Üzleti kommunikáció (KommMédia) (2019-20-I csütörtök 12:45-15:45)

Printer-friendly version

2019-20-I Üzleti kommunikáció

Részletes leírás: 

Mit jelent és mi a célja a Public Relations-nek? Mi a különbség a PR és a marketing között? Mi köze a jól megfogalmazott briefnek az üzleti tervekhez? Hogyan viselkedjen a sajtószóvivő krízishelyzetben? Milyen kommunikációs trükköket vethet be az a PR-munkatárs, aki egy új brandet szeretne köztudatba hozni? Mit jelent a CSR, milyen dimenziói és megvalósulási formái léteznek? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ az Üzleti kommunikáció órán, mely ebben a félévben előadások és izgalmas gyakorlati feladatok során mutatja be az üzleti élet kommunikációs aspektusait.

A tárgy során a hallgatók az üzleti kommunikáció interdiszciplináris elméleti alapjait sajátíthatják el, miközben változatos esettanulmányok elemzése során a gyakorlatban is hasznosítható, versenyképes ismereteket kapnak a Public Relations működési mechanizmusairól. A kurzus célja olyan ismeretek átadása, melynek segítségével a hallgatók egy vállalat kommunikációs lehetőségeit átlátják, menedzsment szinten kezelik és működtetik, legyen szó média-, fogyasztói, üzleti vagy szakmai kapcsolatairól. A tárgy további célja, hogy képessé tegye a hallgatókat a média-üzenetek alakítására, az esetleges krízisek kezelésére és a nyilvánossággal folytatott tudatos szervezeti kommunikáció irányítására.

Az előadások során a hallgatók betekintést nyerhetnek a vállalaton belüli kommunikáció menedzselésébe, a cég reputációjának külső PR segítségével történő fejlesztésébe, a stratégiai tervezésbe és a reklám-marketing folyamatokba. A gyakorlati órák célja, hogy interaktív feladatokkal fejlessze a hallgatók kreatív, stratégiai, csoportos gondolkodásmódját, illetve az előadások során megszerzett tudást alkalmazzák a gyakorlatban. A kurzus további célja, hogy a hallgatók egy választott cég üzleti profiljának elemzése által fejlesszék a kritikai érzéküket, rálátást kapjanak egy cég mindennapjaira, problémáira és működési mechanizmusaira, valamint a kutatómunka által megalapozzák egy esetleges későbbi szakdolgozat témáját.

 

Követelmények: 

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök

 1. Public Relations alapok
 2. Belső kommunikáció
 3. Külső kommunikáció
 4. Marketing kommunikáció,
 5. ATL, BTL és TTL marketing és reklám alapok
 6. Online PR kommunikáció
 7. Kommunikációs, stratégiai kampány-, és kreatív tervezés, briefing
 8. Sajtókapcsolatok, sajtótájékoztató, médiafigyelés
 9. Média- és eseménymenedzsment
 10. Public Affairs és Issue Management
 11. Válságkommunikáció és krízismenedzsment alapok
 12. Üzleti tervezés
 13. Szponzorálás, mecenatúra
 14. Társadalmi felelősségvállalás (CSR) mint hirdetés

 

A kurzus teljesítésének feltételei

 • Hármat nem meghaladó hiányzás, aktív órai részvétel.
 • Az órák elején a jelenlétet rövid digitális teszt kitöltésével ellenőrizzük (Kahoot), illetve az előadások végén a hallgatóknak az elhangzott tananyaghoz kapcsolódó tesztkérdést kell írniuk és leadniuk. Az óra eleji tesztekre és az óra végi leadott kérdésekre kapható pontszám 10% értékben számít bele a teljesítésbe.
 • Az előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatokon való részvételt pontozzuk, ami 30%-ban jelenik meg a félév végi osztályzatban.
 • A hallgatóknak az első óra után egy megadott céglistából kell választaniuk vállalatot, melynek a félév során a teljes üzleti kommunikációs elemzését elvégzik. Az elemzést az elemzési szempontokat tárgyaló órák anyaga alapján, a lent látható formai követelmények szerint kérjük elkészíteni, és a következő óra elejéig (csütörtök 12:00) a kurzus oktatóinak e-mailben elküldeni. A dolgozatok 40%-ban járulnak hozzá az év végi osztályzathoz. A kurzus teljesítéséhez az összes (kilenc tematikus egységhez kapcsolódó) beadandó dolgozatot meg kell írni. A beadandó dolgozatok ~10%-át, vagyis 1 házi feladat késedelmes leadását áll módunkban elfogadni, mely a félév során bármikor, de legkésőbb a pótlási hét végéig pótolható.

Formai és terjedelmi követelmények:

 • A Moodle rendszerben elérhető word sablon használata.
 • A nettó terjedelem legalább 1,5 oldalnyi, de legfeljebb 2 oldalnyi beadandó dolgozatonként.
 • 12-es betűméret, 1-es sortávolsággal.
 • Figyelem: pontos jegyzetapparátus és a felhasznált internetes irodalom megjelölése nélkül a dolgozatot nem áll módunkban elfogadni!

 

 • A félév zárásaként a hallgatók szóbeli védésen prezentálják az általuk választott cég üzleti profilját és a kutatásuk eredményét. A prezentáció a vizsgaidőszakban meghirdetett, előre egyeztett alkalommal történik szakmai zsűri (külsős tanszéki kollégák) előtt. A szóbeli védés a jegy 20%-át adja.
 • Pótlási lehetőségek (száma, időpontja): december 19.
  • Az óra eleji tesztkérdések és óra végi kérdések nem pótolhatók.
  • Az órai gyakorlatok utólag nem pótolhatók.
  • A beadandó dolgozatok ~10%-át, vagyis 1 házi feladat késedelmes leadását áll módunkban elfogadni, mely a félév során bármikor, de legkésőbb a pótlási hét végéig pótolható.
 • Pluszpont szerzési lehetőség: szorgalmi feladat, aktív órai részvétel, kimagasló teljesítmény esetén maximum 10 pont értékben.

A beadandó elemzés értékelési szempontjai

 • A dolgozatban vizsgált kérdés pontos és világos ismertetése.
 • A felhasznált szakirodalom, forrásanyag terjedelme, minősége, relevanciája, feldolgozottsága.
 • A dolgozat felépítése, szerkezete, áttekinthetősége.
 • A gondolatmenet és az állítások világossága, az érvelés minősége, kreativitása, a fogalmak pontos, tisztázott és konzisztens használata.
 • A téma feldolgozásának minősége, az elemzés kivitelezése
 • A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága, kritikai szemlélet, a kritikai észrevételek alátámasztása és megalapozottsága.
 • Az elért eredmények ismertetése, az eredmények újszerűsége, elméleti és / vagy gyakorlati jelentősége,
 • A dolgozat stílusa, nyelvi igényessége.
 • Az akadémia normák (forráshasználat, idézés, hivatkozás, bibliográfia stb.) következetes betartása.

 

A félévközi jegy kiszámításának módja

 • 86-100%: jeles
 • 70-85%: jó
 • 56-69%: közepes
 • 40-55%: elégséges
 • 0-39%: elégtelen.

Kötelező irodalom:

 • Az órai ppt-k anyaga
 • Soós Péter János (2017) #mindennapipr Gyakorlati Public Relations a webkorszakban. Budapest. B Swan Partners
 • Nyárády Gáborné és Szeles Péter, Public Relations I-II. Bp: Perfekt (megvásárolható)

Ajánlott irodalom:

 • Horváth D. és Bauer A. (szerk.) (2013) Marketingkommunikáció: Stratégia, új média, fogyasztói részvétel. Bp.: Akadémia. (megvásárolható)
 • Incze K. és Pénzes A. (2006) A reklám helye 2.0, (2. kiad.) Budapest: n.a. (megvásárolható)
 • Hamburger Béla (2009) Kampánytervezés. BGF, Online
 • Kotler, P. (2006) Marketingmenedzsment. (A 12. kiad. fordítása) Budapest: Akadémia Kiadó.
 • Pricken, M. (2008) Creative advertising: Ideas and techniques from the world’s best campaigns. London: Thames&Hudson.
 • Veres Z. és Hoffmann M. és Kozák Á. (szerk.) (2009) Bevezetés a piackutatásba. Budapest: Akadémia Kiadó. (megvásárolható)
 • Ries, A. – Ries, L. (2005) A PR tündöklése, a reklám bukása, Bp.: Geomédia.
 • Sándor I. (1997) A marketingkommunikáció kézikönyve. Budapest: BCE – Marketing Intézet.
 • Soós Péter János (2009) Mindennapi PR-ünk - Gyakorlati Public Relations. Budapest. B Swan Partners
 • Malhotra, Naresh K. (2008) Marketingkutatás. 5.kiad. Budapest: Akadémia Kiadó. (megvásárolható)

 

 

Az órák friss hírei: 

SEGÉDANYAGOK:  

Időtartam: 
4