Mérnöketika (2018-19-I hétfő 10:15-11:45)

Printer-friendly version

Mérnöketika

Ha szeretnénk helyesen cselekedni, felelős szakemberként működni a magunk és a környezetünk javára, akkor sem magától értetődő, hogyan tehetjük ezt meg. Mit jelent helyesen cselekedni? Hogyan lehet helyes döntéseket hozni? Vajon az erkölcsileg helyes megoldás hogyan egyeztethető össze a szakmai és anyagi érdekekkel? Ilyen és ezekhez hasonló fontos kérdésekre keresssük a válaszokat a kurzuson.

2018-19-I Mérnöketika HU

Részletes leírás: 

A kurzus célja a résztvevők felkészítése a mérnöki munkából, a különböző mérnöki szerepekből adódó erkölcsi problémák, konfliktusok megértésére, valamint felelősségteljes és hatékony kezelésére. A tárgy

  • ismerteti az erkölcsi döntések szempontjait.
  • bemutatja a döntéseknél alkalmazható etikai elméleteket.
  • tárgyalja a racionális döntés módszereit.
  • tudatosítja a jó döntés és az etikus magatartás ellen ható pszichológiai tényezőket.
  • elemez a mérnöki munka során felmerülő néhány tipikus problémát és bemutatja azok lehetséges megoldását.

A tárgy olyan gyakorlati tudást és szemléletváltozást ad, amely lehetővé teszi az erkölcsi, a műszaki és a gazdasági kérdések együttes kezelését. Ugyanis az erkölcsi megfontolások nem függetleníthetők a műszaki-gazdasági megfontolásoktól, és még kevésbé állíthatók szembe velük, hiszen ez utóbbiaknak általában vannak erkölcsi következményei is.

Alapfogalmak, értékek, jellem, alapvető etikai elméletek. Az erkölcsi döntések általános döntéselméleti háttere. Erkölcsi, műszaki, gazdasági (biztonság, környezetvédelmi stb.) szempontok együttes, komplex figyelembevételének módszere. A jó döntéseket nehezítő pszichológiai tényezők, ezek kezelésének módszerei. A különböző mérnöki szerepek (tervező, kivitelező, szakértő, munkahelyi vezető stb.) jellegzetességei. A szerepekből adódó konfliktusok, és a konfliktusokban való hatékony és felelősségteljes részvétel néhány eszköze. A korrupció mechanizmusai és hatásai. A hibázás kezelése.

Követelmények: 

A Félév menete

szeptember 3 1. óra
szeptember 10 2. óra
szeptember 17 3. óra
szeptember 24 4. óra
október 1 5. óra
október 8 6. óra
október 15 ZH1
október 22 Emlarad: ünnep
október 29 7. óra
november 5 8. óra
november 12 9. óra
november 19 Elmarad
november 26 10. óra
december 3 ZH2
december 10 PZH

A jegy megszerzésének lehetséges módjai:

1.  Két zárthelyi megírása. A zárhelyik az óra termében lesznek, a dátumokat a fenti táblázat tartalmazza. A zárthelyiknek külön-külön is elégségesnek kell lenniük.

2.  A jegy megszerezhető házi dolgozat elkészítésével is. A feladat leírása és az értékelés szempontok a honlapon (lásd az órai anyagoknál!) találhatók. A feladat leadási határideje: egy héttel a második ZH előtt, hétfő 12:00)

Jelentkezés a házi dolgozatra, valamint a dolgozatok beadása:

Itt (BME címtáras azonosító szükséges!)

ZH eredmények:

Az eredmény adatbázisban (BME címtár szükséges)

A félév végi jegy: a két zárthelyire kapott jegyek átlaga, kerekítve.

 

Időtartam: 
2