Meggyőzéstechnika (KommMédia) (2017-18-II hétfő 08:15-11:45)

Printer-friendly version

Meggyőzéstechnika (KommMédia)

 • Mennyire vagyunk racionálisak vagy befolyásolhatóak hétköznapi döntési helyzetekben?
 • Vajon a reklámok tényleg kevésbé hatnak ránk, ha néhány bejáratott cinikus megjegyzéssel próbáljuk távol tartani magunkat tőlük?
 • Hogyan tesznek minket kiszámíthatóvá a hétköznapi döntési/meggyőzési szituációkban alkalmazott ökölszabályaink, sémáink?
 • Hogyan alakítjuk öntudatlanul is a társadalmi valóságot, környezetünket a bennünk élő sztereotípiákon keresztül?
 • Vajon tényleg boldogabbak a gazdag és sikeres emberek, mint a szerény körülmények között, esetleg fogyatékkal élő embertársainak? Hogyan tartjuk fenn pozitív önértékelésünket, boldogságszintünket? Hogyan használják fel az itt alkalmazott technikáinkat profi befolyásolók arra, hogy befolyásolják döntéseinket?
 • Vajon közülünk hányan volnának képesek másoknak testi vagy lelki fájdalmat okozni a tömeg nyomásának, vagy tekintélyek erejének engedve?
 • A politikusok vajon tényleg egymással vitatkoznak a tévében, vagy valójában csak a nézők különböző csoportjaink üzengetnek?
 • Hogyan lehet a vita a jó minőségű közösségi döntések meghozatalának eszköze?

Ha érdekelnek az ilyen és ezekhez hasonló kérdések, akkor jelentkezz a Meggyőzéstechnika kurzusra! Tanszékünk kurzuslistáján más tárgyak is foglalkoznak kapcsolódó tárgykörökkel, olyanok mint az Érveléstechnika, vagy a Társas lény.

2017-18-II Meggyőzéstechnika

Részletes leírás: 

A Meggyőzéstechnika c. tárgy keretében a befolyásolás jelenségeivel, pszichológiai előfeltételeivel, társadalmi jelentőségével és a kivitelezéséhez használt pszichológiai rendszerek technikai jellemzésével fogunk foglalkozni. Az itt bemutatott elméleti anyag begyakorlását csoportmunka, otthoni munka és a diákok órai prezentációi fogják segíteni.

 

Dátumok, Témák, feladatok, leadási határidők, zárthelyi dolgozatok stb.:

 

02.05.: 1. Alapfogalmak: meggyőzés, manipuláció, érvelés, vita

02.12.: 2. Az attitűdelmélet és a kommunikációs célok, attitűdök mérése 

02.19.: 3. A meggyőzés fő és mellékútja (az információk szisztematikus és heurisztikus feldolgozása)

02.26: 4. Zh. 

03.05.: 5. Kognitív disszonancia és önmeggyőzés, a meggyőzés "önkiszolgáló" módszere

03.12.: 6. Pragmatikai alapfogalmak: explicit és implicit üzenetek

03.19.: 7. Keretezési jelenségek (frameing), a bemutatás módjának jelentősége a meggyőzésben 

03.26.: 8. Zh., prezentációk

04.09.: 9. Benyomáskialakítás, személyészlelés. A viselkedési motívációk észlelésének szerepe a személyekről kialakított benyomásokban 11.12.: 10. Tekintély és hitelesség, az éthosz, vagyis a személyészlelés szerepe a meggyőzésben. (LEADÁS)

04.16.: 10. A meggyőzési szituációkról általában, a többiek jelenlétének hatásairól. Ellenállása meggyőzéssel szemben. 

04. 23.: 11.Zh., prezentációk

04.30.: 12. prezentációk

05.07.: 13. prezentációk

05.14.: 14. pótlás

Ha a fájlok letöltésével, megnyitásával bármi problémád adódik, jelezd a zsolt.ziegler (a) filozofia.bme.hu email címen. (Az előadások anyagai PPT formátumban legkésőbb az előadás utáni napon felkerülnek a honlapra.) 

Kötelező irodalom: 

 • Cialdini, Robert: Hatás, HVG könyvek, 2009, 2.-6. fejezetek
 • Smith és Mackie: Szociálpszichológia, Osiris, 2004, 3., 5., 6., 7., 8. fejezetek

Interneten elérhető, ajánlott irodalom: (ennek az elolvasása segíthet az órán hallottak megértésében és az esetleges házidolgozat megírásában):

 • Zentai István: A meggyőzés útjai 
Követelmények: 

Az óra 2x45 perces előadásból és 2x45 perces gyakorlatból áll. Félidőnél 20-30 perces szünetet tartunk.

A félév végi aláírás megszerzésének feltétele:

 • legalább 2 zh megírása a félév során
 • beadandó leadása a félév során
 • órai jelenlét 70%-ban

A beadandókat emailban küldjétek el a zsolt.ziegler (a) filozofia.bme.hu-ra. 

További feltétel az órai csoportos és egyéni munkában való részvétel és legalább 1 beadandó órai prezentálása a csoport tagjai számára. Továbbá: a pótlás feltétele a félév során minimum 40 pont megszerzése és az aláírás feltétele.

Zh eredmények: 
Időtartam: 
4