Intézményi kommunikáció (KommMédia) (2017-18-I szerda 16:15-19:45)

Printer-friendly version

Intézményi kommunikáció (KommMédia)

Hogyan mehet csődbe egy nemzetközi nagyvállalat egy félresikerült kommunikációs kampánynak köszönhetően? Mi köze a jól megfogalmazott briefnek az üzleti tervekhez? Miért elengedhetetlen fázisa a piackutatás a termékmenedzsmentnek? Hogyan viselkedjen a sajtószóvivő krízishelyzetben? Milyen kommunikációs trükköket vethet be az a PR-munkatárs, aki egy új brandet szeretne köztudatba hozni? Milyen látásmódra és problémaérzékenységre van szükség egy kreatív koncepció megtervezéséhez? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ az Intézményi Kommunikáció órán, mely tabudöntögető előadások és izgalmas gyakorlati feladatok során a Public Relations területére kalauzolja az érdeklődőket.

2017-18-I Intézményi kommunikáció

Részletes leírás: 

A tárgy során a hallgatók az intézményi kommunikáció interdiszciplináris elméleti alapjait sajátíthatják el, miközben változatos esettanulmányok elemzése során a gyakorlatban is hasznosítható, versenyképes ismereteket kapnak a Public Relations működési mechanizmusairól. A kurzus célja olyan ismeretek átadása, melynek segítségével a hallgatók egy vállalat, civil szervezet, tudományos intézmény vagy politikai párt kommunikációs lehetőségeit átlátják, menedzsment szinten kezelik és működtetik, legyen szó média-, fogyasztói-, üzleti vagy szakmai kapcsolatairól; a szervezet belső rendszerének kommunikációs dinamizálásáról; vagy az intézmény egységes nyilvános arculatról. A tárgy további célja, hogy képessé tegye a hallgatókat a media üzeneteinek alakítására, az esetleges krízisek kezelésére és a nyilvánossággal folytatott tudatos szervezeti kommunikáció irányítására.

Az előadások során az érdeklődők betekintést nyerhetnek az intézményen belüli kommunikáció menedzselésébe, az intézmény reputációjának külső PR segítségével történő fejlesztésébe, az intézmény egésze körüli reklám-folyamatokba és mindezen tevékenységek kommunikációs stratégiába foglalásába. A gyakori interaktív feladatok célja, hogy a hallgatók felismerve a brandépítésben rejlő stratégiai és taktikai lehetőségeket, az előadások során megszerzett tudást önállóan, illetve kiscsoportos feladatok elvégzésével alkalmazzák a gyakorlatban. A kurzus célja a hírnévmenedzsment cégértéknövelő szerepének bemutatása, miközben a hallgatók kritikai érzékük és médiatudatosságuk fejlesztésével saját kutatási területükön is haladhatnak.

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök

 1. Belső kommunikáció
 2. A kutatás szerepe és témái kommunikációs projektekben: helyzet- és igényfelmérés
 3. Briefing
 4. Kommunikációs-, stratégiai kampány-, és kreatív tervezés
 5. Public Relations alapok
 6. Szervezetfejlesztés
 7. Branding
 8. Válságkommunikáció és krízismenedzsment alapok
 9. Média- és eseménymenedzsment
 10. ATL, BTL és TTL marketing és reklám alapok
 11. Politikai és közéleti kommunikációs alapok
 12. Reputációvédelem
 13. Imázsépítés
 14. Társadalmi felelősségvállalás (CSR) mint hirdetés
 15. Médiatudatosság
Követelmények: 
 • Hármat nem meghaladó hiányzás, aktív órai részvétel.
 • 3 db félévközi zárthelyi dolgozat előre megadott esszé-kérdések alapján; 30+35+35 pontért, minden kérdés 5 pontot ér. Minden zárthelyi dolgozat tartalmazza a megelőző zárthelyik felkészüléséhez szükséges kérdéssor anyagát is.
 • A zárthelyik mindegyikének legalább elégséges szintű teljesítése szükséges feltétele a jegy megszerzésének. A 3 db zárthelyi a végső jegyben 100%-os súllyal szerepel.
 • A zárthelyik időpontjai: okt. 4., nov. 8., dec. 6.

Pótlási lehetőségek (száma, időpontja): dec. 13.

 • A zárthelyik pótlására vagy javítására a pótlási héten van lehetőség. Pótlásra az jogosult, aki a három zárthelyiből legalább kettőt elsőre és legalább elégségesre teljesít. Egy zárthelyi maximum egyszer pótolható, és összesen 1 db pótlási alkalom kerül kiírásra.
 • Pluszpont szerzési lehetőség: a kurzus tematikájában a Média 2.0 szakmai blogon megjelent publikáció valamilyen aktuális intézményi kommunikációs témában, a kivitelezés minőségétől függően maximum 10 pont értékben.

A zárthelyin megszerezhető jegy kiszámításának módja

 • 26-30 / 31-35 pont: jeles
 • 22-25 / 26-30 pont: jó
 • 18-21 / 22-25 pont: közepes
 • 15-17 / 18-21 pont: elégséges
 • 0-14 / 0-17 pont: elégtelen

A félévközi jegy kiszámításának módja:

 • 86-100%: jeles
 • 70-85%: jó
 • 56-69%: közepes
 • 40-55%: elégséges
 • 0-39%: elégtelen.

Kötelező irodalom:

 • Az órai prezentációk, jegyzetek anyaga
 • Nyárády Gáborné és Szeles Péter, Publick Relations I-II. Bp: Perfekt
 • Veres Z. és Hoffmann M. és Kozák Á. (szerk.) (2009) Bevezetés a piackutatásba. Budapest: Akadémia Kiadó. (megvásárolható)

Ajánlott irodalom:

 • Horváth D. és Bauer A. (szerk.) (2013) Marketingkommunikáció: Stratégia, új média, fogyasztói részvétel. Bp.: Akadémia. (megvásárolható)
 • Incze K. és Pénzes A. (2006) A reklám helye 2.0, (2. kiad.) Budapest: n.a. (megvásárolható)
 • Bauer András – Horváth Dóra (2013) Marketingkommunikáció - Stratégia, új média, fogyasztói részvétel. Budapest. Akadémiai Kiadó
 • Hamburger Béla (2009) Kampánytervezés. BGF, Online
 • Kotler, P. (2006) Marketingmenedzsment. (A 12. kiad. fordítása) Budapest: Akadémia Kiadó.
 • Pricken, M. (2008) Creative advertising: Ideas and techniques from the world’s best campaigns. London: Thames&Hudson.
 • Ries, A. – Ries, L. (2005) A PR tündöklése, a reklám bukása, Bp.: Geomédia.
 • Sándor I. (1997) A marketingkommunikáció kézikönyve. Budapest: BCE – Marketing Intézet.
 • Soós Péter János (2009) Mindennapi PR-ünk - Gyakorlati Public Relations. Budapest. B Swan Partners
 • Malhotra, Naresh K. (2008) Marketingkutatás. 5.kiad. Budapest: Akadémia Kiadó. (megvásárolható)

A félév tervezett programja (A változtatás jogát fenntartjuk:)

 

Dátum

Témák, zárthelyi dolgozatok stb.

Szept. 7.

Bevezetés az intézményi kommunikációba

Szept. 13.

A PR szakterületei, funkciói, alapfogalmai: ATL, BTL és TTL

Szept. 20.

BME Diáknapok – Egyetemi sportnap, az óra elmarad

Szept. 27.

A PR csatornái és eszközei; média és sajtókapcsolatok

Okt. 4.

ZH 1. / Szervezetfejlesztés és belső kommunikációs folyamatok optimalizálása

Okt. 11

Briefing és a kutatás szerepe a kommunikációs projektekben

Okt. 18.

Kommunikációs kampány- és stratégiai tervezés

Okt. 25.

Kreatív tervezés és megvalósítás

Nov. 1.

Mindenszentek napja, az óra elmarad

Nov. 8.

ZH 2.

Nov. 15.

Bevezetés a válságkommunikációba és krízismenedzsmentbe

Nov. 22.

Politikai marketingkommunikáció és online médiahasználat

Nov. 29.

Employer Branding és CSR / Összefoglalás

Dec. 6.

ZH 3. / Mikulás J

Dec. 13.

Pótlási alkalom

 

Időtartam: 
4