Filozófia (KommMédia) (2016-17-II csütörtök 16:15-17:45)

Printer-friendly version

2016-17-II Filozófia (KommMédia)

Részletes leírás: 

A félév során tárgyalt konkrét filozófiai diszciplínák és témák:

1. Bevezetés: álom és valóság. Milyen alapon lehet különbséget tenni látszat és valóság között?

2. Az ember: filozófiai megközelítések az emberről. Mi, ki az ember? Isten képmása, a természet gyermeke?

3. Elmefilozófia: Van-e különbség agy és elme között? Lehetséges-e a mesterséges intelligencia?

4. Istenérvek: be lehet-e bizonyítani, vagy lehet-e cáfolni Isten létezését. Kreácionizmus vs. evolúcionizmus

5. Szabad akarat: magam döntök a cselekedeteimről vagy azok eleve szükségszerűek?

6. Etika

7. ZH

8. Politikai filozófia I.

9. Politikai filozófia II.

10. Ismeretelmélet I.: Mi a tudás? Mi a tudás definíciója? Mi a különbség tudás és nem tudás között?

11. Ismeretelmélet II.: Mik a tudásunk forrásai? Honnan és hogyan szerzünk szert tudásra?

12. Nyelvfilozófia: mi a jelentés? Milyen jelentéstartalma van annak, amit mondunk? Ki szabja ezt meg?

13. ZH

14. Esztétika: mi a szép? Mitől lesz valami esztétikus, szép, művészet?

Követelmények: 

2 egyaránt 20 pontos ZH teljesítése összességében elégséges szinten.

A ZH-k nincsenek külön-külön értékelve.

Félévközi jegyeseknek 4 pótZH alkalom a pótlási héten.

Vizsgásoknak 4 vizsgaalkalom a vizsgaidőszakban: ZH-ák vizsgaformátumú megírása külön-külön.

A ZH-k, vizsgák időpontjai:

1. ZH az október 17-i héten.

2. ZH a november 28-i héten.

PótZH-k: december 12., 13., 14. és 15. 10:00-11:00

Vizsgák: TBA

Maximum 8 pluszpont szerezhető beadandó dolgozattal. Maximális terjedelme két oldal (12 pt betű, másfeles sorköz). A dolgozatban az alábbi blogbejegyzések valamelyikében feltett kérdést kell megválaszolni, és a választ megindokolni: 

http://namitgondolsz.hu/2014/05/isten-converse-es-superconverse/

http://namitgondolsz.blog.hu/2015/06/27/ki_torte_be_az_ablakot

http://namitgondolsz.hu/2011/10/szabad-e-az-akaratunk/

http://namitgondolsz.blog.hu/2015/10/17/demokratikus_dontes_hogyan_is

http://namitgondolsz.hu/2013/03/descartes-es-az-algopyrin/

 

A beadandó elkészítése előtt olvassa el a "Tanácsok a beadandó dolgozatokkal kapcsolatban" nevű fájlt.