Filozófia (mérnök) (2019-20-II szerda 18:15-19:45)

Printer-friendly version

Filozófia (mérnök)

  • Mi a különbség álom és valóság között? Van-e bármilyen támpontunk, hogy különbséget tegyünk e kettő között? Lehet, hogy egy mátrixban élünk?
  • Mi a különbség egy Isten által teremtett és egy magától kialakuló világegyetem között? Mit jelent az evolúció?
  • Be lehet-e ésszel, érvekkel látni Isten létezését? Ha igen, szükség van-e még a hitre? Ha nem, akkor abból mi következik?
  • Mi a különbség egy ember és egy intelligens robot között? Gondolkodnak-e a robotok? Vagy csak úgy tűnik? És mi, mi valóban gondolkodunk? Vagy a mi fejünkben is csak elektronkisülések zajlanak a neuronjaink között?
  • Szabadon cselekszünk? Vagy csak azt tesszük, ami a fejünkben zajló elektronkisülésekből következik? Mi a szabadság? Ha szabadon cselekedhetünk, lehetünk egyenlők?
  • Mi a fekete erdei klinika és a Fekete-erdei Klinika szavak jelentése közötti különbség? Egyáltalán: mi az a jelentés, és hogyan befolyásolja ez, hogy egy bírónak mire kell tekintettel lennie ítéletének meghozatalakor?
  • Mi a különbség engedetlen polgárok és polgári engedetlenség között?
  • Tegnap vagy tavaly óta egy csomó dolog megváltozott bennem! De akkor mi azonos és mi különbözik? Mi az Énem, ami változatlan?

A fentihez hasonló kérdések segítségével mindennapos tapasztalatainkon keresztül ragadunk meg fontos problémákat, és megvizsgáljuk, hogy a filozófia különböző diszciplínái (mint például az ismeretelmélet, elmefilozófia, etika, esztétika, politikafilozófia stb.) milyen útmutatást nyújtanak számunkra.

2019-20-II Filozófia (mérnök)

Részletes leírás: 

A félév során tárgyalt konkrét filozófiai diszciplínák és témák:

A tananyagok és ponttáblázatok a kurzusok Moodle oldalán lesznek elérhetőek: https://edu.gtk.bme.hu/

1. Bevezetés: mi a filozófia?

2. Az ember: filozófiai megközelítések az emberről. Mi, ki az ember? Isten képmása, a természet gyermeke?

3. Elmefilozófia: Van-e különbség agy és elme között? Lehetséges-e a mesterséges intelligencia?

4. Szabad akarat: magam döntök a cselekedeteimről vagy azok eleve szükségszerűek?

5. Istenérvek: be lehet-e bizonyítani, vagy lehet-e cáfolni Isten létezését? Hit és/vs. tudás.

6. Evolúció vs. kreáció. Mi is a haladás, pl. tudományos haladás gondolata?

7.

8. Etika: Mi a jó? Mi a helyes cselekedet?

9. Politikai filozófia I.: az egyenlőség, szabadság, igazságosság eszméi.

10. Politikai filozófia II.: a liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus eszméi.

11. Ismeretelmélet: Mi a tudás? Mik a tudásunk forrásai? Honnan és hogyan szerzünk szert tudásra?

12. Tudományelmélet: Mi a tudomány? Mi a tudományos tudás? Elképzelések a tudományról.

13.

14. Esztétika: mi a szép? Mitől lesz valami esztétikus, szép, művészet?

Követelmények: 

Módosított távoktatási menetrend és követelmények

 

A kurzust a továbbiakban otthon készítendő, beadandó dolgozat révén lehet teljesíteni, aminek az elkészítését a már meglévő ppt-ken túl három dolog segíti:

 

1. A Moodle-be feltöltött szövegek, amelyekből ki lehet indulni

2. Rendszeres, témákhoz csoportosított csoportos online video-konzultáció az órák időpontjában

3. Egyéni konzultáció e-mailben és online video módon

 

A beadandó az eddigi fakultatív beadandó enyhén módosított verziója.

 

Formai követelmények: Times New Roman, 12-es betűméret, másfeles sorköz, terjedelem 4-6 oldal, név+neptun kód az első sorban vagy a fejlécben!

Tartalmi követelmények: egy konkrét filozófiai probléma feldolgozása tényekre, elvekre, érvekre építve.

A témát előre egyeztetni kell az oktatóval, ő hagyja jóvá. Ez konkrétan azt jelenti, hogy mindenki megfogalmaz néhány mondatban egy problémát, amely a félév anyaga alapján felvetődött benne, amely érdekli, és amelyet szívesen feldolgozna, és megírja e-mailben az oktatónak, aki azt vagy jóváhagyja, vagy előbb még módosítást eszközöl. 

 

Beadási határidő: május 20.

Időtartam: 
2