Érveléstechnika - logika (mérnök) (2016-17-I szerda 10:15-11:45)

Printer-friendly version

Érveléstechnika - logika (mérnök)

 A jó veszekedéstől a még jobb vitákig

Hogyan döntsük el, hogy elfogadhatjuk-e kedvenc napi- vagy heti lapunk érvelő cikkét? Milyen eszközeink vannak ehhez a vizsgálathoz?

Vannak-e olyan alapvető korlátok, amelyeket a szóbeli érvelések megkomponálásakor és előadásakor figyelembe kell vennünk?

Hogyan lehet a kérdésekkel visszaélni és okos emberekből „csekély értelmű medvebocsot” csinálni? Hogyan védekezzünk a „trükkös” kérdések ellen?

„Egyetért-e azzal, hogy Magyarország a NATO-hoz csatlakozva biztosítsa az ország védettségét?” Vajon hány buktatót rejt magában e kérdésfeltevés?

 

A tárgy keretében ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ közösen. Kiderül, mi marad fenn egy-egy cikkből az érveléstechnika rostáján, szó lesz arról is, hogyan vigyünk sikerre egy elsőre nehezen védhetőnek tűnő álláspontot. Ezen kívül a félév különböző szakaszaiban órai viták keretében próbálhatják ki a tanultakat a vállalkozó szellemű hallgatók. 

 

 

 

2016-17-I Érveléstechnika - logika ED GK

Részletes leírás: 

TEMATIKA 2016/17 ŐSZI FÉLÉV

1.       ÓRA: ÉRVELÉSTECHNIKA TÁRGYA ÉS VITATÍPUSOK

Bevezetés. Az érveléstechnika tárgya. A vita fogalma, vita típusai: veszekedés, törvényszéki tárgyalás, tárgyalás, racionális vita és alesetei.  A vita célja és eszközei. A vita manipulálása. Az érveléstechnika haszna.

2.       ÓRA: MI EGY ÉRV?

Érvelés, érv fogalma. Érvek értékelése: erősség vs. hatásosság. Állítás, premissza, konklúzió. Hogyan találjuk meg? A premisszák kapcsolódása. Az érvelés rekonstrukciója. Körbenforgó érvelés. Hol vannak, és hol nincsenek érvelések?  Internális, externális kritika.

3.       ÓRA: RACIONÁLIS VITA, ÉRVELÉSI HIBÁK 1.

Racionális vita fogalma és általános szabályai. Álláspont szabály: álláspont illegitim megváltoztatása, szalmabáb, árnyékbokszolás. Bizonyítás terhe szabály és annak megszegése: kibújás a bizonyítás kényszere alól, bizonyítás kényszerének illegitim áthárítása, nemtudásra apellálás.

4.       ÓRA: ÉRVELÉSI HIBÁK 2.

Érvelési hibák folytatás. Érzelmek és hitelesség. Érzelmekre apellálás: szánalomra apellálás, fenyegetésre apellálás, jutalomra hivatkozás, közvélekedésre apellálás, „más is ezt csinálja”, csoportnyomásra hivatkozás. Kognitív és emotív jelentés. Átminősítés. A hitelességet érintő érvelési hibák: személyeskedés, a személy lejáratása, a személy elfogultságára hivatkozás. Amikor a személyeskedés nem hibás. Válasz a személyeskedésre. Tekintélyre hivatkozás, rossz szakértőre hivatkozás, egyoldalú hivatkozás, a szakértő félreértelmezése, azonosíthatatlan hivatkozás. A tekintélyre hivatkozó érvelések kritikája.

5.       ÓRA: KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK, ZH FELKÉSZÍTÉS

Szimmetrikus és aszimmetrikus vita. Hibás kérdések: veszélyes és túl általános kérdések. Veszélyes kérdések: agresszív, komplex és túl sokat állító kérdések. Hipotetikus kérdések. Egyenes és indirekt válasz, mellébeszélés. A nyilvános válaszadás technikái.

6.       ÓRA: ELSŐ VITAÓRA

7.       ÓRA: I. ZH

8.       ÓRA: DEDUKTÍV ÉS INDUKTÍV ÉRVEK

Sémák, érvényesség, helytállóság, erősség, plauzibilitás fogalmai. Érvényes és érvénytelen következtetések. Induktív érvek és gyakori hibáik. Adatok használata és hibái. Analógiás érvek.

9.       ÓRA: BEVEZETÉS A FORMÁLIS LOGIKÁBA

Elemi és összetett állítások. Logikai műveletek. Negáció, konjunkció, alternáció. Igazságfeltételek. De Morgan azonosságok. Diszjunktív szillogizmus és hamis dilemma.

10.   ÓRA: KONDICIONÁLIS

Kondicionális fogalma, igazságfeltétele. A kondicionális nyelvi változatai. Kondicionális kifejezése más logikai műveletekkel. Modus ponens, modus tollens. Kondicionálissal kapcsolatos érvelési hibák: előzmény tagadása hiba, következmény állítása hiba. Bikondicionális.

11.   ÓRA: ZH FELKÉSZÍTÉS

12.   ÓRA: II. ZH

13.   ÓRA: MÁSODIK VITAÓRA

 

 

Követelmények: 

Az érdemjegy a két ZH-n elért pontszámból (max. 50+50=100), valamint az órai munka során szerzett plusz pontokból tevődik össze.

Plusz pontért: vita (20 pont), Moodle tesztek (20 pont), órai és házi plusz feladatok.

Ezekről lásd részletesebben a Követelmények és menetrend diasort.

 

FÉLÉVKÖZI JEGY

Kurzuskódok: 

BMEGT41A027
BMEGT418959

 • A kurzus teljesítéséhez a félév során legalább 2 ZH-t kell egyenként elégségesre (2) megírni.
 • A két félévközi ZH közül maximum egyet lehet pótolni, de javítani (ha elsőre jobban sikerült, mint elégtelen) mindkét ZH-t lehet a pótlási héten.

 

FÉLÉV VÉGI JEGY (VIZSGAJEGY)

Kurzuskód:
BMEGT419021

 • Az aláíráshoz legalább az egyik ZH-t elégségesre meg kell írni a szorgalmi időszakban. 
 • A kiírt vizsgaidőpontok egyikére jelentkezni kell, ekkor lehet vizsgázni, de nem kötelező a vizsga, ha a hallgató elégedett a megajánlott jegyével.

 

BEADANDÓ DOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

 • A beadandó az érveléstechnika témájában íródjon, a vitatípusokra és szakaszokra, és/vagy az érvelés rekonstrukciójára, valamint az érvelési hibákra kihegyezve. 
   
 • Az elemzéshez választhattok olyan filmet, amelyben az érvelésekre nagy hangsúly kerül.
  Javaslatok:
 • 12 dühös ember
 • Köszönjük, hogy rágyújtott!
 • Érvek és életek
 • A király beszéde
 • A király összes embere
 • Frost/Nixon,
  de ajánljuk az elnöki viták elemzését is (akár régebbi ciklusból, akár a mostani Clinton-Trump viták egyikét). Ezen túl, bármilyen olyan jelenet szóba jöhet, amiben a fentiek jól elemezhetőek.
   
 • 4-5 A4-es oldal (képek nélkül).
 • 12-es Times New Roman betűtípus.
 • 1,5-es sortáv, 2,5 cm-es margó. 
 • Képeket természetesen lehet belerakni, amennyiben indokolt. Figyelem! A képek nem helyettesítik a szöveges tartalmat.

A dolgozat szerkezeti felépítése:

 • Bevezetés (probléma, elemzési egység megfogalmazása)
 • Elméleti keret és módszertan megnevezése (a dolgozatban alkalmazott érveléstechnikai fogalmak, ismeretek rövid leírása, az elemzési módszertan ismertetése)
 • Elemzés, azaz a választott film/filmrészlet érveléstechnikai szempontból érdekes jelenetének elemzése az elméleti keret segítségével (felismerés, magyarázat, következmény/következtetések)
 • Bibliográfia

Határidő: december 7., szerda az egres.dorottya@filozofia.bme.hu és grunczeisz.kata@filozofia.bme.hu e-mail címeken.

 

A ZH-K IDŐPONTJAI

I. ZH: Október 26., szerda

II. ZH: November 30., szerda

 

FONTOS!

 • A ZH-k minden Érveléstechnika-logika kurzuson egységesek, így azokat bármelyik órán megírhatják a hallgatók.
 • A ZH dolgozatokra való felkészülést az órákon való részvétel, a honlapon található órai diasorok és a Moodle tesztek támogatják. 

 

A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:

Informális logika jegyzet (Forrai-Bodnár)

Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége, Budapest: Typotex, 2007.

Zentai István: A meggyôzés útjai. Budapest: Typotex, 1998.

További olvasmányokat és ismeretbővítő anyagokat az oktatók szívesen ajánlanak.

 

Időtartam: 
2