Filozófia (mérnök) (2018-19-II szerda 18:15-19:45)

Printer-friendly version

Filozófia (mérnök)

  • Mi a különbség álom és valóság között? Van-e bármilyen támpontunk, hogy különbséget tegyünk e kettő között? Lehet, hogy egy mátrixban élünk?
  • Mi a különbség egy Isten által teremtett és egy magától kialakuló világegyetem között? Mit jelent az evolúció?
  • Be lehet-e ésszel, érvekkel látni Isten létezését? Ha igen, szükség van-e még a hitre? Ha nem, akkor abból mi következik?
  • Mi a különbség egy ember és egy intelligens robot között? Gondolkodnak-e a robotok? Vagy csak úgy tűnik? És mi, mi valóban gondolkodunk? Vagy a mi fejünkben is csak elektronkisülések zajlanak a neuronjaink között?
  • Szabadon cselekszünk? Vagy csak azt tesszük, ami a fejünkben zajló elektronkisülésekből következik? Mi a szabadság? Ha szabadon cselekedhetünk, lehetünk egyenlők?
  • Mi a fekete erdei klinika és a Fekete-erdei Klinika szavak jelentése közötti különbség? Egyáltalán: mi az a jelentés, és hogyan befolyásolja ez, hogy egy bírónak mire kell tekintettel lennie ítéletének meghozatalakor?
  • Mi a különbség engedetlen polgárok és polgári engedetlenség között?
  • Tegnap vagy tavaly óta egy csomó dolog megváltozott bennem! De akkor mi azonos és mi különbözik? Mi az Énem, ami változatlan?

A fentihez hasonló kérdések segítségével mindennapos tapasztalatainkon keresztül ragadunk meg fontos problémákat, és megvizsgáljuk, hogy a filozófia különböző diszciplínái (mint például az ismeretelmélet, elmefilozófia, etika, esztétika, politikafilozófia stb.) milyen útmutatást nyújtanak számunkra.

2018-19-II Filozófia (mérnök)

Részletes leírás: 

A félév során tárgyalt konkrét filozófiai diszciplínák és témák:

1. Bevezetés: álom és valóság. Milyen alapon lehet különbséget tenni látszat és valóság között?

2. Az ember: filozófiai megközelítések az emberről. Mi, ki az ember? Isten képmása, a természet gyermeke?

3. Elmefilozófia: Van-e különbség agy és elme között? Lehetséges-e a mesterséges intelligencia?

4. Istenérvek: be lehet-e bizonyítani, vagy lehet-e cáfolni Isten létezését. Kreácionizmus vs. evolúcionizmus

5. Szabad akarat: magam döntök a cselekedeteimről vagy azok eleve szükségszerűek?

6. Etika

7. ZH

8. Politikai filozófia I.

9. Politikai filozófia II.

10. Ismeretelmélet I.: Mi a tudás? Mi a tudás definíciója? Mi a különbség tudás és nem tudás között?

11. Ismeretelmélet II.: Mik a tudásunk forrásai? Honnan és hogyan szerzünk szert tudásra?

12. Nyelvfilozófia: mi a jelentés? Milyen jelentéstartalma van annak, amit mondunk? Ki szabja ezt meg?

13. ZH

14. Esztétika: mi a szép? Mitől lesz valami esztétikus, szép, művészet?

Követelmények: 

Két egyaránt 35 pontos ZH teljesítése összességében elégséges szinten. A ZH-k nincsenek külön-külön értékelve.

Ponthatárok:

jeles: 48-70

jó: 44-47

közepes: 40-43

elégséges: 36-39

elégtelen: 0-35

 

Az eredmények a ZH-ák  megírását követően legkésőbb 7 napon belül az eredmény adatbázisban (BME címtáras bejelentkezés szükséges):

https://server.filozofia.bme.hu/corliss-pub/subject_in_semesterlist.php

 

A ZH-k időpontjai:

1. ZH: március 25-i héten 

2. ZH: május 6-i héten 

Pótlási alkalmak: május 20, 21, 22, 23.

 

Maximum 20 pluszpont szerezhető fakultatív beadandó esszével, amelyet egy önállóan választott és az oktatóval egyeztetett témából lehet kidolgozni. Ennek terjedelme 3-5 oldal (Times New Roman, 12 pt betűméret, másfeles sorköz). 

A beadandó esszé beadási határideje: március 31. 

A beadandóra kapott eredmények szintén az eredmény adatbázisban fognak megjelenni május 13-ig. A beadandó pontszámai hozzáadódnak a zh-kra kapott pontszámokhoz.

Időtartam: 
2