Építészet és kritika (2016-17-II hétfő 17:15-18:45)

Printer-friendly version

Építészet és kritika

A kurzus az építész tanulmányokhoz kapcsolódva foglalkozik az építészeti alkotások értelmezésének és értékelésének problémáival. Gyakorlati példák tükrében vizsgálja a nyomtatott és elektronikus lapokat, a kritikaírás szempontjait, műfaji kérdéseit. Ezen túlmenően foglalkozik az építészet egyéb közvetítő intézményeivel és fórumaival is (építészeti központok, kiállítások, könyvkiadás).

2016-17-II Építészet és kritika

Részletes leírás: 

A kurzus aktuális tematikája, követelményei, az órák anyaga valamint kiegészítő szövegek a következő címen találhatók: www.filozofia.bme.hu/materials/kerekgyarto

A kurzus az épített környezet, építészeti alkotások tapasztalásának, értelmezésének és értékelésének problémáival foglalkozik. Vizsgálja az építészeti és kulturális nyilvánosság és az intézmények szerepét, a művészeti és építészeti kritika rokonságát, kiemelten foglalkozik a nyomtatott és elektronikus szaksajtóval. Mind az intézmények, fórumok bemutatásánál, mind pedig a gyakorlati példák elemzésénél épít a hallgatók részvételére.

1. Építészeti nyilvánosság – építészeti kultúra. Kommunikáció, intézmények, fórumok. A nyilvánosság körei. Nemzetközi és hazai tájékozódás. Mai helyzetkép

2. A kritika fogalmáról, válfajairól és hatóköréről. Szempontok a művészeti kritikához: egy vita tanulságai. Az ízlés és a megítélés problémája.

3. „Szavak és épületek”: az építészeti diskurzus sajátosságai és szintjei: pályázat, terv, megbízás, kivitelezés, használat, befogadás. Professzionális és civil diskurzus.  

4-5. Az építészeti kritika fórumai, a nyomtatott és az elektronikus szaksajtó. Egy magyar  építészeti folyóirat vagy internet portál bemutatása (jelleg, irányultság, rovatok, egy-két jellegzetes írás rövid bemutatása).

6. Az építészet és az Internet: az építészet reprezentációja (építészirodák honlapjai, építész honlapok, fórumok, építészeti folyóiratok internetes megjelenése, blogok)

7. Nemzetközi építészeti folyóiratok, fórumok. Kiválasztott példák bemutatása

8. Építészeti galériák, kiállítások. Gyűjtemények, építészeti múzeumok

9. Építészetpolitika, szakmai intézmények, építészeti központok

10. Kiválasztott témák elemzése I.: városfejlesztés

11. Kiválasztott témák elemzése II.: új épületek.

12. Kiválasztott témák elemzése III.: nemzetközi tendenciák

13. A nyilvánosság és a kritika feladatai és esélyei

Követelmények: 

Jelenlét az órák legalább 70%-án.

Félév közben a kisfeladatok határidős beadása, az órai megbeszéléseken aktív részvétel.

Zárótanulmány (kritika) készítése egyeztetett témáról, a vizsgán szóbeli megvédése.

Pótlási lehetőségek: Félévközi feladatok pótlása csak indokolt esetben, az órát egyébként rendszeresen látogatók részére.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Kerékgyártó Béla/Simon Mariann/Bun Zoltán/Turai Balázs: Az építészeti nyilvánosság. Régi-új Magyar Építőművészet 2006/4-es számának Utóirat/Post Scriptum c. melléklete

Válogatás a hazai és nemzetközi építészeti sajtó és napilapok kritikáiból

Forty, Adrian: Words and Buildings. A Vocabulary of Modern Architecture. Thames and Hudson 2000

Lange, Alexandra: Writing about Architecture. Mastering the language of buildings and cities. Princeton Architectural Press 2012

Chrysler, C. Greig: Writing Spaces. Discourses of Architecture, Urbanism, and the Built Environment, 1960-2000. Routledge 2003

Markus, Thomas/Cameron, Deborah: The Words Between the Spaces. Buildings and Language. Routledge 2002

Gausa, Manuel (szerk.): The metapolis dictionary of advanced architecture. city, technology and society in the information age. Actar 2003

A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

Kontakt óra: 30 óra

Félévközi készülés órákra

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése: 10 óra

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

……………..

Vizsgafelkészülés: 20 óra

Összesen: 60 óra

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

dr. Kerékgyártó Béla, egy. docens

Filozófia és Tudománytörténet Tsz.

 

Időtartam: 
2