófiai kérdéseket. A témák tárgyalásához kapcsolódva megismertetjük a hallgatókat a szakmai és kulturális tájékozódás forrásaival és módjaival, a szellemi munka technikáival.

2020-21-I Filozófia és művészet JB

Részletes leírás: 

A propedeutikai jellegű előadássorozat az épített környezet és a kultúra kapcsolatát kölcsönhatásukban vizsgálja. Olyan fogalmakat és problémákat tárgyal – kultúra, nagyváros, tér, térhasználat, nyilvánosság, közterek, modern intézmények, iskola, otthon, lakás –, amelyek alapvetőek mind az épített környezet megértése, mint pedig a kulturális önértelmezés szempontjából.

Részletes tematika

1. Civilizáció, kultúra, épített környezet

2. A hajléktól a városig. A modern nagyváros mint életünk kerete. A város és a városi kultúra megközelítésmódjai

3. Észlelés, tájékozódás, emlékezés, identitás

4. Tér fogalma és megközelítésmódja. Tér, terület, táj, hely

5  Városi tér használata. Területi viselkedés, tájékozódás, olvashatóság

6. Városi tér, személyiség, identitás: szövegfeldolgozás

7. A nyilvánosság intézményei és épülettípusai. Stílus és kifejezés

8. A tanulás és tudás intézményei. Iskolatípusok és épületek

9.A tanulás és tudás intézményei: a könyvtár és a múzeum. Változó feladatok, építészeti példák

10. Ház, otthon, lakás

11. A modern nagyváros lakástípusai és életformái

12. Építészet és etika: az építészet lehetőségei és az építész felelőssége

13. Félévzáró teszt és a második feladat értékelése.

 

Követelmények: 

Félévközi feladatok:

-        félévközi rövid teszt: (30 pont). A minimum alatt teljesítők és az igazolt hiányzók számára javítási lehetőség külön időpontban a tanszéken.

-        félévközi otthoni feladat: egy választott városi jelenség, helyszín rövid elemző bemutatása és illusztrálása. (70 pont).  A legjobb hallgatói munkákat az utolsó előtti órán készítői bemutatják.

 

Záróteszt a félév anyagából: (50 pont). A minimum alatt teljesítők és az igazolt hiányzók számára pótlási lehetőség a pótlási héten.

 

Az elérhető maximális pontszám: 150.

 

Az órákhoz kapcsolódva mód van november közepéig kisfeladatok beadására, amelyekért 1 - 3 plusz pont (maximum 15) pont kapható.  Ezek a többi feladattal elért összpontszámhoz adódnak hozzá.

Időtartam: 
2