A társas lény (2016-17-I csütörtök 14:15-15:45)

Printer-friendly version

2016-17-I A társas lény ZZs

Részletes leírás: 

A tárgynak KÉT FORMÁJA is létezik; félévközi és vizsgajegyes.

(1.) BMEGT41A011: a félévközi jegy megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozaton legalább 3-3 pont teljesítése.

Ha legalább az egyik zárthelyi dolgozat pontszáma megvan minimum 3 pont, akkor a pótlási héten bármelyik dolgozat eredménye pótolható vagy javítható. A pótlási héten írt dolgozat eredménye a korábbi eredményeket nem rontja.

Ezzel a FÉLÉVKÖZIS kóddal vizsgaidőpontot NEM kell felvenni!

(2.) BMEGT419722: a vizsgajegy megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozaton legalább 3-3 pont teljesítése. 

Ha legalább az egyik zárthelyi dolgozat pontszáma megvan minimum 3 pont, akkor a pótlási héten és/vagy a vizsgaidőszakban a vizsgaidőpontokban bármelyik dolgozat eredménye pótolható vagy javítható. A pótlási héten és/vagy a vizsgaidőszakban írt dolgozat eredménye a korábbi eredményeket nem rontja.

Ezzel a VIZSGAJEGYES kóddal FEL KELL VENNI egy vizsgaidőpontot!

TEHÁT: A két tárgy feltételei azonosak - a különbséget az adminisztráció jelenti.

(3.) Az aláírás megszerzésének feltétele mindkét esetben a két zárthelyi dolgozaton legalább 6 pont teljesítése.

 

Az első ZH időpontja:  2016. 10. 20 

Második ZH: 2016. 12. 01

Követelmények: 

A kurzus során két zárthelyi dolgozatot írunk az órán elhangzott anyag alapján. A zh kérdések a tantárgy weboldalán fent lévő ppt-kben szereplő anyagra vonatkoznak. A zh előtt legkésőbb egy héttel felkerül a weboldalra a lehetséges zh kérdések listája.

Bár a dolgozat megírásához a ppt-ken szereplő órai anyag elegendő, a hallgatók felkészülését a következő ajánlott irodalmak segítik:

  • Atkinson et al. (eds.): Pszichológia. Osiris, 1994, 18-19. fejezetek.
  • Aronson, E.: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1984.

 

Ponthatárok:

0-10: 1

10.5-12.5: 2

13-15: 3

15.5-17.5: 4

18-20: 5

Zh eredmények: 
Időtartam: 
2