Érvelés, tárgyalás, meggyőzés (2019-20-I kedd 16:15-17:45)

Printer-friendly version

Érvelés, tárgyalás, meggyőzés

A mérnökhallgatók számára is elengedhetetlenül fontos, hogy a mai, erősen mediatizált világban eligazodjanak, értőn és biztosan kommunikáljanak. Célunk, hogy a hallgatók képesek legyenek felismerni és elemezni az egyes befolyásolási technikákat, valamint - választott szakmájukba beépítve - alkalmazni is tudják a kurzus során tárgyalt ismereteket.

  • Hogyan épül egymásra meggyőzés, érvelés és tárgyalás?
  • Hogyan ismerhetjük fel, háríthatjuk vagy éppen használhatjuk ki a befolyásolás eszközeit?
  • Hogyan manipulál a média?
  • Milyen retorikai fogásokkal él a reklámipar és a politika?
  • Hogyan hozzuk ki a legtöbbet egy tárgyalási szituációból?
  • Milyen eszközökkel tudunk lobbizni leendő főnökünknél?

A tárgy keretében ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ. A vállalkozó szellemű hallgatók a kurzus során szimulált érvelési és tárgyalási szituációk keretében próbálhatják ki a tanultakat.

2019-20-I Érvelés, tárgyalás, meggyőzés SzA

Részletes leírás: 

Az Érvelés, tárgyalás, meggyőzés című kurzus során a hallgatók mindhárom témakör alapvető elméleti és gyakorlati ismereteit sajátíthatják el.

meggyőzés-technikai blokkban a manipuláció, a befolyásolás és a meggyőzés technikáit, pszichológiai előfeltevéseit és társadalmi jelentőségét vizsgáljuk. Az órákon szó lesz a racionális döntési folyamatokról, a csoportközi konfliktusokról, a normakövetésről és a csoportgondolkodásról a szociálpszichológia szemszögéből. A hallgatók a disszonancia-elméletekkel, az észlelés, emlékezés, keretezés, társadalmi kategorizáció és attitűdváltozás fogalmaival hétköznapi példákon keresztül, valamint esettanulmányok segítségével ismerkedhetnek meg, így képesek lesznek felismerni és helyesen értelmezni a média és a reklámipar vonatkozó folyamatait.

Az érveléstechnika során a különféle vitatípusok – kiemelten a racionális vita – sajátosságait tárgyaljuk. A hallgatók valós párbeszédek, videó részletek és személyes példák elemzésével, a logika eszköztárának segítségével fejleszthetik érvelési-, vita- és előadói készségeiket, hogy a munka és a magánélet érvelési és retorikai szituációiban egyaránt képesek legyenek megállni a helyüket.

tárgyalástechnika keretében sorra vesszük az alapvető tárgyalási típusokat és stratégiákat, a tárgyalási helyzetek buktatóit és ezek javasolt elkerülési módjait. Az elméletet az órák során esettanulmányok és kiscsoportos feladatok segítségével ültetjük át a gyakorlatba, valós tárgyalási helyzeteket szimulálva, melyek során a hallgatók „élesben” tesztelhetik, fejleszthetik tárgyalási készségeiket, ezzel is készülve a munkaerőpiac kihívásaira.

Követelmények: 

A kurzus teljesítéséhez a félév során 2 ZH-t kell megírni.

A 2 félévközi ZH közül maximum egyet lehet pótolni vagy javítani a pótlási héten.

A ZH-k típusa: feleletválasztós teszt és kisesszé.

A ZH-k eredménye (pontszám) a megírás után pár nappal felkerül a kurzus honlapjára

A ZH-k ideje: az óra időpontjában és termében

1. ZH: max. 40 pont szerezhető

2. ZH: max. 60 pont szerezhető

Tehát a két ZH-ból összesen 100 pontot lehet gyűjteni.

A ZH pontszámaihoz lehet plusz pontokat gyűjteni, az alábbiak szerint:

  • Az előadások látogatása nem kötelező, nincs katalógus, de aki bejár, és a tananyaghoz kapcsolódó hozzászólásaival gazdagítja az órát, annak plusz pont jár, amit minden óra végén rögzítünk. Fontos, hogy a hallgatóknak kell odajönni és felírni pontigényüket minden óra után! Visszamenőleg nem lehet pontot beírni.
  • Ha a hallgatók e-mailben küldenek a tananyaghoz kapcsolódó linkeket, reklámokat, pár bekezdésnyi elemzést stb., azt szintén plusz ponttal tudjuk jutalmazni.

Plusz pontot legkésőbb az utolsó órán lehet szerezni, utána már nem.

A pontok aktuális állása ezen a linken érhető el:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14YRHv2AAjlSYCQ8Cd7dQxSlMvXLNLjKhqOc5tMOrjhM/edit#gid=0

 

A félév végén összesítjük a pontokat, és az alapján fogjuk megállapítani az érdemjegyeket, az alábbiak szerint:

0-49   elégtelen

50-61 elégséges

62-73 közepes

74-85 jó

86- jeles

Tehát: 50 pont kell a ketteshez.

Tananyag:

Az előadás diasorának erre a honlapra feltöltött anyagai (definíciók, fogalmak, kísérletek és gyakorlati példák), melyek az előadás utáni napon felkerülnek a honlapra.

Videótárhely: a kurzuson levetített videók ezen a linken érhetők el:

https://drive.google.com/drive/folders/1s8NRbi6e2l5Nsomn9UeQTsVdBzj5noYB?usp=sharing 

 

Ha a fájlok letöltésével vagy megnyitásával bármi problémád adódik, jelezd a szemere.szandra@filozofia.bme.hu e-mail-címen!

Fogadóóra: e-mailes egyeztetés alapján az E/605-ben.

Az alábbi ajánlott irodalmak segítik az órai anyag megértését és a ZH-kra való felkészülést:

Aronson, Elliot – Anthony R. Pratkanis (1992): A Rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Budapest: AB OVO Kiadói Kft.

Fischer, R. – W. Ury – B. Patton (1997): A sikeres tárgyalás alapjai. Budapest: Bagolyvár Kiadó.

Margitay, T. (2007): Az érvelés mestersége. Érvelések elemzése, értékelése és kritikája. Budapest: Typotex.

Sas István (2012): Reklám és pszichológia a webkorszakban. Upgrade 3.0. Budapest: Kommunikációs Akadémia.

Smith, Eliot R.  – Dian Mackie (2005): Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.

Ury, W. (1993): Tárgyalás nehéz emberekkel. Budapest: Bagolyvár Kiadó.

Zentai István (1998): A meggyőzés útjai. A mindennapi élet meggyőzéspszichológiája. Budapest: Typotex.

 

 

Időtartam: 
2