Tudományelmélet (2019-20-I csütörtök 16:15-17:45)

2019-20-I Tudományelmélet

Részletes leírás: 

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a tudományos elméletek alapvető kérdéseivel, különös tekintettel az empirikus, azon belül pedig a kognitív tudományok problémáira. A hallgatók bevezetést nyernek az interdiszciplináris tudományokat érintő integrációs probléma és az egymástól eltérő modellek és módszerek összeegyeztethetőségének főbb nehézségeibe.

A kurzus gyarkolati oldalához tartozóan a két zárthelyi dolgozaton túl a hallgatók egy előadás illetve egy esszé megírásával mutatják be a kurzus során nyert tudásukat.

 

 

Követelmények: 

Kötelező olvasmányok:

Bermúdez, José Luis (2014) Cognitive science, Cambridge University Press.

Gelfert, Axel (2016) How to do science with models, Springer.

Schimel, Joshua (2012) Writing Science: How to..., Oxford University Press.

 

Teljesítés feltételei:

Esszé (2000 szó): 50 % - November 10-ig

Esszé javított változat: 20% - Decemeber 12-ig

Zh1- 10%: Október 10.

Zh2- 10%: November 7.

Zh3- 10%: December 12.

Időtartam: 
2