Érveléstechnika - logika (mérnök) (2016-17-I csütörtök 10:15-11:45)

Printer-friendly version

Érveléstechnika - logika (mérnök)

 A jó veszekedéstől a még jobb vitákig

Hogyan döntsük el, hogy elfogadhatjuk-e kedvenc napi- vagy heti lapunk érvelő cikkét? Milyen eszközeink vannak ehhez a vizsgálathoz?

Vannak-e olyan alapvető korlátok, amelyeket a szóbeli érvelések megkomponálásakor és előadásakor figyelembe kell vennünk?

Hogyan lehet a kérdésekkel visszaélni és okos emberekből „csekély értelmű medvebocsot” csinálni? Hogyan védekezzünk a „trükkös” kérdések ellen?

„Egyetért-e azzal, hogy Magyarország a NATO-hoz csatlakozva biztosítsa az ország védettségét?” Vajon hány buktatót rejt magában e kérdésfeltevés?

 

A tárgy keretében ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ közösen. Kiderül, mi marad fenn egy-egy cikkből az érveléstechnika rostáján, szó lesz arról is, hogyan vigyünk sikerre egy elsőre nehezen védhetőnek tűnő álláspontot. Ezen kívül a félév különböző szakaszaiban órai viták keretében próbálhatják ki a tanultakat a vállalkozó szellemű hallgatók. 

 

 

 

2016-17-I Érveléstechnika - logika ED

Részletes leírás: 

TEMATIKA 2016/17 ŐSZI FÉLÉV

1.       ÓRA: ÉRVELÉSTECHNIKA TÁRGYA ÉS VITATÍPUSOK

Bevezetés. Az érveléstechnika tárgya. A vita fogalma, vita típusai: veszekedés, törvényszéki tárgyalás, tárgyalás, racionális vita és alesetei.  A vita célja és eszközei. A vita manipulálása. Az érveléstechnika haszna.

2.       ÓRA: MI EGY ÉRV?

Érvelés, érv fogalma. Érvek értékelése: erősség vs. hatásosság. Állítás, premissza, konklúzió. Hogyan találjuk meg? A premisszák kapcsolódása. Az érvelés rekonstrukciója. Körbenforgó érvelés. Hol vannak, és hol nincsenek érvelések?  Internális, externális kritika.

3.       ÓRA: RACIONÁLIS VITA, ÉRVELÉSI HIBÁK 1.

Racionális vita fogalma és általános szabályai. Álláspont szabály: álláspont illegitim megváltoztatása, szalmabáb, árnyékbokszolás. Bizonyítás terhe szabály és annak megszegése: kibújás a bizonyítás kényszere alól, bizonyítás kényszerének illegitim áthárítása, nemtudásra apellálás.

4.       ÓRA: ÉRVELÉSI HIBÁK 2.

Érvelési hibák folytatás. Érzelmek és hitelesség. Érzelmekre apellálás: szánalomra apellálás, fenyegetésre apellálás, jutalomra hivatkozás, közvélekedésre apellálás, „más is ezt csinálja”, csoportnyomásra hivatkozás. Kognitív és emotív jelentés. Átminősítés. A hitelességet érintő érvelési hibák: személyeskedés, a személy lejáratása, a személy elfogultságára hivatkozás. Amikor a személyeskedés nem hibás. Válasz a személyeskedésre. Tekintélyre hivatkozás, rossz szakértőre hivatkozás, egyoldalú hivatkozás, a szakértő félreértelmezése, azonosíthatatlan hivatkozás. A tekintélyre hivatkozó érvelések kritikája.

5.       ÓRA: KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK, ZH FELKÉSZÍTÉS

Szimmetrikus és aszimmetrikus vita. Hibás kérdések: veszélyes és túl általános kérdések. Veszélyes kérdések: agresszív, komplex és túl sokat állító kérdések. Hipotetikus kérdések. Egyenes és indirekt válasz, mellébeszélés. A nyilvános válaszadás technikái.

6.       ÓRA: ELSŐ VITAÓRA

7.       ÓRA: I. ZH

8.       ÓRA: DEDUKTÍV ÉS INDUKTÍV ÉRVEK

Sémák, érvényesség, helytállóság, erősség, plauzibilitás fogalmai. Érvényes és érvénytelen következtetések. Induktív érvek és gyakori hibáik. Adatok használata és hibái. Analógiás érvek.

9.       ÓRA: BEVEZETÉS A FORMÁLIS LOGIKÁBA

Elemi és összetett állítások. Logikai műveletek. Negáció, konjunkció, alternáció. Igazságfeltételek. De Morgan azonosságok. Diszjunktív szillogizmus és hamis dilemma.

10.   ÓRA: KONDICIONÁLIS

Kondicionális fogalma, igazságfeltétele. A kondicionális nyelvi változatai. Kondicionális kifejezése más logikai műveletekkel. Modus ponens, modus tollens. Kondicionálissal kapcsolatos érvelési hibák: előzmény tagadása hiba, következmény állítása hiba. Bikondicionális.

11.   ÓRA: ZH FELKÉSZÍTÉS

12.   ÓRA: II. ZH

13.   ÓRA: MÁSODIK VITAÓRA

 

 

 

 

Követelmények: 

Az érdemjegy a két ZH-n elért pontszámból (max. 50+50=100), valamint az órai munka során szerzett plusz pontokból tevődik össze.

Plusz pontért: vita, Moodle tesztek, órai és házi plusz feladatok.

Ezekről lásd részletesebben a Követelmények és menetrend diasort.

 

FÉLÉVKÖZI JEGY

Kurzuskódok: 

BMEGT41A027
BMEGT418959

 • A kurzus teljesítéséhez a félév során legalább 2 ZH-t kell egyenként elégségesre (2) megírni.
 • A két félévközi ZH közül maximum egyet lehet pótolni, de javítani (ha elsőre jobban sikerült, mint elégtelen) mindkét ZH-t lehet a pótlási héten.

 

FÉLÉV VÉGI JEGY (VIZSGAJEGY)

Kurzuskód:
BMEGT419021

 • Az aláíráshoz legalább az egyik ZH-t elégségesre meg kell írni a szorgalmi időszakban. 
 • A kiírt vizsgaidőpontok egyikére jelentkezni kell, ekkor lehet vizsgázni, de nem kötelező a vizsga, ha a hallgató elégedett a megajánlott jegyével.

 

A ZH-K IDŐPONTJAI

I. ZH: Október 17., hétfő és Október 20., csütörtök 

II. ZH: November 28., hétfő és December 1., csütörtök

 

BEADANDÓ DOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

 • A beadandó az érveléstechnika témájában íródjon, a vitatípusokra és szakaszokra, és/vagy az érvelés rekonstrukciójára, valamint az érvelési hibákra kihegyezve. 
 • Az elemzéshez választhattok olyan filmet, amelyben az érvelésekre nagy hangsúly kerül (pl. 12 dühös ember, Köszönjük, hogy rágyújtott!, Érvek és életek), de ajánljuk az elnöki viták elemzését is (akár régebbi ciklusból, akár a mostani Clinton-Trump viták egyikét). Ezen túl, bármilyen olyan jelenet szóba jöhet, amiben a fentiek jól elemezhetőek.
 • 4-5 A4-es oldal (képek nélkül).
 • 12-es Times New Roman betűtípus.
 • 1,5-es sortáv, 2,5 cm-es margó. 
 • Képeket természetesen lehet belerakni, amennyiben indokolt. Figyelem! A képek nem helyettesítik a szöveges tartalmat.

Határidő: december 7., szerda az egres.dorottya@filozofia.bme.hu e-mail címen.

 

FONTOS!

 • A ZH-k minden Érveléstechnika-logika kurzuson az egységes tananyagra és diasorra épülnek, így azokat bármelyik órán megírhatják a hallgatók.
 • A ZH dolgozatokra való felkészülést az órákon való részvétel, a honlapon található órai diasorok és a Moodle tesztek támogatják. 

 

A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:

Informális logika jegyzet (Forrai-Bodnár)

Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége, Budapest: Typotex, 2007.

Zentai István: A meggyôzés útjai. Budapest: Typotex, 1998.

További olvasmányokat és ismeretbővítő anyagokat az oktatók szívesen ajánlanak.

 

Időtartam: 
2