Érvelés, tárgyalás, meggyőzés (mérnök) (2019-20-I szerda 11:15-13:45)

Printer-friendly version

Érvelés, tárgyalás, meggyőzés (mérnök)

A mérnökhallgatók számára is elengedhetetlenül fontos, hogy a mai, erősen mediatizált világban eligazodjanak, értőn és biztosan kommunikáljanak. Célunk, hogy a hallgatók képesek legyenek felismerni és elemezni az egyes befolyásolási technikákat, valamint - választott szakmájukba beépítve - alkalmazni is tudják a kurzus során tárgyalt ismereteket. 

 • Hogyan épül egymásra meggyőzés, érvelés és tárgyalás?
 • Hogyan ismerhetjük fel, háríthatjuk vagy éppen használhatjuk ki a befolyásolás eszközeit?
 • Hogyan manipulál a média?
 • Milyen retorikai fogásokkal él a reklámipar és a politika?
 • Hogyan hozzuk ki a legtöbbet egy tárgyalási szituációból?
 • Milyen eszközökkel tudunk lobbizni leendő főnökünknél?

A tárgy keretében ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ. A vállalkozó szellemű hallgatók a kurzus során szimulált érvelési és tárgyalási szituációk keretében próbálhatják ki a tanultakat.

2019-20-I Érvelés, tárgyalás, meggyőzés SzK mérnök

Részletes leírás: 

Az Érvelés, tárgyalás, meggyőzés című kurzus során a hallgatók mindhárom témakör alapvető elméleti és gyakorlati ismereteit sajátíthatják el.

A meggyőzés-technikai blokkban a manipuláció, a befolyásolás és a meggyőzés technikáit, pszichológiai előfeltevéseit és társadalmi jelentőségét vizsgáljuk. Az órákon szó lesz a racionális döntési folyamatokról, a csoportközi konfliktusokról, a normakövetésről és a csoportgondolkodásról a szociálpszichológia szemszögéből. A hallgatók a disszonancia-elméletekkel, az észlelés, emlékezés, keretezés, társadalmi kategorizáció és attitűdváltozás fogalmaival hétköznapi példákon keresztül, valamint esettanulmányok segítségével ismerkedhetnek meg, így képesek lesznek felismerni és helyesen értelmezni a média és a reklámipar vonatkozó folyamatait.

Az érveléstechnika során a különféle vitatípusok – kiemelten a racionális vita – sajátosságait tárgyaljuk. A hallgatók valós párbeszédek, videó részletek és személyes példák elemzésével, a logika eszköztárának segítségével fejleszthetik érvelési-, vita- és előadói készségeiket, hogy a munka és a magánélet érvelési és retorikai szituációiban egyaránt képesek legyenek megállni a helyüket.

A tárgyalástechnika keretében sorra vesszük az alapvető tárgyalási típusokat és stratégiákat, a tárgyalási helyzetek buktatóit és ezek javasolt elkerülési módjait. Az elméletet az órák során esettanulmányok és kiscsoportos feladatok segítségével ültetjük át a gyakorlatba, valós tárgyalási helyzeteket szimulálva, melyek során a hallgatók „élesben” tesztelhetik, fejleszthetik tárgyalási készségeiket, ezzel is készülve a munkaerőpiac kihívásaira.

 

Követelmények: 

A kurzus előadásból és gyakorlatból áll.

 • Az előadást az Érvelés, tárgyalás, meggyőzés/Érvelés- és tárgyalástechnika kurzusok (továbbiakban ÉTM/ÉT) hallgatóival együtt hallgatjátok. Ezek látogatása nem kötelező, de mivel ebből írjátok ZH-kat és ráépül a gyakorlat, ezért erősen ajánlott.
 • A gyakorlatot csak Nektek tartom és katalógusos, max. 4 alkalommal lehet hiányozni.

A kurzus teljesítése: jelenlét a gyakorlatokon + 2 db. ZH megírása az előadás anyagaiból. A 2 félévközi ZH közül maximum egyet lehet pótolni vagy javítani a pótlási héten. A ZH-kat mindig a gyakorlatok idejében és termében írjátok.

A ZH-k típusa: feleletválasztós teszt és kisesszé.

A ZH-k eredménye (pontszám) a megírás után pár nappal felkerül a kurzus honlapjára.

A ZH-k ideje: a gyakorlat időpontjában és termében

1. ZH: max. 40 pont szerezhető

2. ZH: max. 60 pont szerezhető

Tehát a két ZH-ból összesen 100 pontot tudtok gyűjteni.

A ZH pontszámaitokhoz szerezhettek plusz pontokat, az alábbiak szerint:

 • Aki a tananyaghoz kapcsolódó hozzászólásaival gazdagítja az előadást, annak plusz pont jár, amit minden óra végén a projektor melletti papíron rögzíthettek. Fontos, hogy Nektek kell odajönni és felírni magatokat minden óra után, visszamenőleg nem lehet pontot beírni.
 • Ha e-mailben küldtök a tananyaghoz kapcsolódó linkeket, reklámokat, pár bekezdésnyi elemzést stb., azt szintén plusz ponttal tudom jutalmazni.
 • Plusz pontot legkésőbb az utolsó órán tudtok szerezni, utána már nem.

A pontok aktuális állása és a katalógus ezen a linken érhetők el: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rs1lB33bxylW840kwqlhsRuhRdr23qgbLfVQyOjZHa4/edit?usp=sharing

A félév végén összesítem a pontjaitokat, és az alapján fogom megállapítani az érdemjegyeteket, az alábbiak szerint:

0-49   elégtelen

50-61 elégséges

62-73 közepes

74-85 jó

86- jeles

Tehát: 50 pont kell a ketteshez.

A ZH-k anyaga: az előadások diasorainak anyagai (definíciók, fogalmak, kísérletek és gyakorlati példák), amiket az órák után pár nappal töltök fel erre a honlapra.

Videótárhely: a kurzuson levetített videók ezen a linken érhetők el:

https://drive.google.com/drive/folders/1s8NRbi6e2l5Nsomn9UeQTsVdBzj5noYB?usp=sharing 

Ha a fájlok letöltésével vagy megnyitásával bármi problémád adódik, jelezd a kriszti.szabo@filozofia.bme.hu e-mail-címen!

Fogadóóra: e-mailes egyeztetés alapján az E/607-ben.

Az alábbi ajánlott irodalmak segítik az órai anyag megértését és a ZH-kra való felkészülést:

Aronson, Elliot – Anthony R. Pratkanis (1992): A Rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Budapest: AB OVO Kiadói Kft.

Fischer, R. – W. Ury – B. Patton (1997): A sikeres tárgyalás alapjai. Budapest: Bagolyvár Kiadó.

Margitay, T. (2007): Az érvelés mestersége. Érvelések elemzése, értékelése és kritikája. Budapest: Typotex.

Sas István (2012): Reklám és pszichológia a webkorszakban. Upgrade 3.0. Budapest: Kommunikációs Akadémia.

Smith, Eliot R.  – Dian Mackie (2005): Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.

Ury, W. (1993): Tárgyalás nehéz emberekkel. Budapest: Bagolyvár Kiadó.

Zentai István (1998): A meggyőzés útjai. A mindennapi élet meggyőzéspszichológiája. Budapest: Typotex.

 

Időtartam: 
3