Érvelés, tárgyalás, meggyőzés (2017-18-II hétfő 10:15-11:45)

Printer-friendly version

Érvelés, tárgyalás, meggyőzés

A mérnökhallgatók számára is elengedhetetlenül fontos, hogy a mai, erősen mediatizált világban eligazodjanak, értőn és biztosan kommunikáljanak. Célunk, hogy a hallgatók képesek legyenek felismerni és elemezni az egyes befolyásolási technikákat, valamint - választott szakmájukba beépítve - alkalmazni is tudják a kurzus során tárgyalt ismereteket.

  • Hogyan épül egymásra meggyőzés, érvelés és tárgyalás?
  • Hogyan ismerhetjük fel, háríthatjuk vagy éppen használhatjuk ki a befolyásolás eszközeit?
  • Hogyan manipulál a média?
  • Milyen retorikai fogásokkal él a reklámipar és a politika?
  • Hogyan hozzuk ki a legtöbbet egy tárgyalási szituációból?
  • Milyen eszközökkel tudunk lobbizni leendő főnökünknél?

A tárgy keretében ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ. A vállalkozó szellemű hallgatók a kurzus során szimulált érvelési és tárgyalási szituációk keretében próbálhatják ki a tanultakat.

2017-18-II Érvelés, tárgyalás, meggyőzés CsH

Részletes leírás: 

Az Érvelés, tárgyalás, meggyőzés című kurzus során a hallgatók mindhárom témakör alapvető elméleti és gyakorlati ismereteit sajátíthatják el.

meggyőzés-technikai blokkban a manipuláció, a befolyásolás és a meggyőzés technikáit, pszichológiai előfeltevéseit és társadalmi jelentőségét vizsgáljuk. Az órákon szó lesz a racionális döntési folyamatokról, a csoportközi konfliktusokról, a normakövetésről és a csoportgondolkodásról a szociálpszichológia szemszögéből. A hallgatók a disszonancia-elméletekkel, az észlelés, emlékezés, keretezés, társadalmi kategorizáció és attitűdváltozás fogalmaival hétköznapi példákon keresztül, valamint esettanulmányok segítségével ismerkedhetnek meg, így képesek lesznek felismerni és helyesen értelmezni a média és a reklámipar vonatkozó folyamatait.

Az érveléstechnika során a különféle vitatípusok – kiemelten a racionális vita – sajátosságait tárgyaljuk. A hallgatók valós párbeszédek, videó részletek és személyes példák elemzésével, a logika eszköztárának segítségével fejleszthetik érvelési-, vita- és előadói készségeiket, hogy a munka és a magánélet érvelési és retorikai szituációiban egyaránt képesek legyenek megállni a helyüket.

tárgyalástechnika keretében sorra vesszük az alapvető tárgyalási típusokat és stratégiákat, a tárgyalási helyzetek buktatóit és ezek javasolt elkerülési módjait. Az elméletet az órák során esettanulmányok és kiscsoportos feladatok segítségével ültetjük át a gyakorlatba, valós tárgyalási helyzeteket szimulálva, melyek során a hallgatók „élesben” tesztelhetik, fejleszthetik tárgyalási készségeiket, ezzel is készülve a munkaerőpiac kihívásaira.

Követelmények: 

A kurzus teljesítéséhez a félév során 2 ZH-t kell megírni.

A 2 félévközi ZH közül maximum egyet lehet pótolni vagy javítani a pótlási héten.

A ZH-k típusa: feleletválasztós teszt és kisesszé.

 A ZH-k eredménye (pontszám) a megírás után pár nappal felkerül a kurzus honlapjára

A ZH-k ideje: az óra időpontjában és termében

1. ZH (6. hét): 2018. március 12.  (max. 40 pont szerezhető)

2. ZH (15. hét): 2018. május 14. (max. 60 pont szerezhető)

Tehát a két ZH-ból összesen 100 pontot lehet gyűjteni.

A ZH pontszámaihoz lehet plusz pontokat gyűjteni, az alábbiak szerint:

  • Az előadások látogatása nem kötelező, nincs katalógus, de aki bejár, és a tananyaghoz kapcsolódó hozzászólásaival gazdagítja az órát, annak plusz pont jár, amit minden óra végén rögzítünk. Fontos, hogy a hallgatóknak kell odajönni és felírni pontigényüket minden óra után! Visszamenőleg nem lehet pontot beírni.
  • Ha a hallgatók e-mailben küldenek a tananyaghoz kapcsolódó linkeket, reklámokat, pár bekezdésnyi elemzést stb., azt szintén plusz ponttal tudjuk jutalmazni.

Plusz pontot legkésőbb az utolsó órán lehet szerezni, utána már nem.

A félév végén összesítjük a pontokat, és az alapján fogjuk megállapítani az érdemjegyeket, az alábbiak szerint:

0-49   elégtelen

50-61 elégséges

62-73 közepes

74-85 jó

86- jeles

Tehát: 50 pont kell a ketteshez.

Tananyag:

Az előadás diasorának erre a honlapra feltöltött anyagai (definíciók, fogalmak, kísérletek és gyakorlati példák), melyek az előadás utáni napon felkerülnek a honlapra.

Videótárhely: a kurzuson levetített videók elérhetők a következő linken:https://www.mediafire.com/folder/pe41mq5d1d1oz/Videos. Ide órai bontásban, folyamatosan feltöltjük az aktuális videókat. A Kötelező Csordás-Geng-Szabó mappák tartalmazzák azokat a videókat, amiket a kurzus összes oktatója levetít. A Plusz jelzésű mappák pedig egy-egy oktató saját külön gyűjtéseit tartalmazzák.

Ha a fájlok letöltésével vagy megnyitásával bármi problémád adódik, jelezd a hedi.csordas@filozofia.bme.hu e-mail-címen!

Fogadóóra: e-mailes egyeztetés alapján az E/608-ban.

2017/2018/2 félév táblázata

10:15-ös csoport plusz pontjai az alábbi linken követhetőek: http://bit.ly/2EzPPyJ

Az alábbi ajánlott irodalmak segítik az órai anyag megértését és a ZH-kra való felkészülést:

Aronson, Elliot – Anthony R. Pratkanis (1992): A Rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Budapest: AB OVO Kiadói Kft.

Fischer, R. – W. Ury – B. Patton (1997): A sikeres tárgyalás alapjai. Budapest: Bagolyvár Kiadó.

Margitay, T. (2007): Az érvelés mestersége. Érvelések elemzése, értékelése és kritikája. Budapest: Typotex.

Sas István (2012): Reklám és pszichológia a webkorszakban. Upgrade 3.0. Budapest: Kommunikációs Akadémia.

Smith, Eliot R.  – Dian Mackie (2005): Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.

Ury, W. (1993): Tárgyalás nehéz emberekkel. Budapest: Bagolyvár Kiadó.

Zentai István (1998): A meggyőzés útjai. A mindennapi élet meggyőzéspszichológiája. Budapest: Typotex.

 

 

Az órák friss hírei: 

2017/2018/2 félév táblázata

10:15-ös csoport plusz pontjai, ZH eredményei az alábbi linken követhetőek: http://bit.ly/2EzPPyJ

Időtartam: 
2