Érvelés, tárgyalás, meggyőzés (2018-19-II szerda 10:15-11:45)

Printer-friendly version

Érvelés, tárgyalás, meggyőzés

A mérnökhallgatók számára is elengedhetetlenül fontos, hogy a mai, erősen mediatizált világban eligazodjanak, értőn és biztosan kommunikáljanak. Célunk, hogy a hallgatók képesek legyenek felismerni és elemezni az egyes befolyásolási technikákat, valamint - választott szakmájukba beépítve - alkalmazni is tudják a kurzus során tárgyalt ismereteket.

  • Hogyan épül egymásra meggyőzés, érvelés és tárgyalás?
  • Hogyan ismerhetjük fel, háríthatjuk vagy éppen használhatjuk ki a befolyásolás eszközeit?
  • Hogyan manipulál a média?
  • Milyen retorikai fogásokkal él a reklámipar és a politika?
  • Hogyan hozzuk ki a legtöbbet egy tárgyalási szituációból?
  • Milyen eszközökkel tudunk lobbizni leendő főnökünknél?

A tárgy keretében ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ. A vállalkozó szellemű hallgatók a kurzus során szimulált érvelési és tárgyalási szituációk keretében próbálhatják ki a tanultakat.

2018-19-II Érvelés, tárgyalás, meggyőzés ED

Részletes leírás: 

Az Érvelés, tárgyalás, meggyőzés című kurzus során a hallgatók mindhárom témakör alapvető elméleti és gyakorlati ismereteit sajátíthatják el.

meggyőzés-technikai blokkban a manipuláció, a befolyásolás és a meggyőzés technikáit, pszichológiai előfeltevéseit és társadalmi jelentőségét vizsgáljuk. Az órákon szó lesz a racionális döntési folyamatokról, a csoportközi konfliktusokról, a normakövetésről és a csoportgondolkodásról a szociálpszichológia szemszögéből. A hallgatók a disszonancia-elméletekkel, az észlelés, emlékezés, keretezés, társadalmi kategorizáció és attitűdváltozás fogalmaival hétköznapi példákon keresztül, valamint esettanulmányok segítségével ismerkedhetnek meg, így képesek lesznek felismerni és helyesen értelmezni a média és a reklámipar vonatkozó folyamatait.

Az érveléstechnika során a különféle vitatípusok – kiemelten a racionális vita – sajátosságait tárgyaljuk. A hallgatók valós párbeszédek, videó részletek és személyes példák elemzésével, a logika eszköztárának segítségével fejleszthetik érvelési-, vita- és előadói készségeiket, hogy a munka és a magánélet érvelési és retorikai szituációiban egyaránt képesek legyenek megállni a helyüket.

tárgyalástechnika keretében sorra vesszük az alapvető tárgyalási típusokat és stratégiákat, a tárgyalási helyzetek buktatóit és ezek javasolt elkerülési módjait. Az elméletet az órák során esettanulmányok és kiscsoportos feladatok segítségével ültetjük át a gyakorlatba, valós tárgyalási helyzeteket szimulálva, melyek során a hallgatók „élesben” tesztelhetik, fejleszthetik tárgyalási készségeiket, ezzel is készülve a munkaerőpiac kihívásaira.

Követelmények: 

A kurzus teljesítéséhez a félév során 2 ZH-t kell megírni.

A 2 félévközi ZH közül maximum egyet lehet pótolni vagy javítani a pótlási héten.

A ZH-k típusa: feleletválasztós teszt és kisesszé.

A ZH-k eredménye (pontszám) a megírás után pár nappal felkerül a kurzus honlapjára

A ZH-k ideje: az óra időpontjában és termében

1. ZH: max. 40 pont szerezhető

2. ZH: max. 60 pont szerezhető

Tehát a két ZH-ból összesen 100 pontot lehet gyűjteni.

A ZH pontszámaihoz lehet plusz pontokat gyűjteni, az alábbiak szerint:

  • Az előadások látogatása nem kötelező, nincs katalógus, de aki bejár, és a tananyaghoz kapcsolódó hozzászólásaival gazdagítja az órát, annak plusz pont jár, amit minden óra végén rögzítünk. Fontos, hogy a hallgatóknak kell odajönni és felírni pontigényüket minden óra után! Visszamenőleg nem lehet pontot beírni.
  • Ha a hallgatók e-mailben küldenek a tananyaghoz kapcsolódó linkeket, reklámokat, pár bekezdésnyi elemzést stb., azt szintén plusz ponttal tudjuk jutalmazni.

Plusz pontot legkésőbb az utolsó órán lehet szerezni, utána már nem. 

Az órán szerzett pluszpontok aktuális állása (hetente frissülnek): https://drive.google.com/open?id=19c9vDIHfCwOJNZjW9xWucytUirGWe1swkFzaSq...

A félév végén összesítjük a pontokat, és az alapján fogjuk megállapítani az érdemjegyeket, az alábbiak szerint:

0-49   elégtelen

50-61 elégséges

62-73 közepes

74-85 jó

86- jeles

Tehát: 50 pont kell a ketteshez.

Tananyag:

Az előadás diasorának erre a honlapra feltöltött anyagai (definíciók, fogalmak, kísérletek és gyakorlati példák), melyek az előadás utáni napon felkerülnek a honlapra.

Videótárhely: a kurzuson levetített videók ezen a linken érhetők el:

https://drive.google.com/drive/folders/1s8NRbi6e2l5Nsomn9UeQTsVdBzj5noYB?usp=sharing 

 

Ha a fájlok letöltésével vagy megnyitásával bármi problémád adódik, jelezd a egres.dorottya@filozofia.bme.hu e-mail-címen!

Fogadóóra: e-mailes egyeztetés alapján az E/608-ban.

Az alábbi ajánlott irodalmak segítik az órai anyag megértését és a ZH-kra való felkészülést:

Aronson, Elliot – Anthony R. Pratkanis (1992): A Rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Budapest: AB OVO Kiadói Kft.

Fischer, R. – W. Ury – B. Patton (1997): A sikeres tárgyalás alapjai. Budapest: Bagolyvár Kiadó.

Margitay, T. (2007): Az érvelés mestersége. Érvelések elemzése, értékelése és kritikája. Budapest: Typotex.

Sas István (2012): Reklám és pszichológia a webkorszakban. Upgrade 3.0. Budapest: Kommunikációs Akadémia.

Smith, Eliot R.  – Dian Mackie (2005): Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.

Ury, W. (1993): Tárgyalás nehéz emberekkel. Budapest: Bagolyvár Kiadó.

Zentai István (1998): A meggyőzés útjai. A mindennapi élet meggyőzéspszichológiája. Budapest: Typotex.

 

 

Az órák friss hírei: 

Cikk a stanfordi börtönkísérlet körüli botrányról

Időtartam: 
2